Bel ons

040 - 222 21 12

Blik op de beurs december 2022, herstel van de beurs? Kansen voor 2023!

De inflatie laat een daling zien maar is met ruim 11% nog steeds zeer hoog. De verwachting is dat de inflatie verder gaat dalen. Ook de Amerikaanse FED heeft aangegeven dat de stappen waarmee de rente zal worden verhoogd worden verkleind. In december zal deze na verwachting met 0,5% stijgen waar voorheen stappen van 0,75% werden gezet. Dit moet ervoor zorgen dat de economie niet teveel schade oploopt. De verwachting is dat zowel Amerika als Europa in een milde recessie terecht zal komen. Voor de tweede helft van 2023 is het niet uit te sluiten dat de rente in de VS alweer zal worden verlaagd om de economie te stimuleren. Deze eerste tekenen van herstel zorgden in november wereldwijd voor een positieve stemming op de beurzen. Door de opgelopen rente is ook het opnemen van obligaties in portefeuille weer een mogelijkheid, hierbij is het kiezen van het juiste moment wel belangrijk. Stap je te vroeg in en lopen de rentes verder op dan kunnen de verliezen fors zijn. Zo was 2022 één van de slechtste jaren ooit voor obligatiebeleggers.

De MSCI World Index in Euro daalde in de eerste elf maanden van 2022 met 15,5%. Onze eigen AEX deed het iets beter maar daalde met ruim 8,3% over de periode januari tot en met november. De gerealiseerde rendementen van de overige beursindices over 2022 zijn als volgt: DAX Index -8,8%, Eurostoxx 50 index -7,3%, Dow Jones Index -4,8%, S&P 500 INDEX -14,4% en de grootste verliezer is de technologie index Nasdaq met een verlies van 26,7%. De regio Azië liet een wisselend beeld zien over 2022. Het rendement bedroeg voor de Nikkei 225 index -1,9% de Hang Seng Index (Hong Kong) -13% en voor de Chinese beurs de Shenzen Stock Exchange (China A-Shares) een min van 24%. Een negatief resultaat werd ook gerealiseerd door de MSCI Emerging Markets Index (1300 aandelen uit 27 opkomende landen) deze daalde dit jaar met 21%.De Amerikaanse dollar steeg naar een koers van $1,04 pereuro een stijging van bijna 8% over 2022. De goudprijs steeg in november met 8% staat nu op $1.794 per troy ounce, over heel 2022 is het verlies een kleine 2%. De goudprijs bereikte de hoogste koers op 8 maart, twee weken na de inval in de Oekraï- ne toen bijna de €2100 werd aangetikt. De bitcoin liet een forse daling zien in 2022, vanaf ruim $46.000 daalde de koers naar $17.800. Dit is een verlies van 61%.

Einde jaar in het vizier; maak de balans op, tijd voor actie!
Het jaar 2022 zit er alweer bijna op en de feestdagen komen eraan. Kortom, een goed moment om juist in deze periode uw financiën tegen het licht te houden. Ook voor u zijn er mogelijk interessante besparingen te realiseren. Doe uw voordeel met onze BOX 3 eindejaar tips.

Belastingplan BOX 3
In aanloop naar het nieuwe belastingplan* met heffing over werkelijke rendementen in 2026, is er tot die tijd een tijdelijke regeling aangekondigd.

Deze tijdelijke regeling gaat nog steeds uit van fictief rendement op spaargeld en beleggingen. Een belangrijk verschil met de oude regeling is dat er gerekend wordt met het daadwerkelijk aandeel van spaarvermogen en overig vermogen. Deze wijziging is met ingang van belastingjaar 2022 reeds doorgevoerd ofschoon alleen voor dit jaar de meest gunstige regeling door de fiscus wordt toegepast. In 2022 is het belastingtarief hierop 31 procent, echter dit wordt de komende jaren verder verhoogd. Met betrekking tot 2023 geldt 32 procent, 2024: 33 procent en voor 2025: 34 procent.

Fictief rendement
De fiscus stelt jaarlijks per soort vermogen een fictief rendement vast. Voor het belastingjaar 2023 geldt voor overig vermogen naar verwachting een fictief rendement van 6,17 procent. Het fictief rendement voor spaarvermogen en schulden wordt steeds aan het einde van het betreffende jaar vastgesteld en is dus nog niet bekend. In ons voorbeeld hanteren we daarom de huidige percentages; respectievelijk 0,01 procent en 2,46 procent.

Voorbeeld
Peter van Helmond heeft op 1 januari 2023 een totaalvermogen van 800.000 euro, verdeeld over 400.000 euro spaargeld en 400.000 euro overige vermogen (bijvoorbeeld effecten, vakantiehuis, verhuurd vastgoed of vorderingen). Het verondersteld rendement op sparen is dus 40 euro en op overig vermogen 24.680 euro. Het totaal verondersteld rendement is dan 24.720 euro. Dit is een rendement op het totale vermogen 24.720 / 800.000 = 3,09 procent.

Belastbaar voordeel uit sparen en beleggen
Het totaal vermogen verminderen we met het heffingsvrij vermogen ad 57.000 euro (voorlopig bedrag 2023 per fiscaalpartner). Het belastbaar vermogen wordt hierdoor dus 743.000 euro. Op dit bedrag laten we het berekende rendementspercentage van 3,09 procent los om het zogeheten voordeel uit sparen en beleggen te berekenen: 22.958 euro.

Belasting in box 3
Als laatste berekenen we de verschuldigde Box 3 belasting. Voor 2023 geldt een belastingpercentage van 32 procent. Bij het berekende ’voordeel uit sparen en beleggen’ ad 22.959 euro resulteert dit in een belastingheffing van 7.346 euro. De verrekenbaarheid van eventuele schulden in box 3 is fors beperkt. Uitsluitend het veel lagere fictief rendement mag met het vermogen worden verrekend

Beleggen of sparen in een BV
Bij grote vermogens, met name ‘overig vermogen’ met een beperkt rendement (bijvoorbeeld defensieve beleggingen of uitstaande leningen), kan het interessant zijn om dit in ‘BV-vorm’ of een ‘Open fonds voor gemene rekening’ te doen. Dan zet u uw geld over van Box 3 naar Box 2 met als voordeel dat u alleen belasting verschuldigd bent over het daadwerkelijk behaalde rendement.Spaarders die in de afgelopen jaren hun privéspaargeld in een ‘Spaar BV’ hebben ondergebracht kunnen daarentegen weer terugkeren naar privé (Box 3) vanwege de verlaagde belastingheffing op spaarvermogen. Zo kan er bespaard worden op de jaarlijkse kosten.

Groene cijfers
Groensparen: Maak hier gebruik van zonder koersrisico’s. Al is de rentevergoeding laag; er is ook belastingvoordeel! Zo geldt er een vrijstelling voor BOX 3 en daarnaast een extra heffingskorting van 0,70 procent. Het maximum deelname bedrag is dit jaar 61.215 euro per persoon (122.430 euro samen). Tip: wees er op tijd bij i.v.m. beperkte verkrijgbaarheid.

*Het bovenstaande is gebaseerd op Belastingplan 2023 dat eerder door het kabinet is gepresenteerd. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer dit staat voor 12 en 13 december 2022 op de agenda. Tot dat moment kunnen er nog wijzigingen optreden. Dit geldt ook voor de genoemde tarieven.

Beleggen met een vermogensplan betekent ook kijken naar veranderende fiscale regels en uw portefeuille zakelijk en privé hierop aanpassen. Ieder beleggingsadvies is gericht op uw persoonlijke situatie en risicoprofiel. Bij Duisenburgh Vermogensregie Kemps kunt u kiezen voor vermogensbeheer of vermogensadvies voor een te beleggen vermogen vanaf €500.000. Is dit vermogen er op dit moment niet maar is het wel een reële mogelijkheid om hier naar toe te groeien dan zet ik u graag op het juiste spoor. Benieuwd wat beleggen met uw vermogensplan voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met mij op voor een eerste kennismaking en ZET UW VERMOGEN AAN HET WERK.

Disclaimer
De verstrekte informatie mag u nimmer opvatten als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren. Bespreek met uw adviseur wat passend is in uw persoonlijke situatie.

Blik op de beurs juni 2022, zijn beleggers te voorzichtig?

Beleggers maken zich zorgen over de hoge inflatie en afnemende groei. Het is de verwachting dat de groei van de wereldeconomie zal halveren van 6% in 2021 naar 3% in 2022. Minder economische groei betekent dan ook minder winstgroei. De afgelopen maanden zijn aandelen fors in waarde gedaald terwijl de winsten van bedrijven in 75% van de gevallen beter waren dan verwacht hierdoor zijn aandelen relatief goedkoper geworden. Het is echter wel van belang dat de bedrijven de winst op peil kunnen houden en de gestegen loon en energiekosten en de hogere prijs van grondstoffen kunnen doorbereken in hun producten of diensten. Dit zal weer zorgen voor een hogere inflatie. De huidige inflatie staat op een historisch hoog niveau van ruim 8%. Het is wel de verwachting dat deze in het loop van het jaar gaat afnemen, maar een inflatie van rond de 2% wat de doelstelling is van de ECB zal nog wel even op zich laten wachten.

Om de inflatie in te dammen gaat de ECB de rente dit jaar in drie of vier stappen verhogen. Daarmee komt er een einde aan de periode met negatieve rentes. Een rente van ongeveer 1% is echter niet genoeg om de huidige inflatie die vele malen hoger is te doen afnemen. Hiervoor zijn in 2023 verdere renteverhogingen noodzakelijk. Een hogere rente heeft grote gevolgen voor de zuidelijke landen met een hoge staatsschuld en de bijbehorende rentelasten. Het is te verwachten dat het begrotingstekort van Italië, Spanje, Portugal en Griekenland opnieuw op de agenda zal verschijnen.

Situatie in de wereld
De MSCI World Index in Euro daalde in de eerste vijf maanden van 2022 met 13%. Onze eigen AEX deed het iets beter maar daalde met ruim 10% over de periode van januari tot en met mei. De gerealiseerde rendementen van de overige beursindices over 2022 zijn als volgt: DAX Index -9%, Eurostoxx 50 index -11%, Dow Jones Index -9%, S&P 500 INDEX -13% en de grootste verliezer is de technologie index Nasdaq met een verlies van 22%. De regio Azië liet een wisselend beeld zien over 2022. Het rendement bedroeg voor de Nikkei 225 index -5%, Hang Seng Index (Hong Kong) -8% en voor de Chinese beurs de Shenzen Stock Exchange (China A-Shares) een min van 22%. Een negatief resultaat werd ook gerealiseerd door de MSCI Emerging Markets Index (1300 aandelen uit 27 opkomende landen) deze daalde dit jaar met 13%.

De Amerikaanse dollar steeg naar een koers van $1,07 per euro een stijging van bijna 6% over 2022. De goudprijs steeg iets in 2022 en staat nu op $1.852 per troy ounce, een winst van ruim 1%. Dit is echter beduidend lager dan de hoogste koers van 8 maart, twee weken na de inval in de Oekraïne toen bijna de €2100 werd aangetikt. De bitcoin liet een forse daling zien in 2022, vanaf ruim $46.000 daalde de koers naar $31.700. Dit is een verlies van 31%.

Fonds van het Kwartaal: RobecoSAM Smart Energy Equities
De energietransitie gaat in de hoogste versnelling. De vraag naar energie zal de komende jaren verder toenemen. Toch willen wij de CO2-uitstoot verminderen om de gemiddelde stijging van de temperatuur op aarde te beperken tot maximaal +1,5 graad. Dit willen wij bereiken door over de hele breedte van de markt innovaties door te voeren en het gebruik van fossiele brandstoffen voor energieopwekking te verlagen. Hiervoor zijn zonne- en windenergie de bekendste alternatieven. Andere ontwikkelingen zoals batterij-ontwikkeling, groene waterstof, warmtepompen en CO- opslag gaan langzamer of staan nog in
de kinderschoenen. Door de invasie van de Oekraïne door Rusland is onze afhankelijkheid van Russisch gas duidelijker geworden. Als EU geven we aan deze afhankelijkheid te willen verminderen. Dit geeft een
versnelling aan onze energietransitie.

Het RobecoSAM Smart Energy Equities belegt in ondernemingen die betrokken zijn bij de energietransitie. Binnen het fonds worden 40 tot 80 aandelen opgenomen. De maximale weging van één aandeel is 6,5%.

De ondernemingen zijn verdeeld over de vier speerpunten die
het fonds heeft geselecteerd.

• Energie Efficiëntie 39%: Deze ondernemingen dragen bij aan het terugdringen van het energiegebruik binnen gebouwen en bij industriële processen. Zo kan men door het gebruik van zogeheten big data beter spreiden en door innovaties het stroomgebruik van It-systemen en datacentra verminderen.

• Energie Distributie 18%: De ondernemingen uit dit cluster zorgen ervoor dat de distributie van gas en elektriciteit efficiënter verloopt. Hiertoe behoren ook de leveranciers van apparatuur en onderdelen die de distributie bevorderen.

• Energie Management 26%: In dit cluster zijn de ondernemingen opgenomen die een sleutelpositie innemen binnen de energieketen van opwekking tot eindgebruiker. Tevens zijn bedrijven opgenomen die zich specialiseren in energieopslag zoals batterij-ontwikkeling.

• Hernieuwbare energie 17%: In deze groep zijn de bedrijven opgenomen die zich bezig houden met winning en ontwikkeling van hernieuwbare energie waarvan zonne-energie en windenergie de grootste zijn.

Bovenstaande informatie is geen beleggingsadvies om dit fonds op te nemen in uw beleggingsportefeuille. Ieder beleggingsadvies is gericht op uw persoonlijke situatie en risicoprofiel. Bij
Duisenburgh Vermogensregie Kemps kunt u kiezen voor vermogensbeheer of vermogensadvies voor een te beleggen vermogen vanaf €500.000,-. Is dit vermogen er op dit moment niet maar is het wel een reële mogelijkheid om hier naar toe te groeien dan zet ik u graag op het juiste spoor.

Benieuwd wat beleggen met uw vermogensplan voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met mij op voor een eerste kennismaking en ZET UW VERMOGEN AAN HET WERK.

Disclaimer
De verstrekte informatie mag u nimmer opvatten als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren. Bespreek met uw adviseur wat passend is in uw persoonlijke situatie.

Blik op de beurs maart 2022, de wereld in onzekerheid

De oorlog in de Oekraïne is de grootste op Europees grondgebied sinds de tweede wereldoorlog. De Russische president Poetin begon de invasie van de Oekraïne op 24 februari 2022. Europa stelt zich op aan de zijlijn maar steunt Oekraïne met wapens en neemt economische sancties tegen Rusland. De belangrijkste sanctie is de gedeeltelijke uitsluiting van Russische banken van het internationale betalingsnetwerk SWIFT. Gedeeltelijk omdat de betalingen voor de levering van gas wel doorgaan. Rusland is de grootste leverancier van gas aan Europa. Het is niet uit te sluiten dat de gaskraan geheel of gedeeltelijk zal worden dichtgedraaid als reactie op deze sancties. De oorlog zal de wereldeconomie raken en de inflatie verder doen toenemen. Dit heeft gevolgen voor alle assets (obligaties, aandelen, vastgoed en grondstoffen) binnen een portefeuille.

De MSCI World Index steeg over 2021 met +17% het resultaat “Year To Date 2022” YTD is -7%. De AEX steeg met +21% maar laat een daling zien van bijna -9% over de eerste 2 maanden van 2022. De overige gerealiseerde rendementen over 2021: Dax-Index +16% (-9%YTD), Eurostoxx 50 +21% (-9% YTD), Dow Jones +19% (-7% YTD), S&P 500 +12% (-4% YTD) en de technologie index Nasdaq +21% (-9% YTD).

De regio Azië deed het beduidend slechter over 2021. Het rendement bedroeg voor de Nikkei 225 +5% (-8% YTD), Hang Seng (Hong Kong) -14% (-3% YTD) en voor de Chinese beurs de Shenzen Stock Exchange (China A-Shares) een plus van +3% (-9% YTD). Een negatief resultaat werd gerealiseerd door de
MSCI Emerging Markets Index (1300 aandelen uit 27 opkomende landen) deze daalde vorig jaar met -1% (-3% YTD). De Amerikaanse dollar steeg in ten opzichte van de euro en sloot het jaar af op $1,14 per euro een stijging van bijna +7% over 2021 (+2% YTD). De goudprijs daalde in 2021 en sloot af op $1.831 per troy ounce, een verlies van -4%. De eerste twee maanden van 2022 steeg de goudprijs met +4%. De bitcoin liet forse uitslagen zien in 2021, vanaf $28.000 liep de koers op naar ruim $69.000 om deze winst vervolgens weer in te leveren. De koers van 1 bitcoin bedroeg $46.218 op het einde van het jaar. Dit is er een positief rendement van bijna 60%. Op dit moment daalt de koers net als bijna alle andere assets en is de waarde van 1 bitcoin $43.000 (-7% YTD).

Risico van beleggen
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Hoeveel risico u kunt en wilt dragen is afhankelijk van uw financiële situatie en uw risicobereidheid. Over het algemeen is het zo dat u als belegger op de langere termijn wordt beloond als u een hoger risico accepteert.

De risicometer
De risicometer geeft de mogelijkheid om beleggingen met elkaar te vergelijken. Deze vergelijking geldt dan voor de bewegelijkheid van deze specifieke belegging. Hoe lager de bewegelijkheid (volatiliteit) hoe kleiner de kans op een negatief rendement. De risicometer verdeelt de beleggingen in zeven risicocategorieen, 1 (laag risico) tot en met 7 (hoog risico).

Als maatstaf voor de volatiliteit gebruiken we de verwachte standaarddeviatie van de beleggingsrendementen. Dit is een veel gebruikte maatstaf voor risico. De Risicometer Beleggen
geeft van een belegging een indicatie van de volatiliteit op een schaal van 1 tot 7. Elke schaal geeft een bandbreedte in volatiliteit aan. Zo zal een belegging die valt in schaal 5 een volatiliteit (beweeglijkheid) vertonen tussen de 10% en 15% op jaarbasis. Zie hieronder de afbeelding met de bandbreedtes behorend bij elke schaal van de risicometer.

Stel de belegging heeft als risicoprofiel schaal 4. Dit betekent dat de volatiliteit ligt tussen de 5% en 10% (we kiezen in dit voorbeeld voor 5% als rekenwaarde). Een volatiliteit van 5% betekent dat statistisch bezien de belegging een kans van 68% heeft uit te komen tussen de -5% en +5% van het verwacht
rendement. Als het verwacht rendement 3% is dan zal het rendement in 68% uitkomen tussen de -2% en +8%. Dit is onderstaand grafisch weergegeven.

De bewegingen zullen met een kans van 95,8% zich bevinden binnen de bandbreedte van -10% en +10% (95,8% kans) gemeten vanaf het te verwacht rendement uit deze belegging in dit voorbeeld tussen de -7% en +13%.

Vermogensplan

Bij de inrichting van uw portefeuille is het van belang de samenhang tussen de onderdelen te bekijken. Een goede verdeling verlaagt het risico zonder dat dit het rendement negatief beïnvloed. De uitgangspunten uit uw vermogensplan zijn de basis voor de inrichting van uw effectenportefeuille. Uw financieel adviseur of vermogensadviseur kan voor u bepalen of aanpassingen binnen uw portefeuille gewenst zijn.


Blik op de beurs december 2021, zet uw vermogen aan het werk

Coronavariant Omikron zet beurzen lager

Door Theo Kemps

De nieuwe coronavariant die vanuit Zuid-Afrika zich over de wereld verspreidt zorgt voor een toegenomen onzekerheid. Verschillende landen beperken het aantal reisbewegingen en laten geen buitenlanders meer toe. De beurzen reageren op dezelfde manier als bij eerdere uitbraken en daalden de laatste weken fors. Een tweede punt van aandacht is de oplopende inflatie. Volgens de Europese meetmethode stegen de prijzen in Nederland met 5,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Of deze stijging tijdelijk is is afwachten maar zorgt nu al voor licht oplopende rentes. Een stijgende rente heeft een negatieve invloed op koers van obligaties.

De MSCI World Index daalde de afgelopen 3 maanden (1-9-2021 / 30-11-2021) met 1,3% het resultaat “Year To Date” YTD is +15,3%. De AEX daalde eveneens met 1,3% maar laat een rendement zien van ruim 24% over de eerste 11 maanden van 2021. De overige indices lieten de laatste drie maanden kleine plussen of minnen zien. Het gerealiseerde rendement over de eerste 11 maanden zijn: Dax-Index (+10%), Eurostoxx 50 (+14,3%), Dow Jones (+12,6%), S&P 500 (+21,5%) en de technologie index Nasdaq (+20,5%). De regio Azië deed het beduidend slechter en leverde een groot deel van de opgebouwde winst in. Het rendement YTD bedraagt nu voor de Nikkei 225 (Japan +1,8%), Hang Seng (Hong Kong +3%) en voor de Chinese beurs de Shenzen Stock Exchange (China A-Shares) een plus van 2%. Het slechtste resultaat wordt gerealiseerd door de MSCI Emerging Markets Index (1300 aandelen uit 27 opkomende landen) deze daalde dit jaar met meer dan 5%.

Dollar fors hoger
De Amerikaanse dollar steeg ten opzichte van de euro en sloot de maand november af op $1,13 per euro en stijging van 7,3% over 2021. De goudprijs daalde over de eerste elf maanden en staat nu op $1.788 per troy ounce, een verlies van 6,6% over 2021. De bitcoin zit dit jaar in een achtbaan met zeer forse uitslagen, vanaf $28.000 liep de koers op naar ruim $60.000 om deze winst vervolgens weer in te leveren. De huidige waarde van 1 bitcoin is $57.185. Dit is een positief rendement van bijna 100% over 2021, maar dit kan op het moment dat u dit lees weer volledig anders zijn.

De groei van uw vermogen
De groei van uw vermogen is afhankelijk van het rendement dat u realiseert door de jaren heen. Daarnaast moet u rekening houden met inflatie en belastingdruk. In onderstaande grafiek ziet u de ontwikkeling van €500.000,- vermogen bij verschillende rendementen (0,5%/3%/5%/7%). Daarnaast reken ik met een belastingdruk van 1% en een inflatie van 2%. De blauwe lijn geeft de ontwikkeling aan als u spaart met een rente van 0,5%. Na de inflatie en de te betalen belasting daalt de waarde van uw vermogen in twintig jaar naar € 309.000,-. Een daling van ruim 38%. De rode lijn geeft de ontwikkeling aan als u een rendement op uw vermogen realiseert van 3%. Na 20 jaar is de waarde van uw vermogen toegenomen tot €550.000 een rendement van 10%.


Om uw vermogen werkelijk te laten groeien na belasting en inflatie dient u dus een rendement te behalen dat hoger ligt dan 2,5%. Bij 5% rendement groeit uw vermogen aan tot €800.000,- en bij 7% naar meer dan €1.150.000,-

Uitgangspunten voor beleggen
Of beleggen voor u geschikt is hangt af van een aantal factoren. Ik kijk hierbij naar uw totale financiële plaatje, zowel naar uw privé als naar zakelijk vermogen. Welk risico wilt en kunt u lopen? Welk vermogen is beschikbaar en hoe lang kunt u dit missen? Deze uitgangspunten leggen we vast in uw eigen vermogensplan. Het vermogensplan is het uitgangspunt voor het bepalen van uw doelrisicoprofiel.

Rendementsverloop
De gemiddelde rendementsverwachting voor een neutrale portefeuille ligt tussen de 4 en 5%. In de grafiek aangegeven door de groene lijn. De beurs beweegt echter nooit in een rechte lijn maar is onderhevig aan koersschommelingen hierdoor kan uw vermogen in bepaalde periodes in waarde dalen. Hoe langer de periode hoe groter de kans dat u het gemiddelde rendement benadert. De strategie van Duisenburgh Vermogensregie is erop gericht de beweging zoveel mogelijk te beperken maar wel het gemiddelde rendement te realiseren (blauwe lijn) versus de markt (rode lijn).

Bij Duisenburgh Vermogensregie Kemps kunt u kiezen voor vermogensbeheer of vermogensadvies voor een te beleggen vermogen vanaf €500.000. Is dit vermogen er op dit moment nog niet maar is het wel een reële mogelijkheid om hier naar toe te groeien dan zet ik u graag op het goede spoor.

Benieuwd wat beleggen met uw eigen vermogensplan voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met mij op voor een eerste kennismaking en zet uw vermogen aan het werk.

Blik op de beurs september 2021, zet uw vermogen aan het werk

Met de stijgende vaccinatiegraden in de wereld is het moment nabij waarop het herstel van de wereldeconomie op volle kracht komt. Het herstel is eerder op gang gekomen dan verwacht. De beurzen lopen altijd vooruit op de economische ontwikkeling en hebben dit al in de koersen verwerkt. Veel individuele aandelen en beursindexen lieten de afgelopen periode een nieuwe “all time high” noteren.

Over de eerste acht maanden van dit jaar zagen we zowel regionaal als per sector behoorlijke verschillen. De AEX steeg “Year To Date” (YTD) met ruim 26% naar een slotstand van 787,92 punten. Onze oosterburen zagen de DAX-Index in deze periode met ruim 15% stijgen. De Eurostoxx50 met de 50 grootste beursfondsen uit Europa steeg ruim 19% over de eerste acht maanden van 2021. In de Verenigde Staten zien we hetzelfde beeld. De Dow Jones steeg met 16% en bleef iets achter bij de S&P 500 index die ruim 20% steeg. De Nasdaq liep de achterstand over het eerste halfjaar in door de hernieuwde vraag naar tech-aandelen en staat over de periode januari-augustus op een rendement van ruim 18%.

De Aziatische beurzen stellen daarentegen teleur in 2021. In Tokyo steeg de Nikkei225 index met een kleine 4%. De Hang Seng index (H Shares/Hongkong) daalde met ruim 4% over de eerste acht maanden van dit jaar. De Chinese beurs de SZSE 500 (A Shares/Shenzhen) daalde in deze periode met 1%.

Goud opvallende daler
De Amerikaanse dollar steeg ten opzichte van de euro en sloot de maand augustus af op $1,18 per euro. De goudprijs daalde over de eerste acht maanden en staat nu op $1.814 per troy ounce, een verlies van 4% over 2021. De bitcoin zit dit jaar in een achtbaan met zeer forse uitslagen, vanaf $28.000 liep de koers op naar ruim $60.000 om deze winst vervolgens weer volledig in te leveren. De huidige waarde van 1 bitcoin is $45.700. Dit is er een positief rendement van bijna 70%, maar dit kan op het moment dat u dit lees weer volledig anders zijn.

Beleggen voor de lange termijn
De ontwikkeling op de beurs trekt altijd de aandacht. Wat als ik aandeel A of aandeel B had gekocht dan had ik nu een mooi rendement gemaakt! Helaas werkt het niet zo! Beleggen doe je voor de lange termijn met gelden die op de korte termijn niet nodig zijn en met een risico dat bij je past.

Vermogensplan voor de ondernemer
Iedere ondernemer maakt een businessplan met doelstellingen om te kijken waar de onderneming staat, waar ze naar toe willen en hoe ze daar denken te komen. Het is met een vermogensplan niet anders. Een vermogensplan is de leidraad voor de ontwikkeling van zowel uw privé als zakelijk vermogen. In zes stappen zet ik uiteen hoe een vermogensplan u als ondernemer kan helpen.

Stap 1, Inventarisatie
In een persoonlijk gesprek inventariseer ik uw wensen en vermogensdoelstellingen. Welk doel heeft u met u vermogen, wanneer wilt u dit realiseren en welk risico wilt u daarbij lopen? Om die wensen helder te krijgen is een gesprek van zo’n 1,5 uur nodig.

Stap 2, Uitwerken basisopzet vermogensplan
De door u aangeleverde gegevens verwerken wij in een overzicht waaruit duidelijk naar voren komt of de doelen die u stelt te realiseren zijn. Welk bedrag moet uw onderneming minimaal opleveren bij verkoop om uw doelstellingen te kunnen realiseren of welk vermogen moeten we afscheiden voordat we de onderneming overdragen naar de volgende generatie. Hierbij kijken wij naar de fiscale optimalisatie en overleggen indien noodzakelijk met uw eigen accountant of fiscalist.

Stap 3, Specifieke wensen
Indien er bijzonderheden spelen zoals een bedrijfsoverdracht, schenkingen of estate planning sturen wij u door naar een specialist met het advies wat er geregeld moet worden. Zo hoeft u uw verhaal niet twee keer te doen en weet u dat alles op elkaar aansluit.

Stap 4, Rendement
Om doelen te realiseren heeft u naar alle waarschijnlijkheid een bepaald rendement over uw vermogen nodig. Al is het maar om voor inflatie en belasting te compenseren. Doet u niets en blijft u sparen dan teert u vlug 2-3% per jaar in. We bepalen of het streefrendement haalbaar is bij het risico dat u wilt lopen.

Stap 5, Beleggen binnen de BV of privé
Indien het vermogen geheel of gedeeltelijk binnen uw BV staat en niet meer wilt gebruiken voor ondernemingsactiviteiten zijn er een drietal mogelijkheden;

• Beleggen binnen de BV
• Dividend uitkeren uit de BV en privé beleggen
• Geld lenen van uw BV en privé beleggen

Welke keuze voor u het voordeligste is, is afhankelijk van het rendement dat u realiseert. Verder zijn de effectieve belastingdruk in box 3, het tarief van de vennootschapsbelasting en de rente waartegen u leent als u gaat beleggen met een lening van de BV van invloed.

Stap 6, Invullen effectenportefeuille
Op basis van het vermogensplan kiezen we voor een bepaald risicoprofiel wat de basis is voor de inrichting van uw effectenportefeuille. Bij Duisenburgh Vermogensregie kunt u kiezen voor vermogensbeheer of vermogensadvies voor een te beleggen vermogen vanaf €500.000. Is dit vermogen er op dit moment nog niet maar is het wel een reële mogelijkheid om hier naar toe te groeien dan zet ik u graag op het goede spoor. Benieuwd of een vermogensplan iets voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met mij op voor een eerste kennismaking en zet uw vermogen aan het werk.

Blik op de beurs is een initiatief van Duisenburgh Vermogensregie Kemps.
Voor een persoonlijk vermogensplan of een second opinion van uw effectenportefeuille kun u contact opnemen met Theo Kemps. Telefonisch bereikbaar op 06 40 288 263 of mailen naar tkemps@duisenburgh.nl

Disclaimer De verstrekte informatie is geen persoonlijk advies. Het is altijd belangrijk om uw persoonlijke situatie te bespreken met uw adviseur, zodat u volledige en juiste informatie krijgt.

Blik op de beurs juni 2021, Zet uw vermogen aan het werk

Na de vliegende start in 2021, onder aanvoering van de uitrol van de vaccinatieprogramma’s bleef de beursstijging de afgelopen maanden beperkt. De belangrijkste oorzaak hiervoor de opgelopen kapitaalmarktrente. De enorme geldhoeveelheid in combinatie met het verwachte herstel wakkerde de angst voor inflatie aan. Een rentestijging was het gevolg en zette de aandelenmarkt onder druk. Hierdoor versnelde de draai vanuit tech-aandelen naar cyclische waarden. Deze ontwikkeling is eind vorig jaar al ingezet en hierop hebben wij onze modelportefeuilles vroegtijdig aangepast.

Over de eerste 5 maanden van dit jaar zagen we zowel regionaal als per sector behoorlijke verschillen. De AEX steeg “Year To Date”(YTD) met ruim 14%. Onze oosterburen zagen de DAX-Index deze periode met ruim 12,5% stijgen. De Eurostoxx50 met de 50 grootste beursfondsen uit Europa steeg ruim 14% over de eerste 5 maanden van 2021. In de Verenigde Staten zien we hetzelfde beeld. De Dow Jones steeg met 13% en bleef de S&P 500 met 12% stijging net voor. De Nasdaq blijft ruim achter en steeg slechts 6,5%. De technologie zware index heeft het meeste last van de stijgende rente en de draai vanuit tech-aandelen naar cyclische waarden.
De Aziatische beurzen waren verdeeld. In Tokyo steeg de Nikkei225 index met ruim 5% (YTD) in Hongkong steeg de Hang Seng index (H Shares)met 7%. De Chinese beurs de Shenzhen Stock Exchange (A Shares) blijft de eerste 5 maanden achter, de SZSE 500 index steeg met slechts 3,5%.

De Amerikaanse dollar is ten opzichte van de Euro niet veranderd en sloot de maand mei af op $1,22 per euro. De goudprijs veranderde nauwelijks en staat nu op $1.908 per troy ounce, een rendement van 0,5% over 2021. De bitcoin zit dit jaar in een achtbaan met zeer forse uitslagen, vanaf $28.000 liep de koers op naar ruim $60.000 om deze winst vervolgens weer volledig in te leveren. De huidige waarde van 1 bitcoin is $37.000. Over 2021 is er een positief rendement van 23%, maar dit kan op het moment dat u dit lees weer volledig anders zijn.

Opbouwen van uw effectenportefeuille

Voor het opbouwen van een effectenportefeuille is het doelrisicoprofiel van belang. Het doelrisicoprofiel is een samenvatting van welk risico u acceptabel vindt en kan dragen. Dit in combinatie met de periode dat de gelden beschikbaar zijn om te beleggen. Afhankelijk van het gekozen profiel bouw ik uw portefeuille op. Binnen vermogensbeheer verdelen wij de gelden over ongeveer 20 verschillende posities. Deze spreiding zorgt voor een verlaging van het risico. Wijzigingen worden door ons binnen uw portefeuille doorgevoerd. Binnen adviesportefeuilles overleg ik met u over iedere mutaties. Ik geef het advies en u bepaalt of u dit opvolgt. Hierbij is het ook mogelijk om op eigen verzoek posities op te nemen in individuele aandelen, al dan niet in combinatie met opties. Het opnemen van trackers (ETF), dit zijn beleggingsproducten die passief een index volgen, en beleggingsfondsen die geen plaats hebben in onze modelportefeuille is op eigen verzoek mogelijk. Ik toets altijd of de portefeuille passend is binnen het gekozen doelrisicoprofiel en of de spreiding voldoende is.

Fonds van de maand:

Binnen onze modelportefeuilles hebben wij een 20 tal posities opgenomen. Deze posities kunnen op basis van onze visie en research worden gewijzigd. Ieder kwartaal geef ik een toelichting op één van deze fondsen. Deze keer de Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap 1C.

Deze tracker wordt passief beheerd en volgt de S&P Global Infrastructure index. Deze index bestaat uit 75 ondernemingen afkomstig uit ontwikkelde landen (60) en opkomende landen (15).

per aandeel wordt dan vastgesteld op 5%. Voor de aandelen uit de opkomende landen is een beursnotering in een ontwikkelde markt een verplichting om in de index te worden opgenomen.

Het gemiddelde rendement over de periode 2016-2020 in dit fonds bedroeg 7,5% per jaar dit is inclusief de herbelegging van de dividenden van ruim 3% per jaar en exclusief de kosten van 0,6% per jaar. Het rendement over 2021 bedroeg per 30 april 6,21%. Deze informatie kan niet worden gezien als een koopadvies voor deze tracker. Iedere aankoop moet passen binnen uw portefeuille en het gekozen risicoprofiel.

Ik wens u veel succes met uw beleggingen in het komende kwartaal.

Het opbouwen van vermogen start met het maken van een vermogensplan. Wat een vermogensplan u kan opleveren leg ik graag uit in een gratis vermogensadviesgesprek.

Beleggen in FinTech-bedrijven: onmisbaar in de digitale wereld

Met onze modelportefeuilles zoeken we bij Duisenburgh continu de balans tussen risico en rendement. We kijken naar de fase waarin economieën en beurzen zich bevinden, hoe de gemiddelde koerswinstverhoudingen zijn, waar risico’s te verwachten zijn en waar we kansen zien. Ook kijken we naar mondiale trends. Een belangrijke trend waar we al geruime tijd in beleggen? De opkomst van de zogenoemde FinTech-bedrijven.

FinTech: Financial en Technology

Het begrip FinTech is relatief onbekend in Nederland. De naam is een samenvoeging van de begrippen Financial en Technology en verwijst naar bedrijven die financiële diensten bieden door gebruik te maken van de laatste informatietechnologie. Deze bedrijven bouwen moderne apps (bekend is bijvoorbeeld Tikkie van ABN AMRO) en bieden moderne betaaldiensten (Adyen, PayPal) aan. Zo concurreren deze bedrijven met de traditionele banken en verzekeraars. En tegelijkertijd treden ze op als toeleverancier of samenwerkingspartij van die banken en verzekeraars en helpen ze bij de ontwikkeling van nieuwe diensten of het moderniseren van verouderde systemen.

Gevestigde banken en dienstverleners hebben zelf meestal nog niet de technologie om mee te gaan in een wereld die steeds meer online beweegt. Nieuwere, op technologie leunende bedrijven, hebben deze kennis wel in huis en daarmee een groter potentieel verdienmodel. Dit maakt het erg aantrekkelijk om te beleggen in FinTech-bedrijven.

Digitale trend

De pandemie maakt de digitale trend waarin we ons bevinden nóg duidelijker. Kijk bijvoorbeeld naar de enorme toename van contactloos betalen. Traditionele financiële dienstverleners moeten veel geld investeren om mee te kunnen gaan in deze digitale trend, door technologie en implementatie in te kopen bij de nieuwe, op IT gebaseerde bedrijven. Deze bedrijven profiteren hier dus bovenmatig van. Ook de opkomst van Artificial Intelligence (AI), het gebruik van algoritmes en het op nieuwe en andere manieren vergaren van data, zijn trends waarin de FinTech-bedrijven goed scoren. 

Hoewel overnames en fusies – waarmee doorgaans flinke premies gemoeid zijn – onvermijdelijk zijn in een sector die zo snel groeit en waar zoveel geld naar toestroomt, verwachten wij dat de FinTech sector de wind mee blijft hebben. Simpelweg omdat de markt vraagt om innovatieve oplossingen in de financiële sector. Daarom hebben onze beheerportefeuilles een positie in het Robeco FinTech Fund.

DisclaimerDe verstrekte informatie is geen persoonlijk advies. Het is altijd belangrijk om uw persoonlijke situatie te bespreken met uw adviseur, zodat u volledige en juiste informatie krijgt.