Nieuw energielabel woningen en je woning verduurzamen

Sinds 1 januari 2021 is er een nieuw energielabel voor gebouwen. Hiermee geeft Nederland invulling aan de herziende Europese richtlijn voor de energieprestaties van gebouwen. Het nieuwe energielabel geeft beter inzicht in de energiezuinigheid van het gebouw. Met de komst van het nieuwe energielabel is het niet meer mogelijk om zelf via internet een energielabel voor een woning aan te vragen.

Op basis van Europese richtlijnen moet al sinds 2008 bij de verkoop, verhuur of oplevering van een woning een energielabel worden overlegd. Dit laat zien hoe zuinig de woning is. Een woning met energielabel A is de meest zuinige woning, een woning met letter G de minst zuinige. De verkoper of verhuurder is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een energielabel op straffe van een boete.

Voorlopig energielabel
In 2015 kreeg elke woning in Nederland een voorlopig energielabel toegewezen, gebaseerd op de meest voorkomende kenmerken van het type woning. Dit voorlopige energielabel heeft geen officiële status en is bedoeld als kennismaking met het energielabel. Elke woningeigenaar kan zijn voorlopig energielabel inzien via www.energielabel.nl. Tot 2021 kon je het voorlopig energielabel eenvoudig via internet omzetten naar een definitief energielabel. De kosten daarvan varieerden van een paar euro’s tot een paar tientjes.

Nieuw energielabel
Het nieuwe energielabel is uitgebreider en wordt op een meer nauwkeurige manier bepaald. Een energieadviseur bezoekt de woning en beoordeelt ter plaatse de verschillende kenmerken van de woning. Op basis daarvan berekent de energieadviseur hoeveel energie er nodig is voor verwarming, warm water, ventilatie en koeling van de woning. Met die informatie stelt de energieadviseur het energielabel vast en geeft aanbevelingen voor (verdere) verduurzaming. Deze aanbevelingen komen met een uitgebreide toelichting op het energielabel te staan.

De opbouw van de labels zelf is niet veranderd: het energielabel loopt van categorie A (zuinig) tot en met G (niet zuinig). Het label A wordt wel uitgebreider: de woning kan nu maximaal een A++++-label krijgen. Op het nieuwe energielabel staat per categorie vermeld hoe hoog de gemiddelde energierekening is.

Kosten nieuw energielabel
Het nieuwe energielabel wordt in eerste instantie fors duurder. Naar verwachting gemiddeld €100 voor appartementen en €190 voor eengezinswoningen. Wel wordt gedurende 2021 naar mogelijkheden gekeken om deze kosten te drukken. Er wordt bijvoorbeeld onderzocht of het toch een optie is het nieuwe energielabel digitaal of met ondersteuning van een energieadviseur op afstand aan te vragen.

Een definitief energielabel blijft tien jaar geldig vanaf de registratiedatum. Dat geldt ook voor energielabels die zijn geregistreerd vóór 1 januari 2021.

Energiebesparende voorzieningen
Als je een woning koopt en van plan bent deze te verduurzamen, dan kun je een hoger hypotheekbedrag krijgen. Als je energiebesparende voorzieningen financiert, mag je in 2021 tot 106% (in plaats van 100%) van de waarde van de woning lenen.

Voorbeeld:
Je koopt een woning met een marktwaarde van € 300.000 en je wilt voor € 20.000 aan energiebesparende voorzieningen aanbrengen. Je kunt maximaal een hypotheek van 106% van € 300.000 krijgen, oftewel € 318.000. 

Bij de inkomenstoetsing, waarmee wordt bepaald hoeveel je kunt lenen, blijven investeringen in energiebesparing tot maximaal € 9.000 buiten beschouwing. Bij een nul-op-de-meter woning is dit zelfs € 25.000 met energieprestatiegarantie en € 15.000 zonder energieprestatiegarantie. Je inkomen moet wel minimaal € 33.000 op jaarbasis zijn.

Als je al een koophuis hebt:
Als je een woning hebt met overwaarde, dan kan het een goede optie zijn om je huidige hypotheek op te hogen of een tweede hypotheek op je woning af te sluiten. Ook als je geen overwaarde hebt op je woning, kan je de hypotheek verhogen. Bij energiebesparende maatregelen mag er ook op een bestaande hypotheek tot 106% van de waarde van de woning gefinancierd worden. Als de verhoogde hypotheek gebruikt wordt voor woningverbetering is ook de rente die je hierover betaalt fiscaal aftrekbaar.

Onder energiebesparende voorzieningen vallen:

 • Isolatie van gevel, dak, leiding of vloer
 • HR++ beglazing (of hoger)
 • Een warmtepomp
 • Zonnepanelen

Let op! Per 2021 vallen een HR-ketel en een zonneboiler niet meer onder de energiebesparende voorzieningen.

Energiebesparende voorzieningen: hoe werkt het?
Om er zeker van te zijn dat het extra geld wordt besteed aan energiebesparende voorzieningen, wordt dit bedrag in een bouwdepot gestort. Van tevoren geef je aan welke maatregelen je wilt nemen en welke kosten daar naar verwachting tegenover staan. Wanneer de kosten gemaakt zijn, dien je de nota’s in en wordt er uit het depot uitbetaald. Blijft er een saldo over nadat de energiebesparende voorzieningen gerealiseerd zijn of het bouwdepot is verlopen, dan moet dit worden gebruikt als extra aflossing op de hypotheek.

Disclaimer
De verstrekte informatie mag u nimmer opvatten als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en in samenspraak met uw adviseur om uw persoonlijke situatie te bespreken.

Een aflosvrije hypotheek, mag dat nog?

Een bijdrage door: Dirk Schellens

Is de aflossingsvrije hypotheek nog mogelijk?

Het korte antwoord: ja. Sterker nog: de aflosvrije hypotheek wint de laatste tijd weer aan populariteit, terwijl veel mensen in de veronderstelling zijn dat deze hypotheekvorm niet meer afgesloten mag worden.
Een aflosvrije financiering kan in veel gevallen nog steeds afgesloten worden. Afhankelijk van uw wensen en doelstellingen op de korte en lange termijn, kan het zelfs een interessante oplossing zijn!

Waarom is de interesse in aflosvrij financieren verdwenen?

Om deze vraag te beantwoorden gaan we een stukje terug in de tijd.
Een aflossingsvrije hypotheek was tot 2012 razend populair door de lage maandlasten. Gedurende de looptijd hoeft op deze financiering namelijk niet afgelost te worden. Het maandbedrag bestaat alleen uit rente.

Toch moet er uiteraard wel ooit afgelost worden. Aan het einde van de financieringstermijn dient de hypotheek in één keer afgelost te worden. Hoe? Door gebruik te maken van spaargeld, het verkopen van de eigen woning, of het aangaan van een nieuwe financiering. In de vorige economische crisis kwamen veel mensen hierdoor in de problemen. Zij hadden niet afgelost, niet gespaard en de waarde van de woning daalde verder dan het saldo van de hypotheek. Het huis stond dan “onder water” en bij verkoop ontstond een flinke restschuld met financiële problemen tot gevolg.

De overheid greep daarom vanaf 1 januari 2013 in, door consumenten te ontmoedigen om een aflosvrije hypotheek aan te gaan. Starters op de woningmarkt hebben geen recht op hypotheekrenteaftrek als zij niet de intentie hebben om structureel (maandelijks of minimaal jaarlijks) op de schuld af te lossen. De leningvormen die vanaf dat moment afgesloten konden worden, zijn: lineair of annuïtair.

Rekenvoorbeeld:

2013:

Volledig annuïtair:
Bij een financiering van € 300.000 (op een woning met een WOZ-waarde van € 300.000), waarbij een starter 4,5% rente betaalt, was het bruto maandbedrag voor een annuïteiten lening:
€ 1520 euro -/- de belastingteruggave € 405 euro = de netto maandlast € 1115.

Combinatie aflosvrij/annuïtair:
Bij een financiering van € 300.000, verdeeld in annuïtair € 150.000 4,5% en aflosvrij € 150.000 4,7% (deze rente is vaak wat hoger):
bruto maandlast € 1348 -/- de belastingteruggave € 165 = de netto maandlast € 1183.

Voor een lagere netto maandlast werd dus meer afgelost, dat wil iedereen!

Mensen die al een hypotheek hadden op 31-12-2012 hielden het recht op de renteaftrek van hun bestaande financiering. Zij mochten de oude leningvorm zelfs voortzetten bij een nieuwe woning. Toch gaan geldverstrekkers hier niet volledig in mee en financieren maar tot de helft van de waarde van de nieuwe woning aflosvrij. Voor deze groep consumenten was het bij de wens voor een lagere maandlast nog wel interessant om deze vorm deels te behouden.

Wat is er de laatste jaren veranderd?

De rente is enorm gedaald! Consumenten krijgen een percentage terug van de betaalde rente. Dit percentage wordt berekend over de aftrekbare lening, minus een fiscale bijtelpost: het eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait bedraagt in vele gevallen 0,6% van de WOZ-waarde.

Stel, de WOZ-waarde van de woning bedraagt 300k dan is het eigenwoningforfait 0,6% dus: € 1800.

Als we teruggaan naar het vorige rekenvoorbeeld en we verlagen de rente van 4,5% naar 1,5% gebeurt er het volgende:

Volledig annuïtair:
Bij een financiering van € 300.000 (op een woning met een WOZ-waarde van € 300.000), waarbij een starter 1,5% rente betaalt, is het bruto maandbedrag voor een annuïteitenlening:
bruto maandlast € 1035 -/- de belastingteruggave € 84 = de netto maandlast € 951.

Combinatie aflosvrij/annuïtair:
Bij een financiering van € 300.000, annuïtair € 150.000 1,5% rente en aflosvrij € 150.000 1,7% rente (deze rente is niet altijd meer hoger):
bruto maandlast € 730 -/- belastingteruggave € 4 en dus netto maandlast € 726.

Zoals u ziet is het door de lage rentestand interessanter dan voorheen om aflosvrij te financieren. Het levert een flexibiliteit op, doordat de huidige maandlasten lager zijn. Ondanks de lagere maandlasten wordt door het niet hebben van fiscale voordelen een aflossingsvrije financiering zwaarder getoetst dan een financiering die wel volledig aftrekbaar is.

Wat is de beste keuze: aflossingsvrij of niet?

Deels aflosvrij financieren is volledig afhankelijk van de financiële situatie nu en in de toekomst. Binnen een adviestraject kijken wij naar een totaal financieel plan, met een analyse op de inkomsten en uitgavenstromen en risico’s.
Wat worden uw dure jaren? Wanneer geniet u een hoger of juist lager inkomen? Deze en nog vele andere vragen brengen wij goed in kaart voordat we een antwoord geven op de vraag of aflossingsvrij financieren verstandig en passend is.

Bij de specialisten van Duisenburgh Financieel Advies kunt u terecht voor een adviesgesprek. Wij stellen u de juiste vragen om samen tot het antwoord op de vraag te komen welke financieringsvorm het best bij u past. Neem gerust contact met ons op voor het plannen van een afspraak.

Let op: aflosvrij financieren brengt naast lagere lasten ook fiscale (en mogelijk nadelige) gevolgen voor de toekomst met zich mee.

Disclaimer
De verstrekte informatie mag u nimmer opvatten als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en in samenspraak met uw adviseur om uw persoonlijke situatie te bespreken.

Laat ook uw financiële droom uitkomen!

Om privacy redenen zijn de namen van de klanten in dit verhaal gefingeerd

Dat de rente momenteel laag is (of zelfs negatief) is niet echt nieuws meer. Samen met onze klanten bedenken wij graag andere mogelijkheden om vermogen op te bouwen in plaats van het geld op de bank te laten staan. Want een financieel gezonde toekomst is voor iedereen belangrijk.

Duisenburgh’s financieel adviseur Rob Camp liet onlangs weer een stel erg tevreden klanten ons kantoorpand verlaten. Een verhaal dat we graag met jullie delen. Het gaat om Arjan en Marja, vijftigers en ouders van twee kinderen die niet meer thuis wonen.

Rob: “25 jaar geleden kochten Arjan en Marja een woning in het centrum van Eindhoven. Door de marktontwikkeling konden zij deze woning onlangs verkopen met een overwaarde van € 350.000,-. Een flink bedrag. Samen met Arjan en Marja bedacht ik een plan op maat voor een zorgeloze financiële toekomst.

Omdat de kinderen van Arjan en Marja al enige tijd uit huis zijn, was het voor hen niet nodig om weer een huis met tuin terug te kopen. De keuze viel al gauw op een appartement in de binnenstad van Eindhoven. De koopprijs van dit appartement (incl. kosten koper) is € 420.000,-. Hierop heb ik een aflossingsvrije hypotheek afgesloten van € 203.500,-. Zelf hebben Arjan en Marja € 216.500 hierin gestoken, zo houden ze van de overwaarde €133.500,- over en een maandelijkse hypotheeklast van € 280,- gedurende de komende 20 jaar dat geeft veel financiële rust.

Hun zoon Daan kon hiermee ook geholpen worden. Hij kocht namelijk een appartement in Eindhoven maar op basis van zijn huidige inkomen kon hij dat nog niet helemaal zelf financieren. Arjan en Marja lenen hem een bedrag en schenken Daan de maandelijkse rente en aflossing zodat hij wanneer zijn inkomen hoog genoeg is, het geleende bedrag aan zijn ouders kan terugbetalen.

Het stel verwacht door het verwezenlijken van deze financiële dromen ook nog eens 3 jaar eerder te kunnen stoppen met werken, een hele relaxte gedachte toch?”

Heeft u ook een huis met overwaarde? Of heeft u vermogen en bent u benieuwd wat onze experts voor uw financiële toekomst kunnen doen? Neem dan gerust contact met ons op via info@duisenburgh.nl of 040 222 21 12

Mogelijkheden voor de starter op de huizenmarkt

Een bijdrage door: Rob Camp

Hypotheekadviseur helpt starter bij financiële puzzel

De huizenmarkt is al geruime tijd oververhit. De vraag is vele malen groter dan het aanbod. Met name starters hebben het lastig op de woningmarkt. Vaak staan ze pas aan het begin van hun carrière en is hun inkomen nog relatief laag. Ook aan eigen middelen ontbreekt het vaak, omdat ze pas nét werken en misschien nog een studieschuld hebben. De hypotheekadviseur helpt starters in de zoektocht naar (financiële) mogelijkheden om een huis te kopen. En naar alle waarschijnlijkheid, vervalt de overdrachtsbelasting voor starters vanaf 2021.

Welke extra mogelijkheden zijn er om de huizendroom te verwezenlijken?
 • Ouders of derden, zoals grootouders, helpen door middel van een schenking;
 • Ouders helpen door middel van een lening, waarbij het maandbedrag van rente en aflossing wordt terug geschonken;
 • Ouders tekenen mee als medeschuldenaar op de akte.
Starterslening

Daarnaast bestaat er ook de starterslening. Of starters hiervan gebruik kunnen maken is afhankelijk van de gemeente waar de woning staat. Zo geldt in de gemeente Valkenswaard dat men – afhankelijk van het inkomen – voor de eerste eigen woning een lening kan ontvangen van maximaal € 30.000, waarbij de eerste drie jaar geen rente en aflossing wordt betaald.

Salarisverhoging

Heeft de starter een vaste baan met binnen 6 maanden een gegarandeerde salarisverhoging, bijvoorbeeld via de CAO, dan mogen we rekenen met het hogere salaris. Wellicht kan dit nét het verschil maken voor de aanschaf van een eerste woning.

Wilt u weten wat uw financiële mogelijkheden zijn in de zoektocht naar uw eerste eigen woning of appartement? Neem dan gerust contact met ons op voor het plannen van een oriënterend gesprek. Alleen, samen of met ouders. Wij helpen u graag verder in het zoeken naar de mogelijkheden.

Verbouwen of verhuizen?

Kent u het dilemma: verbouwen of verhuizen?

Beiden zijn grote stappen in uw leven, en kennen voors- en tegens. We zetten een aantal tips voor u op een rij om tot een keuze te komen en weer jaren heerlijk te wonen in uw nieuwe of verbouwde huis.

In tv-programma’s ziet u de mooiste ontwerpen voorbij komen. Van indelingsplan tot verlichtingsplan. Bestaande huizen worden omgetoverd tot ruime, praktische en prettige woonomgevingen en nieuwe huizen krijgen de sfeer en indeling die de bewoners graag wensen. Maar hoe zit het met de praktische en financiële afwegingen?

Verbouwen?

Bent u erg gehecht aan de buurt waar u woont? Verwacht u door een verbouwing meer woonplezier en een waardevermeerdering van uw woning? Zijn er mogelijkheden in het bestemmingsplan om uw woning uit te breiden en beschikt u over de (financiële) middelen om te verbouwen? Drie tips:

 • Check het bestemmingsplan van uw woning.
 • Vraag een taxatie aan voor en na
 • Zorg dat u weet waar u financieel aan toe bent: plan tijdig een gesprek met uw financieel adviseur.

Of toch verhuizen?

Wilt u een grotere tuin of een compleet andere stijl woning? Of wilt u juist kleiner gaan wonen of dichter bij uw werk? Drie tips:

 • Check of u geen restschuld heeft. Als uw hypotheek hoger is dan de (verwachte) verkoopopbrengst, dan krijgt u te maken met een restschuld bij de verkoop van uw huidige woning. Deze restschuld heeft invloed op een nieuwe hypotheek.
 • Laat een makelaar een vrijblijvende waardebepaling van uw te verkopen woning uitvoeren, zodat u inzicht heeft in een realistische opbrengst.
 • Laat uw nieuwe hypotheek berekenen en kies een hypotheekvorm die bij u en uw situatie past. Er zijn ruimere financieringsmogelijkheden bij energiebesparende voorzieningen.

Staat u voor dit uitdagende dilemma van verbouwen of verhuizen? Onze hypotheekadviseurs helpen u graag verder om samen met u beide situaties in kaart te brengen, zodat u een weloverwogen besluit kunt maken.

Spaargeld in vastgoed

In een tijd waarin spaargeld nauwelijks rendeert, zijn vele mensen op zoek naar alternatieven. Met de huidige spaarrente van maximaal 0,25% betaal je meer belasting dan dat het oplevert. Investeren in onroerend goed is een gespreksonderwerp dat vaak op een verjaardagsfeestje voorbij komt. Er zijn talloze manieren om in vastgoed te investeren.

Investeren in onroerend goed

Voordat je begint moet jij je eerst afvragen waarom je wilt investeren in vastgoed. Doe je het voor de maandelijkse cash-flow? Ben je misschien meer geïnteresseerd in het flippen (kopen, opknappen en verkopen) van vastgoed? Of zie je het juist als een pensioen voorziening en wil je later (een) afbetaald(e) pand(en) bezitten om te kunnen verkopen om van te leven? Er zijn veel verschillende strategieën met vastgoed mogelijk, allemaal met hun eigen voor- en nadelen.

Zo kunt u naast een belegging in een vastgoedfonds investeren in commercieel vastgoed zoals winkels, bedrijfspanden, kantoren en hotels. Er is op dit moment grote vraag van nationale en internationale beleggers naar beleggingsobjecten. Beleggen in commercieel vastgoed is niet voor iedereen weggelegd. Je hebt dus besloten om te gaan investeren in een appartement of huis voor de verhuur.

Tweede woning, wat zijn de risico’s?

Het kopen van een tweede woning of appartement om te verhuren ligt voor een particuliere belegger meer voor de hand. Dit is natuurlijk ook niet zonder risico’s. Denk hierbij aan:

 • kwaliteit van de huurder
 • risico van leegstand
 • verhandelbaarheid van de woning
 • geld zit vast in de woning

Heeft u de risico’s goed afgedekt, dan kan een tweede woning voor de verhuur voordelig zijn door de combinatie van fiscale voordelen, lage rente en hoge huursom. Uw tweede woning hoort bij uw box 3-vermogen. Als u uw tweede woning verhuurt, hoeft u de inkomsten uit de verhuur niet op te geven. Dit geldt zolang er geen extra werkzaamheden aan zijn verbonden.

Financiering tweede woning voor verhuur

In de afgelopen jaren was het erg lastig om in aanmerking te komen voor een financiering op verhuurde woningen. In verband met de florerende huizenmarkt geven diverse aanbieders deze mogelijkheid weer.
U kunt overwegen om de investering volledig uit eigen middelen te voldoen. Deels financieren kan ook een aantrekkelijke optie zijn. Aangezien het volledig financieren van een beleggingspand (woonhuis / appartement) niet mogelijk is, is een eigen inbreng altijd noodzakelijk.

Toegankelijk voor bredere doelgroep

Doordat financieren van een tweede woning/appartement weer tot de mogelijkheden behoort, is deze beleggingscategorie weer toegankelijker voor een bredere doelgroep. Wel is het goed om te bepalen of een tweede woning past binnen uw totale financiële positie. Daar komt bij dat elke aanbieder van een financiering specifieke voorwaarden kent. 

Wijzigingen NHG in 2019

Voor mensen die een eigen woning hebben of een eigen woning aankopen kunnen de wijzigingen NHG nog van belang zijn. De premie voor een hypotheek met NHG gaat per 1 januari 2019 namelijk omlaag naar 0,9% in plaats van de huidige 1%. De waarde waarbij een NHG kan worden verkregen gaat omhoog van € 265.000 naar € 290.000. Huiseigenaren kunnen extra lenen voor het verduurzamen van de woning, bijvoorbeeld voor isolatiemaatregelen of zonnepanelen. Dit loopt op tot 106% van de waarde van de woning (maximum NHG-hypotheekbedrag: € 307.400,-) in plaats van de reguliere 100%

Indien u plannen heeft om te Investeren in onroerend goed in een tweede woning te gaan beleggen laat u dan vooraf goed informeren naar de mogelijkheden. Neem contact op met een van onze hypotheekadviseurs bereikbaar via info@duisenburgh.nl of via  040-2222112

Disclaimer
De verstrekte informatie mag u nimmer opvatten als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en in samenspraak met uw adviseur om uw persoonlijke situatie te bespreken.

Hoogste tarief hypotheekrenteaftrek versneld verlaagd

Het was al bekend dat de Rijksoverheid het percentage van de maximale hypotheekrenteaftrek verlaagt van 52 % naar ongeveer 37 %. Dit zou in eerste instantie geleidelijk gebeuren in stapjes van 0,5 % per jaar. In het regeerakkoord van Kabinet Rutte III is echter besloten om de hypotheekrenteaftrek vanaf 2020 versneld af te bouwen.

De rente die u over de hypotheek op uw eigen woning betaalt, is onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Voor hypotheken afgesloten vanaf 1 januari 2013 geldt de renteaftrek alleen nog als u de lening periodiek en binnen 30 jaar aflost. Hoeveel hypotheekrente u kunt aftrekken van de belasting, is afhankelijk van uw inkomen.

Hypotheekrenteaftrek in 2019

Het maximale tarief waartegen de rente aftrekbaar is, verlaagt de Rijksoverheid in 2019 van 49,5% naar 49%. Dit is voor u fiscaal nadelig wanneer u een belastbaar jaarinkomen heeft van boven de € 68.507.

Versnelde afbouw vanaf 2020

Voor huishoudens met een inkomen boven € 68.507 wordt vanaf 2020 het tarief van de hypotheekrenteaftrek sneller afgebouwd dan eerder gepland. Ook wordt het aftrektarief van een aantal andere aftrekposten geleidelijk afgebouwd. Dit staat in het Belastingplan 2019 dat tijdens Prinsjesdag is gepresenteerd.

Maximaal aftrektarief per jaar | aftrekbare kosten eigen woning:
2019: 49 %
2020: 46 %
2021: 43 %
2022: 40 %
2023: 37,05 %

Voor wie fiscaal nadelig?

Iemand met een inkomen lager dan €68.507 per jaar (vóór aftrekposten), ondervindt geen fiscaal nadeel door deze maatregel. Iemand met een inkomen hoger dan €68.507 per jaar (vóór aftrekposten), ondervindt wel fiscaal nadeel. Dit kan oplopen tot enkele honderden euro’s in 2023, en soms meer. Met de opbrengst van deze hypotheekrentemaatregel verlaagt de Rijksoverheid overigens wel het eigenwoningforfait om de fiscale pijn iets te verzachten. Het eigenwoningforfait is een bedrag dat de Belastingdienst in uw belastingaangifte bij uw inkomen telt. Dit bedrag is een percentage van de WOZ-waarde van uw woning.

Waarom uw hypotheek nu oversluiten?

Het kan interessant zijn om uw hypotheek nu over te sluiten. Waarom? Vanaf 2020 vindt versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek voor mensen met inkomens in de hoogste belastingschijf plaats. Tot die tijd kunt u een eventuele boeterente en de financieringskosten met betrekking tot het oversluiten nog aftrekken in het hogere belastingtarief. U krijgt dus meer terug van de Belastingdienst. Een andere reden kan zijn om te kijken wat uw mogelijkheden zijn om uw hypotheekkosten te verlagen, zodat uw netto maandkosten in de toekomst niet hoger uitvallen of zelfs lager uitvallen.

Oversluiten hypotheek

Dit kan bijvoorbeeld ook door de hypotheek (box 1) over te sluiten en om te vormen tot een box 3 schuld. Door de toenemende belastingdruk in box 3 voor grote vermogens en de beperking van de renteaftrek in box 1, kan dit tot financieel en fiscaal voordeel leiden. De financieel adviseurs van Duisenburgh helpen u graag verder. Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u via 040-222 21 12 of via info@duisenburgh.nl contact met ons opnemen.

Disclaimer
Dit document is samengesteld op basis van het op Prinsjesdag gepresenteerd Belastingplan 2019. Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen daarvan.

5 nieuwe hypotheekregels voor u op een rij

Als u een huis koopt, moet u daarvoor vaak een hypotheek afsluiten. Na de financiële crisis bleek dat hoge hypotheekschulden een risico vormen voor huiseigenaren en de gehele economie. Daarom zijn de hypotheekregels aangepast. We zetten de vijf belangrijkste voor u op een rij.

1) Maximale hoogte hypotheek verlaagd
Vanaf 1 januari 2018 mag de hypotheek niet hoger zijn dan de waarde van uw koophuis. Meer lenen kan niet meer. Overige kosten zoals overdrachtsbelasting, advies-, notaris- of taxatiekosten, kunt u niet meer mee financieren.

2) Hogere hypotheek voor tweeverdieners
Wanneer u samen met uw partner een huis koopt, is er goed nieuws. U kunt dit jaar dan waarschijnlijk iets meer lenen. Het tweede inkomen nemen we in 2018 namelijk voor 70% mee in de berekening, terwijl dit in 2017 nog 60% was.

3) Hypotheekrenteaftrek
De rente die u over de hypotheek op uw eigen woning betaalt, is onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Voor hypotheken afgesloten vanaf 1 januari 2013 geldt de renteaftrek alleen nog als u de lening periodiek en binnen 30 jaar aflost. Hoeveel hypotheekrente u kunt aftrekken van de belasting, is afhankelijk van uw inkomen. Het maximale tarief waartegen de rente aftrekbaar is, is in 2018 verlaagd van 50% naar 49,5%. Dit is voor u fiscaal nadelig wanneer u een belastbaar jaarinkomen heeft van boven de € 68.507.

4) Restschuld niet meer aftrekbaar
Verkoopt u uw woning met een restschuld? Dan had u in de periode van 2012 tot en met 31 december 2017 de mogelijkheid om de rente op een restschuldfinanciering nog maximaal 15 jaar af te trekken van de belasting. De financiering viel hierdoor in box 1. Ontstaat vanaf 1 januari 2018 een restschuld? Dan kunt u de betaalde rente en financieringskosten over de restschuld niet meer aftrekken en valt de financiering automatisch in box 3. Een restschuld wordt dus duurder.

5) Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
Om in aanmerking te komen voor een hypotheek met NHG, moet de koopsom van uw woning onder een bepaalde grens liggen. Deze kostengrens is gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs en is in 2018 dan ook verhoogd naar € 265.000. Brengt u in uw nieuwe huis energiebesparende maatregelen aan, en is uw hypotheek daardoor hoger? Dan geldt een hogere NHG-grens van € 280.900.

Woning op het oog
Heeft u een woning op het oog? Vóór u de handtekening zet, moet u heel wat overwegen, regelen en beslissen. Hoeveel kunt u lenen? Hoeveel wilt u lenen? Hoe vindt u de juiste hypotheek? Wat zijn de fiscale overwegingen? De financieel adviseurs van Duisenburgh helpen u graag verder. Kijk voor meer informatie op onze website of neem via 040-222 21 12 contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Overwaarde? Vraag om rentekorting!

Is uw huis meer waard dan uw hypotheek doordat de huizenprijzen zijn gestegen of u extra heeft afgelost? Dan kan uw hypotheekrente misschien omlaag. Veel mensen weten dat niet en betalen onbewust honderden euro’s per jaar teveel.

Hoe zit dat precies?
Als uw woning meer waard wordt of u aflost op uw hypotheek, verandert de verhouding tussen uw woningwaarde en hypotheekschuld. Uw maandlasten zijn gebaseerd op de hoogte van uw hypotheekrente. Deze rente is voor een deel gekoppeld aan een bepaald risicoklasse. Bij overwaarde of extra aflossing valt de lening in een lagere risicoklasse en kan de geldverstrekker gedurende de rentevaste periode een lager rentepercentage aanbieden. Hierdoor dalen de maandlasten.

Hoe aantonen?
De waardestijging van uw woning toont u aan met een gevalideerd taxatierapport of met behulp van een WOZ-beschikking. Rentekorting is doorgaans alleen van toepassing bij hypotheken zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Laat geen rentekorting liggen. Vraag er om bij uw hypotheekverstrekker. Als onafhankelijke adviseurs helpen wij u graag hierbij! Het geld wat u bespaart kunt u inzetten voor een extra pensioenvoorziening, zodat u ook later zorgeloos kan blijven leven én wonen. Meer weten? Neem contact op met Duisenburgh Financieel advies bereikbaar via 040- 222 21 12

Extra aflossen op je aflossingsvrije hypotheek: waarom?

Alleen rente betalen en de hypotheekschuld gedurende de looptijd niet aflossen. Een aantrekkelijke optie, zo blijkt. Ongeveer 30% van alle woningbezitters heeft een hypotheek die helemaal of voor een deel aflossingsvrij is. Lagere maandlasten is de belangrijkste reden om te kiezen voor deze hypotheekvorm. Aan het einde van de looptijd moet je dit bedrag aflossen. Voor veel mensen is dat geen haalbare zaak. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakt zich zorgen.

Waarom deze bezorgdheid? De toezichthouder wil voorkomen dat woningeigenaren aan het einde van hun looptijd in de problemen komen. Bijvoorbeeld doordat ze dan moeten afbetalen, het inkomen daalt bij pensioen en de rente na dertig jaar niet meer aftrekbaar is.

Niet kunnen aflossen bij einde looptijd
Met de aflossingsvrije hypotheek bouw je gedurende de looptijd geen kapitaal op en los je niets af. Deze hypotheekvorm levert meestal de laagste maandlasten op. Met name als ze is afgesloten vóór 2013 ten behoeve van aankoop, verbouwing of verbetering van de eigen woning, omdat de rente dan fiscaal aftrekbaar is. Na 30 jaar heb je geen recht meer op hypotheekrenteaftrek, waardoor je maandlasten stijgen. Heb je de hypotheek afgesloten voor 2001, dan is de rente nog tot 2031 aftrekbaar. Veel mensen met een hypotheek kunnen aan het einde van de looptijd hun hypotheek niet aflossen. Indien dit moment samenvalt met het moment waarop je met pensioen gaat, kan dit voor grote problemen zorgen. Je moet dan een groot bedrag aflossen, juist op het moment dat het inkomen sterk daalt.

Gedwongen verkopen voorkomen
De AFM is bang voor gedwongen woningverkopen. Miljoenen woningeigenaren moeten daarom worden aangespoord om hun aflossingsvrije hypotheek extra te gaan aflossen. De toezichthouder stelt dat dit nodig is om ernstige problemen voor te zijn.

Aanzetten tot actie
De AFM voert samen met de markt een aantal experimenten uit om te leren wat consumenten aanmoedigt om in actie te komen. Zodat hun hypotheek in de toekomst betaalbaar blijft. De AFM stimuleert hypotheekaanbieders om sneller risico’s te signaleren die kunnen ontstaan doordat mensen nu te weinig aflossen. Om vervolgens klanten hierover proactief te informeren en oplossingen aan te dragen. 

Altijd noodzakelijk om extra af te lossen?
Ouderen met een ruime overwaarde op hun woning zoeken een mogelijkheid om het geld uit de stenen te halen. Bijvoorbeeld voor het aanvullen van hun pensioen. Zij willen juist de overwaarde van hun woning verzilveren. Gelukkig zijn er op dit moment weer banken die hier mogelijkheden voor aanbieden. Het is dus niet in alle gevallen verstandig om af te lossen.

Ieder mens is uniek en heeft verschillende wensen en elke situatie is anders. Wil je weten of het verstandig is om (extra) af te lossen? Neem dan contact op via 040-2222112 of stuur een mail naar info@duisenburgh.nl voor een afspraak met één van onze hypotheekadviseurs.