Bel ons

040 - 222 21 12

Schipperen tussen risico en rendement

Bij een behouden vaart op gebied van beleggen, weet u inmiddels dat er veel komt kijken. Dit keer aandacht voor het belang van een risicoprofiel.

In de vorige column hebben we stilgestaan bij het belang van een vermogensplan, met daarin ook uw vermogensdoelen. Een mooi rendement is vaak een streven, maar bij hoge rendementen horen doorgaans ook hoge risico’s. Dat is niet voor iedereen. De vraag is: past het bij u? Om dat te kunnen bepalen is een risicoprofiel cruciaal. Welk beleggingsrisico kunt en wilt u nemen?

Kunnen 
Bent u in de positie dat u ruim voldoende inkomen heeft, elke maand kunt sparen, uw woning of schip hypotheekvrij is of een deel van uw geld voor langere tijd kunt uitzetten? Dan kunt u meer risico nemen. Het wordt anders wanneer er slechts voor een kortere periode kan worden belegd of als er op het vlak van inkomen, pensioen of hypotheek om wat voor reden dan ook onzekerheid is. Het is dan onverstandig om grote risico’s te nemen. Een eerlijk advies, waarin de financiële omstandigheden goed gewogen worden, doet er toe. 

Willen 
Bij het nemen van risico’s komt ook een emotionele component kijken. Bent u iemand die wel houdt van een beetje deining? Dan kan offensief beleggen iets voor u zijn. Bent u iemand die wakker ligt of in paniek raakt van golfbewegingen op de aandelenmarkt? Dan is het raadzaam om te beleggen op basis van een defensiever risicoprofiel. Een goede adviseur kent u als klant en peilt uw emotie.

Meedeinen met de stroom
Een vastgesteld risicoprofiel is niet persé voor altijd. In elk mensenleven veranderen wel eens zaken die ook invloed kunnen hebben op een passend risico m.b.t. het vermogen. Laat regelmatig checken of uw profiel nog aansluit. Doe dat in elk geval wanneer er grote veranderingen zijn in uw persoonlijke, zakelijke of financiële situatie. Of wanneer de einddatum van een beleggingstermijn in zicht komt. In dat laatste geval is risico verlagen zeker van belang. U wilt dan kapitaal zeker stellen.

Kortom: een risicoprofiel is een belangrijk ‘kompas’ voor de belegger en zijn adviseur en helpt om op een comfortabele wijze mee te kunnen deinen met de stroom van het leven én uw vermogensbehoeften.

Vermogensregie is maatwerk
Bij grotere vermogens is er veelal sprake van diverse vermogensdoelen. Hierbij kan het gewenst zijn om het vermogen op te knippen. Zo kunnen beleggingen per vermogensdoel en bijpassend risicoprofiel, worden uitgezet. Een dergelijke aanpak vereist kennis, juiste aandacht en zorgvuldigheid. Deze expertise mag u van Duisenburgh Vermogensregie verwachten.    

Een vermogensregisseur kan ook een belangrijke rol spelen bij het bewaren van het totaaloverzicht. Zeer grote vermogens worden veelal gespreid over meerdere vermogensbeheerders en banken. Ieder met een eigen stijl, beleggingskeuzes en rapportages. Het is van groot belang –  en zeker niet eenvoudig – om het totaaloverzicht te behouden! Deze verantwoordelijkheid overlaten aan een vermogensregisseur, die u en uw situatie goed kent, kan u veel tijd en zorgen besparen. De energie die daardoor overblijft, kunt u dan steken in uw passie: de scheepvaart!

Duisenburgh Vermogensregie Verkamman behartigt de belangen namens haar klanten bij banken, vermogensbeheerders, adviseurs en een groot netwerk aan vakspecialisten. Dankzij onze positie, profiteren onze klanten veelal van extra kortingen op de tarieven bij hun banken en beheerders. Doe ook daar uw voordeel mee en maak een vrijblijvende afspraak! Wij gaan dan samen voor financieel comfort.

‘Meer dan alleen beleggen . . .’

Ondernemers onder de ondernemers
Met zo’n 30 jaar ervaring startte Jack Verkamman in 2014 een eigen praktijk op het gebied van vermogensadvisering. Als partner sloot hij zich aan bij de landelijke organisatie Duisenburgh Vermogensregie, waar hij intussen ruim 60 betrokken collega’s heeft.

Zo werkt Jack in Zeeland in het bijzonder samen met Markees Zuidweg, eveneens partner bij Duisenburgh op het gebied van vermogensadvisering.    

Vermogende ondernemers en particulieren weten deze adviseurs in Zuid-West Nederland inmiddels te vinden om hun financiële wensen te laten vertalen in passende oplossingen. Een belangrijk deel van hun klanten komt uit de scheepvaart en visserij. Jack: “Als ondernemer is het nog gemakkelijker schakelen met ondernemers; werkelijk naast elkaar staan en meevoelen, werkt!” Inclusief zijn bancaire periode schrijft Jack hiernaast al meer dan 25 jaar columns en financiële artikelen voor diverse media waaronder de Scheepvaartkrant.

De kracht
Na veel reorganisaties hebben vrijwel alle banken zich teruggetrokken van hun klanten. De nog overgebleven bankadviseurs werken op afstand en krijgen veel minder tijd om hun klanten met regelmaat te bezoeken of bij te praten. Dit- en ook de vele adviseurswisselingen hebben gezorgd voor grote afstand tussen bank en klant. Markees: “Juist hier ligt onze kracht; een vaste adviseur die zijn klanten persoonlijk kent en daarop acties onderneemt. Onze klanten weten dat te waarderen, hun loyaliteit zorgt weer voor nieuwe relaties. Een mooiere waardering kunnen wij niet bedenken”

Ongevraagd meedenken
Onze gesprekken gaan verder dan alleen over de effectenportefeuille. We kennen onze klant vaak al vele jaren en weten wat er speelt. Zo denken en sparren we bijvoorbeeld ook over de mogelijkheden van schenken, hypotheek aflossen of juist niet en of een familiebank zinvol is. Vastgoed investeren; direct of indirect, Investeren vanuit privé of BV, haken en ogen bij private equity, pensioenopbouw- en planning enz. enz. Ook gaat het geregeld over de toekomst van de kinderen, de voortzetting van het bedrijf, plannen voor een motorjacht of een vakantiewoning. Jack lachend: “We komen wel eens tijd tekort…”

Het overgrote deel van hun klanten is ondernemer. Opvallend is dat velen bezig zijn om de onderneming te verkopen of over te dragen. Om fiscaal het maximale eruit te halen is het van groot belang om tijdig actie te ondernemen. Jack: “In onze gesprekken wijs ik mijn klanten ook hierop en schakel dan met zijn accountant en adviseurs.”  

Oplossingen in brede zin
Voor vermogens die langere tijd kunnen uitstaan zijn er ondanks de lage rente nog goede mogelijkheden. Meestal vormt een effectenportefeuille, al dan niet onder vermogensbeheer, de basis. Hoe dan ook onze advisering zal te allen tijde naadloos passen bij de klantsituatie, de doelstellingen en de wensen. Zo sparren wij ook over alternatieve oplossingen en investeringen. “Wij denken graag mee in brede zin.”

Het bovengenoemde is uitdrukkelijk geen advies voor uw persoonlijke situatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Laat u te allen tijde deskundig informeren.

Op koers met uw vermogen (deel 39)

Het vermogensplan

Elke vaart heeft een startpunt en eindbestemming. Die twee samen, bepalen de reisafstand en de voorbereidingen die getroffen moeten worden. Een reisdoel bereiken, vraagt een vooruitziende blik. Dat geldt ook voor beleggen.

Een stip op de horizon

Bij financiële doelen kunt u denken aan: aanvulling op uw pensioen, een nieuw schip, ruimte voor hobby’s, kunst, of reizen, maar ook steun aan goede doelen of vermogensoverdracht aan de kinderen. Doelen als deze bereiken, vraagt om verstandig navigeren.

Hoe koerst u doelgericht?

Dat gaat stapsgewijs en begint met het bepalen van uw financiële situatie nu. Heeft u dit in beeld? Dan volgt een inventarisatie van de (nabije) toekomst. En natuurlijk van uw financiële wensen en doelstellingen.

 1. NU Helder op de radar hebben hoe uw financiële situatie er op dit moment uitziet, daar begint de reis. Welke inkomsten zijn er? Hoe is het met uw vermogen gesteld?
 • DOEL Wat is uw stip op de horizon? Welke financiële doelen en behoeften horen hierbij? En wanneer wilt u ze realiseren? Zonder een duidelijk reisdoel (let op: dit kunnen er meerdere zijn), mist u richting en blijft u ‘doelloos ronddobberen’.
 • LATER Voordat u de haven verlaat, maakt u een inschatting van al datgene wat u onderweg kunt tegenkomen. Voor uw financiën denkt u daarbij aan een prognose van uw toekomstig inkomen in de vorm van bijvoorbeeld AOW, pensioen, of lijfrenten. Hoe verwacht u dat uw vermogen zich zal ontwikkelen? Is er sprake van verkoop of overdracht van een onderneming, van onroerend goed, of zijn er verwachte erfenissen? Ook brengt u risico’s in kaart: onverhoopte werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Vergeet daarbij ook uw risicoprofiel niet. Welk risico kunt en wilt u maximaal lopen?
 • HOE Afhankelijk van de reisbestemming en de tijd die er is om uw reisdoel te bereiken, volgt een plan. Zo is het bij een kortere periode belangrijk dat het vermogen niet teveel fluctueert. U moet er immers zeker van zijn dat het geld op korte termijn beschikbaar is. Wanneer u minimaal zo’n 7-10 jaar de tijd heeft voor het uitzetten en opbouwen van vermogen, kunnen beleggingen in effecten een passende optie zijn. Het eerdergenoemde risicoprofiel is in deze fase een belangrijk kompas.

Vermogensplan

We hebben al gezien: een goede voorbereiding is het halve werk. Wanneer uw financiële beeld, de doelstelling en de risicobereidheid inzichtelijk gemaakt zijn, is het verstandig een vermogensplan op te stellen. Dit plan geeft een cijfermatig en grafisch beeld van de huidige situatie, en van de verwachte inkomens- en vermogensontwikkeling. Ook kunnen hierin de gevolgen van diverse scenario’s inzichtelijk gemaakt worden. Een vermogensplan is een uitstekend vertrekpunt voor een passend vermogensadvies. Het niet helder hebben van uw financiële plaatje en het ontbreken van duidelijke koers, kan zorgen voor vervelende tegenvallers en bovendien veel onrust veroorzaken. Laat u niet ‘verrassen’ maar deskundig begeleiden voor een behouden vaart op financieel vlak.

Bij Duisenburgh Vermogensregie Verkamman wordt uw financiële situatie altijd overzichtelijk in beeld gebracht. Desgewenst met dynamische vermogensplanning. Onderhoudsgesprekken en tussentijdse terugkoppeling zijn er zo vaak als daar behoefte aan is. Door deze persoonlijke betrokkenheid ligt het ‘totaalrendement’ hoog. Dat is méér waarde voor u!  “Samen gaan voor financieel comfort”

Het bovengenoemde is uitdrukkelijk geen advies voor uw persoonlijke situatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Beleggen in effecten brengt risico’s met zich mee. Laat u te allen tijde deskundig informeren.

Op koers met uw vermogen (deel 38)

De effectenportefeuille

Koers houden is het resultaat van een samenspel tussen schip en bemanning. Wanneer het gaat om beleggen, bepalen uw vermogenswensen en een passend advies de juiste koers. Als er een aanlokkelijk rendement aan de horizon gloort, is alertheid geboden. In deze column meer over het belang van onderhoud en advies.

Onderhoud betaalt zich uit
Het onderhouden van een beleggingsportefeuille is net als scheepsonderhoud. Het schip goed kennen en zorgen voor periodiek onderhoud, dragen bij aan een langere levensduur en helpen defecte onderdelen constateren voordat ze grotere problemen en daarmee kosten veroorzaken. Bij beleggen is dat niet anders; beleggingen dienen regelmatig te worden bijgestuurd. Rendement en risico spelen hierbij een rol, maar ook de afstemming op uw levenssituatie is van belang. Een onafhankelijk vermogensadviseur werkt in uw belang, is proactief en kijkt verder dan alleen uw effectenportefeuille.

Voor de wind is het goed zeilen
Ingegeven door de lage rentestanden, blijven spaarders zoeken naar alternatieven om een beter rendement te behalen. Hierop inspelend, duiken allerlei advertenties met veelbelovende producten op. Gunstige omstandigheden en bijbehorende successen worden geschetst, omdat men weet dat spaarders hier vatbaar voor zijn. Maar weet: een ‘free lunch’ bestaat niet. Wie hogere rendementen wil, zal meer risico moeten nemen. Dit dient dan wel bij u en uw beleggingshorizon te passen.

Verkoop versus advies
Het aanbod aan financiële producten is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Dat maakt het soms lastig om door de bomen het bos te zien. Een financieel expert in de arm nemen, kan dan uitkomst bieden. Helaas is ook dat niet altijd garantie voor goed advies. Het kan bijvoorbeeld zo zijn, dat adviseurs ‘huisproducten’ verkopen, waarop zij beter verdienen. Het zal duidelijk zijn dat dit geen goed uitgangspunt is voor een optimaal advies. Ook zogeheten ‘gouden tips’ van zelfbenoemde goeroes over aandelen, valuta, crypto en exotische producten zijn zaken om voor te waken. Deze ‘adviseurs’ verdienen aan uw mutaties. Diverse onderzoeken wijzen echter uit dat veel handelen zelden tot betere resultaten leidt. Het is dus raadzaam om u goed te informeren voordat u een financiële producten aanschaft. Tip: bekijk ook de websites van het Nibud en de AFM. 

Kalibreren en koersvast blijven
Het is verstandig om een beleggingsportefeuille afgewogen op te zetten en deze periodiek te herijken. Hiermee bedoel ik dat beleggingscategorieën (aandelen, cash, obligaties, onroerend goed), die meer in waarde zijn opgelopen worden afgeroomd, ten gunste van achtergebleven categorieën. Het doel: gestructureerd winstnemen en veiligstellen van het totaalvermogen. Dit voorkomt vervelende verrassingen en zo blijft uw vermogen op koers.

Al 20 jaar een solide aanpak
Koers houden, begint met koers bepalen.
Na een vrijblijvende kennismaking zoomen we tijdens een vervolggesprek in op uw wensen en uw rendement- en risicohouding. Desgewenst stellen we voor u een plan op met een simulatie van de vermogens- en inkomensontwikkeling en kijken we naar andere relevante zaken. Als financieel partner, willen we u graag zo goed mogelijk leren kennen om u optimaal te kunnen ondersteunen en ontzorgen. Want beleggen is geen doel op zich maar een middel om uw financiële doelstellingen bereikbaar te maken. Ook nadat de portefeuille is opgebouwd, mag u rekenen op proactieve, bank-onafhankelijke en persoonlijke aandacht. Van uw vaste adviseur. Dat noemen wij “Samen gaan voor financieel comfort”. Al 20 jaar.  

Het bovengenoemde is uitdrukkelijk geen advies voor uw persoonlijke situatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Beleggen in effecten brengt risico’s met zich mee. Laat u te allen tijde deskundig informeren.

Blik op de beurs april: zet uw vermogen aan het werk. Mooie resultaten in het eerste kwartaal.

De financiële markten behouden hun opwaartse trend, nog steeds gedreven door de verwachtingen dat de FED de rente dit jaar driemaal zal verlagen. De inflatie lijkt onder controle, maar daalt minder snel dan verwacht. De onrust in de wereld, de oorlogen in Gaza en Oekraïne en de herverkiezing van Poetin hebben nauwelijks invloed op het sentiment. Beleggers blijven onveranderd positief. De afgelopen week sloot de AEX-index vier keer op een All Time High!

De MSCI World Index in euro steeg in de eerste drie maanden van 2024 met 8%. Onze eigen AEX liet een stijging zien van 12%. De gerealiseerde rendementen van de overige beursindices over 2024 zijn als volgt: DAX Index +10%, Eurostoxx 50 index +12%, Dow Jones Index +4%, S&P 500 INDEX +9% en de technologie index Nasdaq realiseerde een winst van +9%. De regio Azië laat een verdeeld beeld zien over de eerste drie maanden van dit jaar. Het hoogste rendement behaalde de Nikkei 225 index met +21%. De Hang Seng Index (Hong Kong) steeg 2% en voor de Chinese beurs de Shenzen Stock Exchange (China A-Shares) noteren een kleine plus van 1%. Een licht positief resultaat werd gerealiseerd door de MSCI Emerging Markets Index (1300 aandelen uit 27 opkomende landen) deze steeg dit jaar met +1%.

De euro daalde licht ten opzichte van de Amerikaanse dollar naar een koers van $1,085 per euro een daling van 1,6% over de eerste drie maanden. De goudprijs steeg in het eerste kwartaal van 2024 en staat nu op $2.196 per troy ounce, een winst van ruim 6%. De bitcoin liet eenforse stijging zien in 2024, opgedreven door de komst van de Bitcoin ETF per 10 januari en de aankomende halving in april. De koers van het digitale goud steeg van $42.300 naar $71.000 een stijging van 67%.

De Magnificent Seven zijn voor de meeste beleggers een bekend begrip.

De Magnificent Seven bestaan uit de Amerikaanse aandelen Amazon, Apple, Alphabet (Google), Meta (Facebook), Microsoft, Nvidia en Tesla. Deze zeven aandelen zorgden in 2023 voor een groot deel van de enorme stijging (+25%) van de S&P 500 index. De “Magnificent Seven” droegen in 2023 meer aan het rendement bij dan de andere 493 bedrijven bij elkaar opgeteld.

De Granolas zijn beduidend minder bekend. Deze groep aandelen wordt door Goldman Sachs genoemd als de Europese tegenhanger van de Magnificent Seven.

De groep bestaat uit elf aandelen die samen het woord “Granolas” vormen. Dit noemen ze een acroniem, een woord gevorm door de eerste letters van andere woorden. In dit geval staat “Granolas” voor elf Europese aandelen: GSK, Roche, ASML, (Nestlé + Novarits + Novo Nordisk), L’Oreal, LVMH, AstraZeneca en (SAP + Sanofi). Deze elf aandelen waren in 2023 verantwoordelijk voor 60% van het rendement van de Stoxx Europe 600, maar zijn bij elkaar opgeteld minder dan 25% van de marktkapitalisatie van deze index. In tegenstelling tot de Magnificent Seven is er een bredere spreiding over de verschillende sectoren. Er zijn slechts twee IT aandelen opgenomen ASML en SAP de healthcare sector is het zwaarst gewogen met 6 opgenomen bedrijven.

“Magnificent Seven” versus “Granolas”
Over de afgelopen 12 maanden vanaf 1 april 2023 deden de Magnificent Seven het beduidend beter. De koersstijging bedroeg ruim 75% tegen een stijging van 13,7% voor de Granolas. Het beste aandeel over deze periode was Nvidia met een koersstijging van 229%, het slechtste aandeel was Tesla met een daling van 17,6%. De gemiddelde dividenduitkering is met 2,6% bij de Granolas fors hoger dan de 0,2% van de Magnificent Seven. De koers-winstverhouding van de Granolas is 28 en die van de Magnificent seven zelfs 38. De koers-winstverhouding wordt berekend door de koers van een aandeel te delen door de winst per aandeel. Hoe hoger deze waarde, hoe duurder het aandeel. Beide groepen aandelen zijn op basis van deze gegevens duur te noemen maar de verwachtingen zijn dan ook hoog gespannen. Hoe dit de rest van het jaar gaat lopen is moeilijk te voorspellen, maar de opname van enkele van deze aandelen binnen een goed gespreide portefeuille is te overwegen.

Beleggingsadvies of vermogensbeheer
Een vermogensplan is de basis voor de inrichting van uw effectenportefeuille. Ieder advies is gericht op uw persoonlijke situatie en risicoprofiel. Een wijziging in uw uitgangspunten of marktontwikkelingen hebben gevolgen voor de inrichting van uw portefeuille. Bij Duisenburgh Vermogensregie Kemps kunt u kiezen voor vermogensbeheer of beleggingsadvies voor een te beleggen vermogen vanaf € 500.000. Is dit vermogen er op dit moment niet maar is het wel een reële mogelijkheid om hier naar toe te groeien, dan zet ik u graag op het juiste spoor. Hecht ook u waarde aan een vaste adviseur dan nodig ik u uit voor een persoonlijk gesprek. Zorg voor een goede spreiding en ZET UW VERMOGEN AAN HET WERK.

Disclaimer
De verstrekte informatie mag u nimmer opvatten als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en in samenspraak met uw adviseur om uw persoonlijke situatie te bespreken.

Blik op de beurs is een initiatief van Duisenburgh Vermogensregie Kemps.

Voor een persoonlijk vermogensplan of een second opinion van uw effectenportefeuille mag u contact opnemen met Theo Kemps. Telefonisch bereikbaar op 06 40 288 263 of mailen naar tkemps@duisenburgh.nl

Blik op de beurs december: zet uw vermogen aan het werk. Eindejaarsrally 2023 gestart?

De financiële markten behouden hun opwaartse trend, nog steeds gedreven door de verwachtingen ten aanzien van het einde van de monetaire verkrapping aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. Europese aandelen bereikten eind november het hoogste punt in twee maanden. Beleggers lijken zich klaar te maken voor de belangrijke inflatiecijfers uit de Verenigde Staten en de eurozone. Als deze de verwachting ondersteunen dat de wereldwijde rentetarieven hun hoogtepunt hebben bereikt kan de eindejaarsrally nog versnellen.

De MSCI World Index in Euro steeg in de eerste 11 maanden van 2023 met ruim 15,8%. Onze eigen AEX bleef hierop achter en steeg ruim 10,6%. De gerealiseerde rendementen van de overige beursindices over 2023 zijn als volgt: DAX Index +16,1%, Eurostoxx 50 index +15,2%, Dow Jones Index +6,9%, S&P 500 INDEX +18,5% en de grootste winnaar is de technologie index Nasdaq met een winst van +36,2%. De regio Azië laat een totaal ander beeld zien over de eerste elf maanden van dit jaar. Het rendement bedroeg voor de Nikkei 225 index +28,3%, de Hang Seng Index (Hong Kong) verloor -14,2% en voor de Chinese beurs de Shenzen Stock Exchange (China A-Shares) noteren we een min van -4,7%. Een licht positief resultaat werd gerealiseerd door de MSCI Emerging Markets Index (1300 aandelen uit 27 opkomende landen) deze steeg dit jaar met +2,8%.

De euro steeg ten opzichte van de Amerikaanse dollar naar een koers van $1,09 per euro een stijging van bijna 2,5% over de eerste 11 maanden. De goudprijs steeg in 2023 en staat nu op $2.037 per troy ounce, een winst van ruim 11,8%. De bitcoin liet een forse stijging zien in 2023, vanaf ruim $16.600 steeg de koers naar $37.700 Dit is een stijging van 129%.

Einde jaar in zicht; maak nu de balans op, tijd voor actie!
Het jaar 2023 zit er alweer bijna op en de feestdagen komen eraan. Kortom, een goed moment om juist in deze periode uw financiën tegen het licht te houden. Ook voor u zijn er mogelijk interessante besparingen te realiseren. Doe uw voordeel met onze BOX 2 en BOX 3 eindejaarstips.

Belastingplan BOX 2
Dividenduitkeringen uit de BV worden dit jaar nog belast tegen een tarief van 26,9 procent. Met ingang van 1 januari aanstaande worden dit twee tarieven. Over uitkeringen tot € 67.000 is per fiscaal partner een tarief van 24,5 procent verschuldigd, voor hogere bedragen geldt een tarief van 33 procent.

Tips voor BOX 2Ondernemersvermogen
Wanneer u van plan bent om vermogen uit uw bedrijf naar privé over te hevelen dan is dit doorgaans het meest optimaal ná 1 januari. Andersom kan het verstandig zijn om het benodigde vermogen vanuit privé juist vóór 1 januari over te maken naar uw zakelijke rekening. Zo voorkomt u de relatief hoge belasting in box 3. Echter, dit jaar wordt ook de box 2 heffing aangepast! Informeer bij uw belastingadviseur wat in uw situatie de meest voordelige optie is.

Grotere vermogens overweeg beleggen in een BV
Bij grote vermogens in ‘overig vermogen’ met een beperkt rendement (bijvoorbeeld defensieve beleggingen of uitstaande leningen), kan het interessant zijn om dit in ‘BV-vorm’ te doen. Dan zet u uw geld over van Box 3 naar Box 2 met als voordeel dat u alleen belasting verschuldigd bent over het daadwerkelijk behaalde rendement.Daarentegen kunnen spaarders die in de afgelopen jaren hun privéspaargeld in een ‘Spaar BV’ hebben ondergebracht beter terugkeren naar privé (Box 3) vanwege de lagere belastingheffing op spaarvermogen.

Belastingplan BOX 33
Tot 2027 kent BOX 3 een overgangsregeling die altijd nog uitgaat van een fictief rendement, afzonderlijk op spaargeld (2023 indicatie: 0,36%) en overig vermogen (2023: 6,17%). Voor 2023 is het belastingtarief hierover 32 procent. In 2024 zal dit 36 procent worden. Men streeft ernaar om vanaf 2027 belasting te heffen over daadwerkelijke rendementen van vermogensbestandsdelen. Het blijft vooralsnog de vraag hoe het daadwerkelijk vorm zal krijgen en of 2027 haalbaar is. Wij volgen dit voor u op de voet.

Let bij omzetting van uw box 3-vermogen op de arbitrageperiode
Van peildatumarbitrage is sprake wanneer u rondom de peildatum van 1 januari gaat schuiven binnen de drie vermogenscategorieën van box 3 om belasting te besparen. Dit kan bijvoorbeeld door vermogen uit de categorie ‘overige bezittingen’ met het hoogste forfaitaire rendementspercentage net voor 1 januari te verkopen en zo naar de categorie banktegoeden met het laagste forfaitaire rendementspercentage over te hevelen en het direct daarna weer te kopen. Om peildatumarbitrage te voorkomen worden de oorspronkelijke transactie en de omzettingshandeling genegeerd als beide handelingen plaatsvinden binnen een aaneengesloten periode van drie maanden met daarin een peildatum. Dit betekent dat omzettingshandelingen voor 1 oktober en na 31 maart niet als arbitragehandeling worden aangemerkt. Zitten er tussen de omzetting en de oorspronkelijke transactie meer dan drie maanden, dan is er ook geen sprake van arbitragehandeling.

Tips voor BOX 3
Het juiste moment (verlaag uw saldo voor 1 januari a.s.) Door de nieuwe box 3 belastingplannen kan deze tip een interessante overweging zijn voor met name ‘overig vermogen’

Geplande grote aankopen nu doen. Betaal voor 2024 uw grote privé aankopen bijvoorbeeld: verduurzaming van de woning, andere auto, motorjacht, kunst of kostbare sierraden. Grote verkopen uitstellen tot na 1 januari 2024, bijvoorbeeld: uw huis, boot of dure schilderijen.

Blij maken (uw kinderen en goede doelen)
Belastingvrij schenken kan dit jaar tot maximaal 6.035 euro per kind. Het maximum geldt voor beide ouders samen, ook als u gescheiden bent. Voorts is belastingvrij 2.418 euro te schenken aan kleinkinderen of derden.

Specifieke schenkingsvrijstelling is de eenmalige schenking voor kinderen tussen 18 en 40 jaar. U kunt maximaal 28.947 euro of 60.298 euro (bij dure studie) schenken. Wanneer aangewend voor een eigen woning geldt maximaal 28.947 euro. Deze laatste vrijstelling vervalt geheel in 2024. Let steeds op de specifieke voorwaarden en bewaar bewijsstukken goed!

Belastingvrije schenkingen zorgen voor dubbel belastingvoordeel: u verlaagt uw belastbaar box 3 vermogen en uw erfgenamen betalen in de toekomst minder erfbelasting. Vooral schenkingen aan meerderjarige kinderen zijn interessant omdat dit vermogen dan niet meer wordt meegeteld in box 3 van de ouders.

Uw hypotheek
Extra aflossing op hypotheek. Het voordeel is dat uw belastbaar box 3 vermogen af neemt en uw maandlasten lager zijn. Let op de hypotheekvoorwaarden! Uw geld zit dan wel vast in stenen dit dient te passen bij uw financiële situatie nu en later! Mogelijk komt u in aanmerking voor verlaging van de risico-opslag van de hypotheekrente, door de waardestijging van uw woning in de afgelopen jaren. Informeer eens bij uw bank!

Groene cijfers
Maak gebruik van groensparen zonder koersrisico’s. Naast de lage rentevergoeding van 2% is er ook belastingvoordeel! Zo geldt er een vrijstelling voor box 3 en daarnaast een extra heffingskorting van 0,70 procent. Het maximum deelname bedrag is dit jaar 65.072 euro per persoon (130.144 euro samen). Het kabinet heeft alvast aangekondigd het maximale deelname bedrag in 2025 te verlagen. Tip: wees op tijd i.v.m. beperkte verkrijgbaarheid.

Vermogensplan
Beleggen met een vermogensplan betekent ook kijken naar veranderende fiscale regels en uw portefeuilles zakelijk en privé hierop aan te passen. Ieder beleggingsadvies is gericht op uw persoonlijke situatie en risicoprofiel. Bij Duisenburgh Vermogensregie Kemps kunt u kiezen voor vermogensbeheer of beleggingsadvies voor een te beleggen vermogen vanaf € 500.000. Is dit vermogen er op dit moment niet maar is het wel een reële mogelijkheid om hier naar toe te groeien dan zet ik u graag op het juiste spoor. Hecht u ook waarde aan een vaste adviseur dan nodig ik u uit voor een persoonlijk gesprek. Zorg voor een goede start in 2024 en ZET UW VERMOGEN AAN HET WERK.

Disclaimer
De verstrekte informatie mag u nimmer opvatten als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en in samenspraak met uw adviseur om uw persoonlijke situatie te bespreken.

Op koers met uw vermogen (deel 37) ‘Einde jaar in zicht; maak nu de balans op, tijd voor actie!’

Hoewel het nog ver weg lijkt, geeft de kalender aan dat al over 6 weken een nieuw jaar van start gaat. Een goed moment om nu uw financiën tegen het licht te houden. Ook voor u zijn er mogelijk interessante besparingen te realiseren. Doe uw voordeel met onze BOX 3 eindejaarstips.

Belastingplan BOX 3

Tot 2027 kent BOX 3 een overgangsregeling die altijd nog uitgaat van fictief rendement, afzonderlijk op spaargeld (2023 indicatie: 0,36%) en overig vermogen (2023: 6,17%).

Voor 2023 is het belastingtarief hierover 32 procent. In 2024 zal dit 36 procent worden. Men streeft ernaar om vanaf 2027 belasting te heffen over daadwerkelijke rendementen van vermogensbestandsdelen. Demissionair staatsecretaris Van Rij heeft onlangs een uitvoerig plan voor gepresenteerd. Het blijft vooralsnog de vraag hoe het daadwerkelijk vorm zal krijgen en of 2027 haalbaar is.

Recent zijn met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 wel enkele zaken in positieve zin aangepast: zo wordt het kapitaal op derdenrekeningen en het aandeel in VvE- spaarpotten als spaarvermogen aangemerkt. Voorts worden vorderingen en schulden tussen fiscaalpartners en ouders en minderjarige kinderen gedefiscaliseerd; deze hoeven dus niet meer te worden meegerekend in box 3.

De overgangsmaatregel tot 2027 is net als de eerdere box 3 regeling omstreden. Zo heeft Advocaat Generaal (adviseur van de Hoge Raad) aangegeven dat de Wet rechtsherstel box 3 niet het vereiste rechtsherstel biedt en ook de EVRM-rechten, het eigendomsrecht en het discriminatieverbod schendt. Wij volgende de ontwikkelingen met belangstelling…

Belastingplan BOX 2

Dividenduitkeringen uit de BV worden dit jaar nog belast tegen een tarief van 26,9 procent. Met ingang van 1 januari a.s. worden dit twee tarieven: over uitkeringen tot € 67.000 is per fiscaal partner een tarief van 24,5 procent verschuldigd, voor hogere bedragen geldt een tarief van 33 procent. 

Een greep uit onze eindejaarstips 2023

Dit kunt u zelf doen

 • Blij maken (uw kinderen en goede doelen)
 • Belastingvrij schenken: dit jaar maximaal 6.035 euro per kind. Het maximum geldt voor beide ouders samen, ook als u gescheiden bent. Voorts is belastingvrij: 2.418 euro voor kleinkinderen of derden.
 • Specifieke schenkingsvrijstellingen: eenmalig voor kinderen tussen 18 en 40 jaar: maximaal 28.947 euro of 60.298 euro (bij dure studie). Wanneer aangewend voor een eigen woning geldt: maximaal 28.947 euro. Deze laatste vrijstelling vervalt geheel in 2024. Let steeds op de specifieke voorwaarden en bewaar bewijsstukken goed!
 • Fiscaal aftrekbare giften aan goede doelen zoals Rode Kruis, KWF, Hartstichting, Reumafonds, Hersenstichting, W&D, kerken, sociale-en culturele ANBI’s.

Optimaliseren: Wanneer u periodiek minimaal 5 jaar lang vaste bedragen schenkt, is de aftrekdrempel voor dat doel niet van toepassing. Zorg dan wel voor een geldige akte van schenking (notarieel of onderhands).

Belastingvrije schenkingen zorgen voor dubbel belastingvoordeel: u verlaagt uw belastbaar box 3 vermogen en uw erfgenamen betalen in de toekomst minder erfbelasting. Vooral schenkingen aan meerderjarige kinderen zijn interessant omdat dit vermogen dan niet meer wordt meegeteld in box 3 van de ouders.

Het juiste moment (verlaag uw saldo voor 1 januari a.s.)

Door de nieuwe box 3 belastingplannen kan deze tip een interessante overweging zijn voor met name ‘overig vermogen’. M.b.t. ‘spaarvermogen’ is het fiscale voordeel minder maar kan het wel een afweging zijn vanwege de lage rente.

 • Tip 1: Geplande grote aankopen nu doen. Betaal voor 2024 uw grote privé aankopen bijvoorbeeld: verduurzaming van de woning, andere auto, motorjacht, kunst of kostbare sierraden. Grote verkopen uitstellen tot na 1 januari 2024, bijvoorbeeld: uw huis, boot of dure schilderijen.
 • Tip 2: Ondernemersvermogen. Wanneer u van plan bent om vermogen uit uw bedrijf naar privé over te hevelen dan is dit doorgaans het meest optimaal ná 1 januari.  Andersom kan het verstandig zijn om het benodigde vermogen vanuit privé juist vóór 1 januari over te maken naar uw zakelijke rekening. Zo voorkomt u de relatief hoge belasting in box 3. Echter, dit jaar wordt ook de box 2 heffing wordt aangepast! Informeer bij uw belastingadviseur wat in uw situatie de meest voordelige optie is.

Samen met uw adviseur:

Uw hypotheek

 • Extra aflossing op hypotheek. Voordelen: uw belastbaar box 3 vermogen neemt af en lagere maandlasten. Let op de hypotheekvoorwaarden. Uw geld zit dan wel vast in stenen; dit dient te passen bij uw financiële situatie nu en later!
 • Mogelijk komt u in aanmerking voor verlaging van de risico-opslag van de hypotheekrente, door de waardestijging van uw woning in de afgelopen jaren. Informeer eens bij uw bank! 

Grotere vermogens

Beleggen in een BV  

Bij grote vermogens in ‘overig vermogen’ met een beperkt rendement (bijvoorbeeld defensieve beleggingen of uitstaande leningen), kan het interessant zijn om dit in ‘BV-vorm’ te doen. Dan zet u uw geld over van Box 3 naar Box 2 met als voordeel dat u alleen belasting verschuldigd bent over het daadwerkelijk behaalde rendement.

Daarentegen kunnen spaarders die in de afgelopen jaren hun privéspaargeld in een ‘Spaar BV’ hebben ondergebracht als dit nog niet is gedaan, mogelijk beter terugkeren naar privé (Box 3) vanwege de lagere belastingheffing op spaarvermogen.

Groene cijfers

Groensparen: Maak hier gebruik van zonder koersrisico’s. Al is de rentevergoeding met ca. 2% laag; er is ook belastingvoordeel! Zo geldt er een vrijstelling voor box 3 en daarnaast een extra heffingskorting van 0,70 procent. Het maximum deelname bedrag is dit jaar 65.072 euro per persoon (130.144 euro samen). Het kabinet heeft alvast aangekondigd het maximale deelname bedrag in 2025 te verlagen. Tip: wees op tijd i.v.m. beperkte verkrijgbaarheid.

Koop pensioen en maak een aftrekpost bij een aantoonbaar pensioentekort. Om uw pensioen t.z.t. aan te vullen kunt u een aftrekbaar bedrag afstorten op banksparen of een lijfrentepolis. Dit kan zowel op spaar- als beleggingsbasis. Het gestalde vermogen staat gedurende de looptijd belastingvrij geparkeerd. Interessant wanneer toekomstige lijfrente-uitkeringen tegen een lager tarief belastbaar zijn dan het huidige.

Beleggen Hoewel een effectenportefeuille in box 3 fiscaal belastbaar is, kunnen lange termijn beleggers inspelen op een hoger rendement. Bij vermogens vanaf 500.000 euro kan vermogensbeheer met extra koersbescherming een interessante en laagdrempelige optie zijn.

Laat u niet alleen leiden door fiscale voordelen. Uw keuzes moeten te allen tijde passen bij uw eigen wensen en financiële situatie.

Vaste adviseur

Zit u nog goed? Bij beleggen en financiële planning draait het om de inleving en betrokkenheid van de adviseur bij de klant en zijn (financiële)situatie. Hecht u ook waarde aan een vaste adviseur dan nodig ik u uit voor een persoonlijk gesprek. Zorg voor een goede start in 2024!

Disclaimer
De verstrekte informatie mag u nimmer opvatten als een persoonlijk advies. Bespreek altijd met uw adviseur de toepasbaarheid voor uw persoonlijke situatie.

De sores van vermogenden (6)

Een ontvangen erfenis, verkoop van de onderneming, een grote beloning, schade-uitkering of geldprijs. Verschillende omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat we van de ene op de andere dag een ‘luxeprobleem’ hebben. 

In mijn laatste vijf columns schreef ik dat we in het bijzonder bij de verkoop van een onderneming uitgebreid spreken met onze relaties en hun adviseurs, want de impact is groot! Aan de orde kwamen onder meer: de aandachtspunten, het vermogensplan gericht op passend inkomen en solide vermogensgroei. Vervolgens diverse structuurmogelijkheden, STAK, familiefonds en het testament van een ondernemer.

In deze column leest u hoe u grip kunt houden op uw totale vermogen na de bedrijfsverkoop.

Doelen behalen met vermogen

Wanneer vermogen voor langere tijd kan worden uitgezet, dan streeft men doorgaans een hoog rendement na en als het even kan in combinatie met een laag risico. Echter, deze twee gaan nooit samen, maar we kunnen een heel eind komen! Bij uitzettingen van grotere vermogens is deskundigheid op de diverse gebieden van groot belang. Denk bijvoorbeeld aan kennis en ervaring m.b.t. uiteenlopende investeringen, structurering en fiscaliteiten.

Een vermogensplan of minimaal een uitgebreide inventarisatie geeft inzicht in de haalbaarheid van alle doelstellingen en wensen maar ook m.b.t. de beoogde looptijd (horizon), de juridische- en fiscale situatie, risico-acceptatie en het nagestreefd rendement.

Vervolgens dient de structuur en financiële situatie zodanig te worden ingericht dat de doelstellingen zo optimaal mogelijk kunnen worden behaald. Als eerste wordt een deel van het vermogen opzijgezet voor levensonderhoud en reserve. Het grote kapitaal moet uiteraard aan het werk en wordt veelal heel divers uitgezet voor langere termijn. Vooraf wordt duidelijk in beeld gebracht wat e.e.a. kan opleveren bij verschillende keuzes en scenario’s. Een gemiddeld rendement van gemiddeld drie, vier of zes procent maakt zeker op de langere termijn een enorm verschil. Ook de inflatie dient hierin meegenomen te worden voor een realistisch beeld.

Vermogensbeheer

Een eenvoudige en doeltreffende manier om vermogen uit te zetten kan door het onder te brengen in vermogensbeheer.

De vermogensbeheerder krijgt dan het mandaat om een evenwichtige en goed gediversifieerde effectenportefeuille op te bouwen en te onderhouden, passend bij het risicoprofiel en de financiële doelstellingen. Er wordt vastgehouden aan een langetermijnstrategie en de portefeuille zal steeds blijven aansluiten bij de doelstellingen en marktomstandigheden.

Bij vermogensbeheer kunnen verschillende keuzes worden gemaakt. Voorbeelden zijn:

– Vermogensbeheer met passieve inhoud (indexvolgende trackers /etf’s).

– Actief vermogensbeheer (met diverse instrumenten actief inspelen op de markten). 

– Duurzaam beleggen (invulling met uitsluitend duurzame beleggingen). 

Een specifieke vorm is vermogensbeheer met bescherming waarbij risico-gecontroleerde groei wordt nagestreefd (beperking neerwaartse beursrisico’s).

Door te kiezen voor vermogensbeheer wordt ook voorkomen dat men zich laat verleiden tot zeer risicovolle, soms waardeloze, investeringsaanbiedingen die veelal gepaard gaan met ‘mooie beloften’.

Niet alleen een effectenportefeuille

Naast spaargelden en een effectenportefeuille kan er ook geïnvesteerd worden in andere vermogenstitels en oplossingen. In onze praktijk bekijken wij altijd of- en in hoeverre familiebankconstructies een passende oplossing kunnen zijn voor een deel van het vermogen. Uiteraard werken wij hierbij samen met de accountant van onze relatie.

Ook beleggen in vastgoed (direct of indirect), edelmetalen (bijvoorbeeld goud), private equity (niet-beursgenoteerde bedrijven), hedge funds (div. strategieën), funding van financieringen met solide onderpand of deelname aan ondersteuningsprojecten kunnen interessante aanvullingen zijn, afhankelijk van de uitgangspunten en marktsituatie op dat moment.

Naarmate de einddatum dichterbij komt adviseren wij om het risicoprofiel te verlagen voor dat deel van het vermogen dat in de eerste periode nodig is. Een andere optie is om een deel van de beleggingen te verkopen t.g.v. sparen. Zo wordt het risico tijdig afgebouwd.

Optimaal rendement

Startende beleggers vragen wel eens om het gerealiseerde beleggingsrendement jaarlijks uit te keren op hun bankrekening. Evenwel wordt het vermogen voor langere tijd uitgezet en zijn er voldoende spaargelden beschikbaar. Wij raden het sterk af vanwege de nadelige invloed op het te maken rendement.

Tenslotte groeien vermogens door het rendement-op-rendement effect, zonder dat u zelf extra vermogen hoeft in te leggen! Albert Einstein noemde dit effect ‘het achtste wereldwonder’ en zei daarbij: “wie het begrijpt, verdient het, wie het niet begrijpt, betaalt het”.  

Warren Buffet is met deze methode de grootste belegger ter wereld geworden. Het effect van rendement-op-rendement neemt toe vanwege de steeds grotere toevoegingen uit deze rendementen. Hoe langer periode, hoe groter het effect van exponentiële groei.

(Zie mijn eerdere column ‘Het mirakel van rendement’, september 2021)

Schakel bij grote vermogens altijd een bank- en productonafhankelijk vermogensspecialist in. Hij werkt in uw belang, is proactief en kijkt verder dan alleen de uw effectenportefeuille. Meerwaarde die zich terugverdient!

Het bovengenoemde is uitdrukkelijk geen advies voor uw persoonlijke situatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Beleggen in effecten brengt risico’s met zich mee. Laat u te allen tijde deskundig informeren.

Blik op de beurs september 2023: Jackson Hole geeft geen duidelijkheid

Het gevecht tegen de inflatie was het belangrijkste onderwerp op het symposium van de Fed in het Amerikaanse Jackson Hole. Zowel Fed-voorzitter Jerome Powell als Christine Lagarde president van de Europese centrale bank hielden een toespraak. Beide wogen hun woorden en geven aan dat mogelijke renteverhogingen op basis van economische data kunnen worden doorgevoerd. Hierbij heeft de Amerikaanse Fed beduidend meer ruimte dan de ECB.

De MSCI World Index in Euro steeg in de eerste 8 maanden van 2023 met 14%. Onze eigen AEX bleef hierop achter en steeg ruim 8%. De gerealiseerde rendementen van de overige beursindices over 2023 zijn als volgt: DAX Index +14%, Eurostoxx 50 index +13%, Dow Jones Index +5%, S&P 500 Index +17% en de grootste winnaar is de technologie index Nasdaq met een winst van +34%. De regio Azië laat een totaal ander beeld zien over de eerste acht maanden van dit jaar. Het rendement bedroeg voor de Nikkei 225 index +25%, de Hang Seng Index (Hong Kong) verloor -7% en voor de Chinese beurs de Shenzen Stock Exchange (China A-Shares) noteren we een verlies van -5%. Een licht positief resultaat werd ook gerealiseerd door de MSCI Emerging Markets Index (1300 aandelen uit 27 opkomende landen) deze steeg dit jaar met 1%.

De Euro steeg ten opzichte van de Amerikaanse Dollar naar een koers van $1,086 per euro een stijging van bijna 2% over de eerste 8 maanden. De goudprijs steeg in 2023 en staat nu op $1.966 per troy ounce, een winst van ruim 7%. De bitcoin liet een forse stijging zien in 2023, vanaf ruim $16.600 steeg de koers naar $26.000 dit is een stijging van 57%.

Fonds van de maand
Binnen onze modelportefeuilles hebben wij ongeveer vijfentwintig posities opgenomen. Deze posities kunnen op basis van onze visie en research wijzigen.

Fortem Capital Progressive Growth Fund
Dit fonds is opgenomen in onze modelportefeuilles. Het is één van de drie fondsen binnen de assetclass Alternatieve beleggingen met een lagere volatiliteit die samen met obligaties (fondsen en ETF) zorgen voor de invulling van het vastrentende deel van de portefeuille.

Doelstelling
Het fonds heeft als doelstelling over de middellange tot lange termijn een geannualiseerd rendement van 6-7% te behalen. Het fonds investeert in een portefeuille met gestructureerde producten (autocallables) waarbij de risico’s doorgaans met de helft worden verlaagd ten opzichte van een rechtstreekse belegging in de onderliggende aandelenindices. In bijna alle gevallen, behalve in de meest sombere marktscenario’s kan kapitaalgroei gerealiseerd worden.

Bruto aflossingsrendement
Bovenstaande tabel toont het te verwachten rendement. Hierbij wordt de assumptie gemaakt dat de onderliggende indices van het ene op het andere moment met de aangegeven percentages stijgen of dalen en vervolgens de resterende looptijd niet meer bewegen. Dit zal in werkelijkheid natuurlijk nooit gebeuren.Stijgen de indices 10% dan is de gemiddelde tijd tot expiratie 0,5 jaar en maakt het fonds 7,6% rendement. Als de koersen echter 20% dalen dan duurt het gemiddeld 3,8 jaar voordat alle structuren zijn afgelost. Door de ontvangen coupons is het totaal rendement 28,9% wat neerkomt op 6,9% per jaar*Bovenstaande gegevens zijn afkomstig van Fortem Capital Limited en externe bronnen. Tenzij anders vermeld zijn de rendementen uitgedrukt in Britse Ponden, de basisvaluta van het fonds. Het is een vereenvoudigde weergaven van de werking van het fonds. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de auteur van dit artikel.

Hogere rente
De hogere rente is voor veel obligatiefondsen negatief geweest, maar zorgt bij het Fortem Capital Progressive Growth Fund juist voor een positieve bijdrage. De bestaande structuren hebben coupons van 6-7%. Na vrijval kunnen deze structuren opnieuw worden afgesloten met coupons die beduidend hoger liggen 9-11%.

Buffers
De huidige buffers zijn groot. Per 31 juli waren deze gemiddeld37,4% voor de hoofdsom en 35,6% voor de coupons. Als de beurzen niet meer dan 30% dalen worden uiteindelijk alle coupons betaald en vindt aflossing tegen 100% plaats. Vanaf 31 juli hebben de beurzen wel een stapje teruggedaan maar de huidige buffer is nog ruim 30%.

Visie
Er is veel onrust in de markt. De aandelenmarkten zijn bullish veroorzaakt door een beperkt aantal megacaps die de kar trekken. Obligatiemarkten zijn juist bearish door de opgelopen rente. Dit leidt (nog) niet tot hogere volatiliteit. De visie van het fonds blijft onveranderd; ze hebben geen visie. Zolang wereldwijde aandelenmarkten niet meer dan 30% dalen en daar vervolgens jarenlang blijven noteren zal het fonds uiteindelijk een mooi rendement laten zien. Het lange termijn rendement ligt nu bij gelijkblijvende markten (het 0% scenario) op 10%.

Plaats binnen portefeuille
Bovenstaande informatie is geen beleggingsadvies om dit fonds op te nemen binnen uw beleggingsportefeuille. Ieder beleggingsadvies is gericht op uw persoonlijke situatie en beleggingsprofiel. Bij Duisenburgh Vermogensregie Kemps kunt u kiezen voor vermogensbeheer of vermogensadvies voor een te beleggen vermogen vanaf €500.000. Is dit vermogen er op dit moment nog niet maar is het wel een reële mogelijkheid hier naar toe te groeien dan zet ik u graag op het juiste spoor.

Benieuwd welke effectenportefeuille het beste past bij uw doelstellingen? Neem vrijblijvend contact met mij op voor een eerste kennismaking en ZET UW VERMOGEN AAN HET WERK.

Disclaimer
De verstrekte informatie mag u nimmer opvatten als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en in samenspraak met uw adviseur om uw persoonlijke situatie te bespreken.

Medewerker in de spotlight: Koen Donkers

Zijn functie als trainee financieel adviseur bij Duisenburgh is, zoals hij het zelf noemt, zijn eerste ‘grote-mensen-baan’. De ambitieuze Koen Donkers werkt vanaf maart dit jaar bij ons en zit helemaal op zijn plek binnen het team. De komende tijd wil hij zich verder ontwikkelen als financieel adviseur.

“Ik studeerde Bank- en Verzekeringswezen aan het Summa College en vervolgens Financial Services Management aan de Fontys Hogeschool. Tijdens deze laatste opleiding en de verschillende stages die ik heb gedaan, specialiseerde ik me in het financieel- en hypotheekadvies. Klanten adviseren en verder helpen, dat spreekt me heel erg aan.”

Solliciteren bij Duisenburgh

“Na mijn studie tipte mijn vader me om eens een kijkje te nemen bij Duisenburgh. Ik verdiepte me in het bedrijf, was onder de indruk en solliciteerde direct. Ik mocht langskomen en het eerste gesprek voelde meteen heel goed. Duisenburgh heeft veel oog voor de relatie; persoonlijk contact is belangrijk. Die combinatie van een mooie functie-inhoud en het menselijk advies vond ik heel tof.”

Doorontwikkelen

“Als trainee financieel adviseur werk ik, samen met de collega’s uit mijn team, financieringsaanvragen voor onze relaties uit. Het is een hecht team; we staan voor elkaar klaar en helpen elkaar altijd. Dat is fijn, want zo leer ik enorm veel en kan ik me verder ontwikkelen als financieel adviseur. Ik krijg de werkzaamheden ‘achter de schermen’ steeds beter onder de knie en voer inmiddels ook gesprekken met de relatie in de spreekkamer. Deze combinatie vind ik heel gaaf.”

Prettige werksfeer

“Werken voor Duisenburgh bevalt me heel erg goed. Ik merk dat de lijntjes hier kort zijn. Iedereen gaat op een prettige en informele manier met elkaar om en er heerst een fijne sfeer. Tegelijkertijd kan ik, door alle kennis en expertise over nagenoeg alle financiële disciplines hier, zoveel leren; dat past goed bij mijn ambities.”

Vrije tijd

“Buiten werktijd sport ik graag en vind ik het leuk om een terrasje te pakken of ergens uit eten te gaan. Daarnaast ben ik veel op het voetbalveld van onze lokale voetbalclub te vinden. Met mijn vriendin Manon woon ik sinds begin dit jaar samen in Riethoven.”

De sores van vermogenden (5)

Een erfenis, de verkoop van de onderneming of een grote beloning. Verschillende omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat we zomaar een ‘luxeprobleem’ hebben. 

In de vorige vier columns zoomde ik in op de ondernemer bij verkoop van zijn onderneming; de gesprekken, het vermogensplan, inkomen nu en later, grip houden op vermogen en vermogensstructurering. 

In deze column: ‘testament van een ondernemer’. Juist voor vermogenden en ondernemers is een behoorlijk testament een must! Zo kan bij overlijden voorkomen worden dat de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Ook kan een testament ervoor zorgen dat verschillende fiscale regelingen optimaal gebruikt kunnen worden.

Algemeen

Met een testament kunnen veel belangrijke zaken geregeld worden voor wanneer men overlijdt. Zo kunnen er erfgenamen en goede doelen worden benoemd of juist personen worden uitgesloten. Tevens kunnen er legaten in worden opgenomen of het vruchtgebruik van de woning. Er kan een executeur worden aangewezen die t.z.t. de erfenis regelt. Bovendien kan een testament zorgen voor belastingbesparing.
Ook een testament bij leven is van groot belang. Dit noemt men een ‘notariële volmacht’ of ‘levenstestament’. Hierin worden zaken vastgelegd voor wanneer men daar zelf niet meer toe in staat is. Zo kan een ondernemer iemand benoemen die bepaalde beslissingen mag nemen en de onderneming voortzet wanneer hij (tijdelijk) uitvalt.

Wanneer er geen testament is, bepaalt de wet wie erfgenaam is.  
Voorbeeld zonder testament: Jan Schipper, gehuwd in gemeenschap van goederen, komt te overlijden en laat zijn vrouw Els en 3 kinderen achter. In deze situatie behoeft de nalatenschap niet te worden verdeeld; Els verkrijgt alle goederen, terwijl de kinderen een geldvordering op haar hebben (het kindsdeel). De helft van het totaal vermogen na schulden is uiteraard eigendom van Els. De andere helft, stel € 1.200.000 vererft als volgt: 1.200.000/4= € 300.000. De gehele erfenis ad € 1.200.000 gaat dus naar Els, terwijl haar 3 kinderen tot aan haar overlijden een vordering houden van € 300.000 per kind. Omdat Els het vermogen ontvangt, betaalt zij de totale erfbelasting.

Testament van een ondernemer
Zonder testament kan een erfenis, inclusief onderneming, terecht komen bij erfgenamen die er mogelijk ‘niets mee hebben’. Ook ‘onenigheid over de verdeling’ kan de continuïteit van de onderneming serieus in gevaar brengen.
Met een testament kan de ondernemer zelf sturing geven bij wie de onderneming in geval van overlijden terecht moet komen. Deze persoon kan dan in het testament als opvolger worden aangewezen.
Om te voorkomen dat de andere erfgenamen tekort worden gedaan, kan bijvoorbeeld worden bepaald dat- en hoe de bedrijfsopvolger de ondernemingswaarde met de andere erfgenamen moet delen. Bij grotere ondernemingen wordt veelal gewerkt met een Stichting Administratie Kantoor waarbij stemrecht en economisch recht van elkaar gescheiden zijn. Hiermee is de continuïteit doorgaans al prima geregeld (zie mijn vorige column).

Wanneer een ondernemer een echtgenoot en kinderen achterlaat zonder testament, dan gaan de onderneming + bezittingen naar de echtgenoot. De kinderen krijgen een vordering.  

Wanneer het de bedoeling is dat (één van) de kinderen als beoogd bedrijfsopvolger de onderneming erft, dan valt dit plan dus in het water…
Ook de ‘bedrijfsopvolgingsregeling’ (BOR) kan niet optimaal worden benut zonder een testament. Juist deze fiscaal aantrekkelijke regeling kan ervoor zorgen dat er aanzienlijk minder successiebelasting hoeft afgedragen te worden!

De BOR is in de wet opgenomen met als doel bedrijfsopvolgingen zonder belemmering van successiebelasting te laten verlopen.
Kort gezegd houdt de bedrijfsopvolgingsregeling in dat een erfgenaam of verkrijger, als hij de onderneming erft, over een waarde tot ca. € 1,2 miljoen géén erfbelasting hoeft te betalen bij voortzetting. Zonder BOR zou de continuïteit van de onderneming in gevaar kunnen komen door onttrekkingen uit het vermogen voor de erfbelasting.

In een testament kunnen de wensen van de ondernemer met betrekking tot de opvolging precies op de fiscale regelingen worden afgestemd, zodat deze optimaal worden benut.
Naast de BOR (Successiewet), bestaat er ook in de Inkomstenbelasting een regeling omtrent bedrijfsoverdracht. Het is van groot belang om ook hier rekening mee te houden. Zo kan de overdracht van de onderneming naar bijvoorbeeld kinderen fiscaal optimaal verlopen zonder de continuïteit in gevaar te brengen.

Naast de bovengenoemde zaken is het raadzaam om in het testament ook een executeur aan te wijzen. Dit kan de afwikkeling van de nalatenschap vereenvoudigen en verkorten, dus kosten besparen. Het takenpakket van de executeur kan bovendien worden uitgebreid met extra bevoegdheden, zoals het zelfstandig verdelen van de nalatenschap. De executeur wordt dan tevens afwikkelingsbewindvoerder.
Een veel gebruikte clausule in het testament is de zogenaamde uitsluitingsclausule, waarmee bepaald wordt dat de ontvangen erfenis privé blijft. Zo blijft bij een onverhoopte echtscheiding, de waarde van de erfenis inclusief de onderneming bij de eigen kinderen. 
Overigens is het verstandig om het testament enigszins flexibel in te richten, zodat het mogelijkheden biedt om na overlijden de erfenis zo gunstig mogelijk te verdelen en de continuïteit van de onderneming te waarborgen.

Kortom een goed testament is van groot belang voor de erfgenamen en de continuïteit van de onderneming.  Meer weten? Neem dan contact op met uw notaris of estateplanner.

Tip: regel dan meteen een notariële volmacht!

Disclaimer:
De verstrekte informatie mag u nimmer opvatten als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren. Bespreek met uw adviseur wat passend is in uw persoonlijke situatie.

De sores van vermogenden deel 4

De verkoop van de onderneming, een grote beloning, schade-uitkering, ontvangen erfenis of geldprijs. Verschillende omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat we van de ene op de andere dag een ‘luxeprobleem’ hebben. 

In de vorige drie columns uit deze serie schreef ik dat er in het bijzonder bij de verkoop van een onderneming uitgebreid met onze relaties en hun adviseurs wordt gesproken. Een grondige inventarisatie is de basis voor een doelgericht vermogensplan waarmee de juiste financiële koers kan worden bepaald. Zo wordt allereerst gezorgd voor voldoende inkomen in de fase direct na de verkoop maar ook voor later, passend bij de wensen en plannen van de (oud)ondernemer. Maar ook hoe we grip op het vermogen kunnen houden met onder meer vermogensregie. Vervolgens hebben we kort stilgestaan bij vermogensstructurering.
Als aangekondigd gaan we met deze column hiermee verder.

Vermogen structureren (vervolg)

Bij grote vermogens kan er een flink verschil gemaakt worden met een optimale juridische- en fiscale structuur. In mijn vorige column ben ik hier al kort op ingegaan.
Als er sprake is van zeer grote vermogens (veelal familievermogen) kunnen de uitkomsten zelfs significant groter uitpakken. Passende structuren kunnen ervoor zorgen dat het familievermogen ook in de toekomst gemeenschappelijk blijft. Voorbeelden hiervan zijn de STAK (STichting Administratie Kantoor) en het Familiefonds. De belangrijkste doelstelling bij deze twee vormen van structurering is de gefaseerde vermogensoverdracht aan kinderen, kleinkinderen en bedrijfsopvolgers waarbij het vermogen afzonderlijk bestuurd wordt door de ouders of ondernemer zelf. De gefaseerde overdracht vindt gewoonlijk plaats door middel van participaties of certificaten. Ook privacy kan een rol spelen bij structurering van vermogens. Zo zorgde de recente invoering van het UBO-register voor een boost.

Familiefonds

Een familiefonds structuur is vooral interessant voor vermogende families met zeer grote vermogens. Het kan een interessante vorm zijn om op een fiscaal vriendelijke manier vermogen over te dragen naar kinderen en kleinkinderen. De zeggenschap over het vermogen kan bij de ouders behouden worden. Hun kinderen en kleinkinderen ontvangen hierbij alleen financiële rechten maar hebben geen zeggenschap. Na overlijden van ouders kan het familiefonds in stand blijven. Ook kunnen er door ouders specifieke fondsvoorwaarden worden vastgelegd zodat de kinderen/kleinkinderen niet zomaar over het familievermogen kunnen beschikken. 
De vorm ‘familiefonds’ wordt ook wel ‘besloten fonds voor gemene rekening’ genoemd.
De werking is als volgt: ouders plaatsen vermogensbestanddelen (zoals: effectenportefeuilles, spaarvermogen, vastgoed en dergelijke) in het familiefonds tegen uitgifte van participaties. Zo kunnen ouders de participaties bijvoorbeeld jaarlijks schenken aan hun kinderen. Een andere wijze kan zijn dat participaties bij de aanvang aan de kinderen worden verkocht op basis van een lening bij de ouders en dat er jaarlijks een deel van deze schuld wordt kwijtgescholden. Op deze manier behouden ouders de zeggenschap over het familievermogen terwijl het vermogen trapsgewijs en hiermee ook fiscaal vriendelijk overgaat op de volgende generaties.

STichting Administratie Kantoor (STAK)

Een STAK zorgt voor scheiding tussen stemrecht en economisch recht.
Het bestuur van de STAK (ondernemers of ouders) beschikt over de zeggenschap op de bezittingen; veelal zijn dit aandelen van het familiebedrijf of de onderneming. Soms worden er ook wel andere zaken in een STAK opgenomen zoals onroerend goed, kunst, belangen, vorderingen en waardevolle verzamelingen.
Bij de oprichting geeft de stichting certificaten uit met als belangrijkste doelstelling dat de zeggenschap en financiële rechten van vermogensbestanddelen gescheiden worden.
De bedrijfsopvolgers of (klein)kinderen worden gaandeweg door inverdienen of door schenkingen, certificaathouders. Zij hebben zodoende geen directe zeggenschap; zij beschikken alleen over economische rechten zoals dividend.  
*Wanneer er sprake is van bedrijfsopvolgers dan kunnen zij stapsgewijs in het STAK-bestuur worden opgenomen waarvandaan zij de stap kunnen maken naar het bestuur van de onderneming zelf. 
*Indien het familievermogen betreft is er veelal de wens dat dit vermogen door middel van de STAK bijeen blijft zonder dat de volgende generaties er zomaar over kunnen beschikken.
Bij de oprichting van een STAK kan er desgewenst voor gekozen worden om de certificaten voorwaardelijk te schenken aan de kinderen. Op deze wijze kunnen ouders alsnog ingrijpen wanneer een kind onverhoopt ‘het goede pad’ verlaat.

Familiestatuut

Vrijwel altijd gaat het om aandelen in een onderneming of het familiebedrijf.
Het is aan te raden om in deze situaties te beschikken over een actueel familiestatuut. 
In een familiestatuut kunnen rekening houdend met wensen en de bedrijfscultuur, duidelijke afspraken worden vastgelegd tussen de ouders/eigenaren en de familie. Afspraken kunnen gaan over het eigenaarschap en de visie, dividendbeleid, vergoedingen, filantropie en de toekomstplannen van de onderneming. Maar ook: welke familieleden eventueel in het bedrijf aan de slag kunnen en welk opleidingsniveau vereist is, welke functies en condities. Hoe er omgegaan wordt met niet-familieleden. De eisen die gesteld worden aan de eigenaar van het bedrijf of bij bedrijfsopvolging. De procesbeschrijving wanneer een partij het familiebedrijf wil overnemen enz. enz.
Het uiteindelijk doel van een familiestatuut is een balans te vinden tussen het succes van het bedrijf en het welzijn van de familie. Onduidelijkheden en negatieve beeldvorming die een kwalijke invloed hebben op de continuïteit kunnen zodoende voorkomen of beperkt worden.

Welke vermogensstructuur het beste past bij uw situatie kan in samenwerking met uw eigen fiscalist of accountant worden bepaald op basis van uw persoonlijke doelstellingen.

Het bovengenoemde is uitdrukkelijk geen advies voor uw persoonlijke situatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Beleggen in effecten brengt risico’s met zich mee. Laat u te allen tijde deskundig informeren.

De sores van vermogenden deel 3

Een ontvangen erfenis, de verkoop van de onderneming, een grote beloning, schade-uitkering of geldprijs. Verschillende omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat we van de ene op de andere dag een ‘luxeprobleem’ hebben. 

In de vorige twee columns uit deze serie schreef ik dat er in het bijzonder bij de verkoop van een onderneming uitgebreid met onze relaties en hun adviseurs wordt gesproken, de impact in financiële- en emotionele zin is tenslotte zeer groot! Een grondige inventarisatie is de basis voor een doelgericht vermogensplan (de ‘vaarroute’) waarmee de juiste financiële koers kan worden bepaald. Zo wordt allereerst gezorgd voor voldoende inkomen in de fase direct na de verkoop maar ook voor later, passend bij de wensen en plannen van de (oud)ondernemer. Met betrekking tot het vermogen zorgt een juiste aanpak ervoor dat uitholling van het vermogen (inflatie) en eventuele waardedalingen beperkt blijven. In deze column leest u onder meer over de praktische vervolgstappen en hoe u grip kunt houden op uw totale vermogen na de bedrijfsverkoop.

Bedrijf verkocht hoe verder

Het opbouwen en uitbouwen van een onderneming is het levenswerk van een ondernemer. Bij de bedrijfsoverdracht is het dan ook van groot belang dat de ondernemer e.e.a. met een goed gevoel kan afwikkelen. De ondernemer kan met een effectief team van specialisten zoals een deskundig overnamespecialist, de accountant, fiscalist en een onafhankelijk vermogensvermogensspecialist een optimaal resultaat behalen. Juist in deze fase is goed ondernemerschap bepalend voor de toekomstmogelijkheden!  
Het vervolg hierop is dat de verkoopopbrengsten optimaal dienen bij te dragen aan het welzijn van het gezin (in brede zin), nu en later. Dat vergt totaal andere aanpak en kennis. Het vermogen dient zodanig georganiseerd te worden dat het minder gevoelig wordt voor bepaalde marktbewegingen. Een gedegen vermogensstrategie en zorgvuldige begeleiding geven juiste grip op het vermogen. Soms proberen ondernemers dit eerst zelf te doen maar over het algemeen kost dit het nodige ‘leergeld’. Laat u onafhankelijk adviseren, het gaat immers om grote financiële belangen! Deskundigheid betaalt zich ruimschoots terug.  

Met een vermogensplan zoomen we in op alle facetten. Het vrijgekomen vermogen moet vanzelf dienstbaar zijn aan de wensen en behoeften van de (oud)ondernemer. Met behulp van ons planningsprogramma laten wij onze relaties naast de te verwachten uitkomsten ook verschillende scenario’s zien, dat geeft duidelijkheid en rust. Zaken die een rol spelen zijn bijvoorbeeld: De levensstijl van beiden/het gezin en de plannen. Wat is de financiële impact hiervan en voor welk tijdsbestek? Welk vermogen dient beschikbaar te blijven voor verwachte uitgaven in de komende jaren en welk deel kan voor langere termijn worden uitgezet? Met welke fiscale heffingen moet nog rekening gehouden worden, nu en later? Vermogensoverdracht naar de kinderen hoeveel, hoe en wanneer?

Door een duidelijk beeld te krijgen over de verschillende persoonlijke, familiare en zakelijke ambities kan e.e.a. worden doorberekend in indicatieve getallen. Op deze manier, inclusief de verschillende scenario’s, ontstaat er een goed beeld welke bedragen benodigd zijn. Tijdens het inventarisatiegesprek spreken wij met onze relaties ook uitgebreid over de risicobereidheid, de gewenste vermogensverdeling en tijdshorizon. Het vermogensplan wordt mede aan de hand van deze gegevens doorberekend voor het korte- en lange termijn vermogen. Het korte termijn vermogen is bedoeld voor wat de (oud)ondernemer nodig heeft voor zijn comfort, levensstijl en verplichtingen. Het resterend vermogen is het vermogen dat voor lange termijn kan worden uitgezet. Dit kan eventueel worden gebruikt voor een upgrade van de levensstijl, de (klein)kinderen, filantropie en dergelijke.

Vermogensregie in de praktijk

Het is een behoorlijk lastige klus om de verschillende aanbieders, producten, beleggingsvoorstellen en mogelijkheden te beoordelen en vervolgens keuzes te maken.
Zo spelen er bijvoorbeeld vragen als: willen we mee participeren en/of investeren in andere bedrijven? Hoe kunnen we verkoopopbrengsten optimaal organiseren? Hoe liggen de verschillen bij banken en vermogensbeheerders? Welke partijen en oplossingen zijn betrouwbaar en passend? Wie doet de onderhandelingen?

De beleggingsdoelstellingen en wensen die in het plan zijn vastgelegd zijn bepalend voor een juiste keuze en samenstelling. De aanpak, inhoud en beleggingsstijl van vermogensbeheerders, andere partijen of producten dienen passend te zijn. Ook adviseren wij om voldoende te diversifiëren zodat een goed gemiddeld rendement gemaakt kan worden dat minder afhankelijk is van marktsentimenten. Met een gedegen onderbouwing in goed overleg met onze relaties, bepalen we welke vermogensbeheerders, banken en andere aanbieders het beste gevraagd kunnen worden om een voorstel te doen. 
Dit proces, inclusief het beoordelen van voorstellen, gesprekken, de keuze voor één of meer vermogensbeheerders, de aanmeldingen, opstart en de volledige begeleiding kan worden verzorgd door een vermogensregisseur. Vanwege het klantbelang dient deze bij voorkeur 100% onafhankelijk te zijn. Er mag dus geen band zijn met de geadviseerde partijen. De taak van de vermogensregisseur gaat echter verder dan het bovengenoemde.
Na de verkoop van een onderneming staat de (oud)ondernemer niet meer alleen aan het roer. Ook zijn/haar situatie met betrekking tot de risico’s is totaal anders geworden. De fiscale- en juridische structuren kunnen vrijwel altijd worden geoptimaliseerd. Doorgaans is daar veel mee te winnen.
Enkele voorbeelden: welke B.V. ’s zijn overbodig en welke juridische zaken dienen geoptimaliseerd te worden. Zo ontstaat er ruimte om ook andere aangelegenheden op te pakken.
Het is nu ook het juiste moment om aandacht te besteden aan estate planning; op welke manier het opgebouwde vermogen optimaal overdragen kan worden aan de volgende generatie. Door dit op tijd en goed te regelen kan vermogen (in brede zin) fiscaal aantrekkelijk worden overdragen aan de erfgenamen. Een vraag aan u: is uw testament en notariële volmacht nog actueel? 

Grip houden

Dergelijke grote vermogens bestaan veelal uit verschillende vermogensbestanddelen en zijn verspreid over diverse B.V.’s. Spreiding over meerdere aanbieders, vermogensbeheerders en banken komt daarnaast ook veel voor. Om overzicht te houden over het totale vermogen is een samengestelde vermogensrapportage noodzakelijk, bijvoorbeeld op kwartaal- of zelfs op maandbasis. Aan de hand van een vermogensrapportage weten onze vermogensregierelaties precies hoe ze ervoor staan en kan er gericht worden bijgestuurd als de persoonlijke situatie of andere factoren daartoe aanleiding geven. 
Naast overzicht en inzicht wil men ook weten of de resultaten van de vermogensbeheerders op koers liggen met de markt en gestelde doelen.
Het beoordelen van beleggingsresultaten en de specifieke risico’s, zeker bij diversificatie en maatwerkoplossingen, is complex. Het vereist expertise; zorg dat het roer in stevige handen blijft!
Onze vermogensregierelaties hebben behoefte aan een helder overzicht met alle bezittingen en schulden voor het maken van de juiste keuzes. Naast spaargelden, beursgenoteerde beleggingen, private equity, uitgezette financieringen, onroerend goed, edelmetalen, vermelden wij in de periodieke rapportage desgewenst ook de waarde van de vakantiewoning, oldtimers, boot, kunst/antiek en overige collecties op.
Uiteraard houden we in de vermogensrapportages rekening met de verdeling over verschillende entiteiten (privé en de B.V.’s).

Vermogen structureren

Een passende juridische- en fiscale structuur voor het vermogen in de B.V.’s en privé is van groot belang. In het voorgaande liet ik enkele structuurmogelijkheden zien. Door de recente tariefswijzigingen van de vennootschapsbelasting, aanmerkelijk-belangheffing (box 2) en de vermogensrendementsheffing (box 3) kan het interessant zijn om de vermogensstructuur hierop aan te passen.
Ook privacy kan een rol spelen bij structurering van vermogens. Zeker sinds de invoering van het UBO-register, al is deze informatie nu (tijdelijk) niet openbaar.
Daarnaast kan andere structurering van de beleggingen in een B.V. of in privé interessante uitkomsten geven. Vermogen naar privé halen kan bijvoorbeeld een goede strategie zijn wanneer er een hoog rendement wordt verwacht. Er dient dan weliswaar dividendbelasting betaald te worden over de uitkeringen naar privé, maar bij hoge rendementen kan het fiscaal interessanter zijn om het in privé uit te zetten dan in de BV. 
Welke vermogensstructuur het beste past bij uw situatie kan in samenwerking met uw eigen fiscalist of accountant worden bepaald op basis van uw persoonlijke doelstellingen.

Onze volgende column (4) zal naast praktische tips m.b.t. vermogen, verder ingaan op diverse mogelijkheden van vermogensstructuren en vermogensoverdracht.    

Disclaimer
De verstrekte informatie mag u nimmer opvatten als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren. Bespreek met uw adviseur wat passend is in uw persoonlijke situatie.

Blik op de beurs december 2022, herstel van de beurs? Kansen voor 2023!

De inflatie laat een daling zien maar is met ruim 11% nog steeds zeer hoog. De verwachting is dat de inflatie verder gaat dalen. Ook de Amerikaanse FED heeft aangegeven dat de stappen waarmee de rente zal worden verhoogd worden verkleind. In december zal deze na verwachting met 0,5% stijgen waar voorheen stappen van 0,75% werden gezet. Dit moet ervoor zorgen dat de economie niet teveel schade oploopt. De verwachting is dat zowel Amerika als Europa in een milde recessie terecht zal komen. Voor de tweede helft van 2023 is het niet uit te sluiten dat de rente in de VS alweer zal worden verlaagd om de economie te stimuleren. Deze eerste tekenen van herstel zorgden in november wereldwijd voor een positieve stemming op de beurzen. Door de opgelopen rente is ook het opnemen van obligaties in portefeuille weer een mogelijkheid, hierbij is het kiezen van het juiste moment wel belangrijk. Stap je te vroeg in en lopen de rentes verder op dan kunnen de verliezen fors zijn. Zo was 2022 één van de slechtste jaren ooit voor obligatiebeleggers.

De MSCI World Index in Euro daalde in de eerste elf maanden van 2022 met 15,5%. Onze eigen AEX deed het iets beter maar daalde met ruim 8,3% over de periode januari tot en met november. De gerealiseerde rendementen van de overige beursindices over 2022 zijn als volgt: DAX Index -8,8%, Eurostoxx 50 index -7,3%, Dow Jones Index -4,8%, S&P 500 INDEX -14,4% en de grootste verliezer is de technologie index Nasdaq met een verlies van 26,7%. De regio Azië liet een wisselend beeld zien over 2022. Het rendement bedroeg voor de Nikkei 225 index -1,9% de Hang Seng Index (Hong Kong) -13% en voor de Chinese beurs de Shenzen Stock Exchange (China A-Shares) een min van 24%. Een negatief resultaat werd ook gerealiseerd door de MSCI Emerging Markets Index (1300 aandelen uit 27 opkomende landen) deze daalde dit jaar met 21%.De Amerikaanse dollar steeg naar een koers van $1,04 pereuro een stijging van bijna 8% over 2022. De goudprijs steeg in november met 8% staat nu op $1.794 per troy ounce, over heel 2022 is het verlies een kleine 2%. De goudprijs bereikte de hoogste koers op 8 maart, twee weken na de inval in de Oekraï- ne toen bijna de €2100 werd aangetikt. De bitcoin liet een forse daling zien in 2022, vanaf ruim $46.000 daalde de koers naar $17.800. Dit is een verlies van 61%.

Einde jaar in het vizier; maak de balans op, tijd voor actie!
Het jaar 2022 zit er alweer bijna op en de feestdagen komen eraan. Kortom, een goed moment om juist in deze periode uw financiën tegen het licht te houden. Ook voor u zijn er mogelijk interessante besparingen te realiseren. Doe uw voordeel met onze BOX 3 eindejaar tips.

Belastingplan BOX 3
In aanloop naar het nieuwe belastingplan* met heffing over werkelijke rendementen in 2026, is er tot die tijd een tijdelijke regeling aangekondigd.

Deze tijdelijke regeling gaat nog steeds uit van fictief rendement op spaargeld en beleggingen. Een belangrijk verschil met de oude regeling is dat er gerekend wordt met het daadwerkelijk aandeel van spaarvermogen en overig vermogen. Deze wijziging is met ingang van belastingjaar 2022 reeds doorgevoerd ofschoon alleen voor dit jaar de meest gunstige regeling door de fiscus wordt toegepast. In 2022 is het belastingtarief hierop 31 procent, echter dit wordt de komende jaren verder verhoogd. Met betrekking tot 2023 geldt 32 procent, 2024: 33 procent en voor 2025: 34 procent.

Fictief rendement
De fiscus stelt jaarlijks per soort vermogen een fictief rendement vast. Voor het belastingjaar 2023 geldt voor overig vermogen naar verwachting een fictief rendement van 6,17 procent. Het fictief rendement voor spaarvermogen en schulden wordt steeds aan het einde van het betreffende jaar vastgesteld en is dus nog niet bekend. In ons voorbeeld hanteren we daarom de huidige percentages; respectievelijk 0,01 procent en 2,46 procent.

Voorbeeld
Peter van Helmond heeft op 1 januari 2023 een totaalvermogen van 800.000 euro, verdeeld over 400.000 euro spaargeld en 400.000 euro overige vermogen (bijvoorbeeld effecten, vakantiehuis, verhuurd vastgoed of vorderingen). Het verondersteld rendement op sparen is dus 40 euro en op overig vermogen 24.680 euro. Het totaal verondersteld rendement is dan 24.720 euro. Dit is een rendement op het totale vermogen 24.720 / 800.000 = 3,09 procent.

Belastbaar voordeel uit sparen en beleggen
Het totaal vermogen verminderen we met het heffingsvrij vermogen ad 57.000 euro (voorlopig bedrag 2023 per fiscaalpartner). Het belastbaar vermogen wordt hierdoor dus 743.000 euro. Op dit bedrag laten we het berekende rendementspercentage van 3,09 procent los om het zogeheten voordeel uit sparen en beleggen te berekenen: 22.958 euro.

Belasting in box 3
Als laatste berekenen we de verschuldigde Box 3 belasting. Voor 2023 geldt een belastingpercentage van 32 procent. Bij het berekende ’voordeel uit sparen en beleggen’ ad 22.959 euro resulteert dit in een belastingheffing van 7.346 euro. De verrekenbaarheid van eventuele schulden in box 3 is fors beperkt. Uitsluitend het veel lagere fictief rendement mag met het vermogen worden verrekend

Beleggen of sparen in een BV
Bij grote vermogens, met name ‘overig vermogen’ met een beperkt rendement (bijvoorbeeld defensieve beleggingen of uitstaande leningen), kan het interessant zijn om dit in ‘BV-vorm’ of een ‘Open fonds voor gemene rekening’ te doen. Dan zet u uw geld over van Box 3 naar Box 2 met als voordeel dat u alleen belasting verschuldigd bent over het daadwerkelijk behaalde rendement.Spaarders die in de afgelopen jaren hun privéspaargeld in een ‘Spaar BV’ hebben ondergebracht kunnen daarentegen weer terugkeren naar privé (Box 3) vanwege de verlaagde belastingheffing op spaarvermogen. Zo kan er bespaard worden op de jaarlijkse kosten.

Groene cijfers
Groensparen: Maak hier gebruik van zonder koersrisico’s. Al is de rentevergoeding laag; er is ook belastingvoordeel! Zo geldt er een vrijstelling voor BOX 3 en daarnaast een extra heffingskorting van 0,70 procent. Het maximum deelname bedrag is dit jaar 61.215 euro per persoon (122.430 euro samen). Tip: wees er op tijd bij i.v.m. beperkte verkrijgbaarheid.

*Het bovenstaande is gebaseerd op Belastingplan 2023 dat eerder door het kabinet is gepresenteerd. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer dit staat voor 12 en 13 december 2022 op de agenda. Tot dat moment kunnen er nog wijzigingen optreden. Dit geldt ook voor de genoemde tarieven.

Beleggen met een vermogensplan betekent ook kijken naar veranderende fiscale regels en uw portefeuille zakelijk en privé hierop aanpassen. Ieder beleggingsadvies is gericht op uw persoonlijke situatie en risicoprofiel. Bij Duisenburgh Vermogensregie Kemps kunt u kiezen voor vermogensbeheer of vermogensadvies voor een te beleggen vermogen vanaf €500.000. Is dit vermogen er op dit moment niet maar is het wel een reële mogelijkheid om hier naar toe te groeien dan zet ik u graag op het juiste spoor. Benieuwd wat beleggen met uw vermogensplan voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met mij op voor een eerste kennismaking en ZET UW VERMOGEN AAN HET WERK.

Disclaimer
De verstrekte informatie mag u nimmer opvatten als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren. Bespreek met uw adviseur wat passend is in uw persoonlijke situatie.

Einde jaar in het vizier: maak de balans op, tijd voor actie

Gevoelsmatig lijkt het wellicht nog wat ver weg, maar al over vijf weken is het oudejaarsdag 2022. Kortom, een goed moment om juist in deze periode uw financiën tegen het licht te houden. Ook voor u zijn er mogelijk interessante besparingen te realiseren. Doe uw voordeel met onze ‘Box 3 eindejaartips’.

Een greep uit onze eindejaarstips 2022
Dit kunt u zelf doen
1) Blij maken (uw kinderen en goede doelen)
• Belastingvrij schenken: dit jaar maximaal 5.677 euro per kind. Het maximum geldt voor beide ouders samen, ook als u gescheiden bent. Voorts is belastingvrij: 2.274 euro voor kleinkinderen of derden.
• Specifieke schenkingsvrijstellingen: eenmalig voor kinderen tussen 18 en 40 jaar: maximaal 27.231 euro of 56.724 euro (bij dure studie). Wanneer aangewend voor een eigen woning geldt: maximaal 106.671 euro. Deze laatste vrijstelling wordt in 2023 beperkt tot maximaal 28.947 euro en zal in 2024 zelfs geheel vervallen. Let steeds op de specifieke voorwaarden en bewaar bewijsstukken goed.
• Fiscaal aftrekbare giften aan goede doelen zoals Rode Kruis, KWF, Hartstichting, Reumafonds, Hersenstichting, W&D, kerken, sociale-en culturele ANBI’s. Optimaliseren: Wanneer u periodiek minimaal 5 jaar lang vaste bedragen schenkt, is de a rekdrempel voor dat doel niet van toepassing. Zorg dan wel voor een geldige akte van schenking (notarieel of onderhands).

Belastingvrije schenkingen zorgen voor dubbel belastingvoordeel: u verlaagt uw belastbaar box 3 vermogen en uw erfgenamen betalen in de toekomst minder erfbelasting. Vooral schenkingen aan meerderjarige kinderen zijn interessant omdat dit vermogen dan niet meer wordt meegeteld in box 3 van de ouders.

2) Het juiste moment (verlaag uw saldo voor 1 januari 2023)
• Door de nieuwe box 3-belastingplannen kan deze tip een interessante overweging zijn voor met name ‘overig vermogen’. Met betrekking tot ‘spaarvermogen’ wordt het fiscale voordeel minder, maar kan het een afweging zijn vanwege de lage rentevergoeding.
• Tip 1: Geplande grote aankopen nu doen. Betaal voor 2023 uw grote privé-aankopen, bijvoorbeeld: verduurzaming van de woning, andere auto, motorjacht, kunst of juwelen. Grote verkopen uitstellen tot na 1 januari 2023, bijvoorbeeld: uw huis, boot of dure schilderijen.
• Tip 2: Ondernemersvermogen. Wanneer u van plan bent om vermogen uit uw bedrijf naar privé over te hevelen, dan kan dit het meest optimaal ná 1 januari 2023. Andersom kan het verstandig zijn om het benodigde vermoge nvanuit privé juist vóór 1 januari over te maken naar uw zakelijke rekening. Zo voorkomt u de relatief hoge belasting in box 3. Let op: boxhoppen is fiscaal verboden; er geldt een minimumperiode van zes maanden.

Samen met uw adviseur
Uw hypotheek
• Wilt u uw hypotheek oversluiten? Doe het dit jaar! De te betalen boeterente en kosten zijn, afhankelijk van uw inkomen, nog a rekbaar tegen maximaal 40 procent (2023: max. 37,05 procent)
• Extra aflossing op hypotheek. Voordelen: uw belastbaar box 3 vermogen neemt af en lagere maandlasten. Let op de hypotheekvoorwaarden. Uw geld zit dan wel vast in stenen; dit dient te passen bij uw financiële situatie nu en later!
• Betaal hypotheekrente vooraf: nu aftrekbaar tegen max. 40 procent (2023: max. 37,05 procent) In het bijzonder interessant wanneer uw tarief inkomstenbelasting volgend jaar lager wordt door bijvoorbeeld pensioen of werkloosheid. Vooruitbetaling kan voor max. zes maanden.
Voordelen: aftrekbaar tegen het hogere tarief van 2022 en u bespaart hierover box 3 belasting. Let wel op uw hypotheekvoorwaarden.
• Mogelijk komt u in aanmerking voor verlaging van de risico-opslag van de hypotheekrente door de waardestijging van uw woning in de afgelopen jaren. Informeer eens bij uw bank.

Grotere vermogens
Beleggen in een BV
Bij grote vermogens, met name ‘overig vermogen’ met een beperkt rendement (bijvoorbeeld defensieve beleggingen of uitstaande leningen), kan het interessant zijn om dit in ‘BV-vorm’ of een ‘Open fonds voor gemene rekening’ te doen. Dan zet u uw geld over van Box 3 naar Box 2 met als voordeel dat u alleen belasting verschuldigd bent over het daadwerkelijk behaalde rendement. Spaarders die in de afgelopen jaren hun privéspaargeld in een ‘Spaar BV’ hebben ondergebracht daarentegen kunnen weer terugkeren naar privé (box 3) vanwege de verlaagde belastingheffing op spaarvermogen. Zo kan er bespaard worden op de jaarlijkse kosten.

Groene cijfers
Groensparen: maak hier gebruik van zonder koersrisico’s. Al is de rentevergoeding laag; er is ook belastingvoordeel! Zo geldt er een vrijstelling voor box 3 en daarnaast een extra heffingskorting van 0,70 procent. Het maximum deelname bedrag is dit jaar 61.215 euro per persoon (122.430 euro samen). Tip: wees er op tijd bij in verband met beperkte verkrijgbaarheid.

Koop pensioen en maak een aftrekpost bij een aantoonbaar pensioentekort
Om uw pensioen aan te vullen kunt u een aftrekbaar bedrag afstorten op banksparen. Dit is mogelijk op zowel op spaar- als beleggingsbasis. Het gestalde vermogen staat gedurende de looptijd belastingvrij geparkeerd. Interessant wanneer toekomstige lijfrente-uitkeringen tegen een lager tarief belastbaar zijn dan het huidige.

Beleggen
Hoewel een effectenportefeuille in box 3 fiscaal belastbaar is, kunnen lange termijn beleggers inspelen op een hoger rendement. Bij vermogens vanaf 500.000 euro kan vermogensbeheer met extra koersbescherming een interessante en laagdrempelige optie zijn zie bovenstaande grafiek. Laat u niet alleen leiden door fiscale voordelen. Uw keuzes moeten altijd passen bij uw eigen wensen en financiële situatie.

Vaste adviseur
Zit u nog goed? Bij beleggen en financiële planning draait het om de inleving en betrokkenheid van de adviseur bij de klant en zijn (financiële) situatie. Hecht u ook waarde aan een vaste adviseur dan nodig ik u uit voor een persoonlijk gesprek. Zorg voor een goede start in 2023!

Disclaimer
De verstrekte informatie mag u nimmer opvatten als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren. Bespreek met uw adviseur wat passend is in uw persoonlijke situatie.

Belastingplan box 3 2023

In aanloop naar het nieuwe belastingplan* met heffing over werkelijke rendementen in
2026, is er tot die tijd een tijdelijke regeling aangekondigd.

Deze tijdelijke regeling gaat nog steeds uit van fictief rendement op spaargeld en beleggingen. Een belangrijk verschil met de oude regeling is dat er gerekend wordt met het daadwerkelijk aandeel van spaarvermogen en overig vermogen. Deze wijziging is met ingang van belastingjaar 2022 reeds doorgevoerd, hoewel alleen voor dit jaar de meest gunstige regeling door de fiscus wordt toegepast.

In 2022 is het belastingtarief hierop 31 procent, maar dit wordt de komende jaren verder verhoogd. Met betrekking tot 2023 geldt 32 procent, 2024: 33 procent en voor 2025: 34 procent.

Fictief rendement
De fiscus stelt jaarlijks per soort vermogen een fictief rendement vast. Voor het belastingjaar 2023 geldt voor overig vermogen naar verwachting een fictief rendement van 6,17 procent. Het fictief rendement voor spaarvermogen en schulden wordt steeds aan het einde van het betreffende jaar vastgesteld en is dus nog niet bekend. In ons voorbeeld hanteren we daarom de huidige percentages; respectievelijk 0,01 procent en 2,46 procent.

Voorbeeld
Peter Welvaart heeft op 1 januari 2023 een totaalvermogen van 800.000 euro, verdeeld over 400.000 euro spaargeld en 400.000 euro overig vermogen (bijvoorbeeld effecten, vakantiehuis, verhuurd vastgoed of vorderingen). Het verondersteld rendement op sparen is dus 40 euro en op overig vermogen 24.680 euro. Het totaal verondersteld rendement is dan 24.720 euro.

Rendement op het totaal vermogen
In een volgende stap berekenen we het percentage van het verondersteld rendement: 24.720 / 800.000 = 3,09 procent.

Belastbaar voordeel uit sparen en beleggen
Het totaal vermogen verminderen we met het heffingsvrij vermogen ad 57.000 euro (voorlopig bedrag 2023 per fiscaalpartner). Het belastbaar vermogen wordt hierdoor dus 743.000 euro. Op dit bedrag laten we het berekende rendementspercentage van 3,09 procent los, om het zogeheten voordeel uit sparen en beleggen te berekenen: 22.958 euro.

Belasting in box 3
Als laatste berekenen we de verschuldigde box 3-belasting. Voor 2023 geldt een belastingpercentage van 32 procent. Bij het berekende ’voordeel uit sparen en beleggen’ ad 22.959 euro resulteert dit in een belastingheffing van 7.346 euro.

De verrekenbaarheid van eventuele schulden in box 3 is fors beperkt. Uitsluitend het veel lagere fictief rendement mag met het vermogen worden verrekend.

*Het bovenstaande is gebaseerd op Belastingplan 2023 dat eerder door het kabinet is gepresenteerd.
Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. Tot dat moment kunnen er nog wijzigingen optreden. Dit geldt ook voor de genoemde tarieven.

Disclaimer
De verstrekte informatie mag u nimmer opvatten als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren. Bespreek met uw adviseur wat passend is in uw persoonlijke situatie.

De sores van vermogenden

De verkoop van een bedrijf, een grote beloning, schade-uitkering of geldprijs, een ontvangen erfenis. Er kunnen verschillende omstandigheden zijn die ervoor zorgen dat we van de ene op de andere dag over een groot vermogen beschikken. 
In mijn vorige column las u, dat in het bijzonder bij een bedrijfsverkoop, er uitgebreid met onze relaties en hun adviseurs wordt gesproken. Een doelgericht plan werkt als een ‘vaarroute’ om samen de juiste financiële koers te kunnen varen. In dit artikel neem ik u graag mee in de praktijk.

Inkomen
Wanneer een bedrijf is verkocht, valt in veel gevallen ook het inkomen van de directeur groot aandeelhouder (dga) geheel of gedeeltelijk weg. Een overnamesom is immers geen inkomen. Inkomen blijft noodzakelijk al is het benodigd bedrag voor iedereen anders.

 • Het gewenst inkomen voor nu en op pensioendatum is een prominent uitgangspunt in een financieel plan.
 • Daarnaast is het van belang dat er een goed beeld ontstaat van de resterende tijd tot het moment dat AOW en eventueel pensioeninkomen verwacht worden.
 • Mogelijk is er daarnaast nog sprake van inkomsten uit andere bronnen. Denk bijvoorbeeld aan huurinkomsten. Zo zien we in de praktijk geregeld dat de bedrijfspanden of kantoren eigendom blijven van de verkopende ondernemer.
 • Uiteraard dienen we in het plan ook rekening te houden met inflatie. Op dit moment een actueel thema: in de afgelopen jaren was deze zeer laag maar momenteel buitengewoon hoog. Als het inkomen niet jaarlijks wordt verhoogd met een (gemiddelde) inflatiecorrectie dan kunnen we gaandeweg in de toekomst steeds minder besteden.

Met name de looptijd en de hoogte van het gewenst (aanvullend) inkomen bepalen welk kapitaal nodig is om in behoefte te kunnen voorzien.

Voorkom uitholling
De vervolgvraag gaat om de haalbaarheid. Tot welke leeftijd dient het gewenste inkomen + jaarlijkse inflatiecorrectie te worden voortgezet?
Het beschikbare vermogen speelt hierbij een belangrijke rol. Stel dat de volledige verkoopopbrengst op sparen wordt geparkeerd dan zal het rendement minimaal zijn. Sterker nog; rekening houdend met een gemiddelde inflatiecorrectie en een laag spaarrendement zal het vermogen in de loop van de jaren fors worden uitgehold.

Om dit te voorkomen dienen er andere keuzes gemaakt te worden voor dat deel van het vermogen dat op langere termijn kan worden uitgezet. Juist ondernemers zijn zich hiervan bewust en zoeken alternatieven; ‘een ondernemer zit immers nooit stil’.

De ondernemer na de verkoop
Wanneer een bedrijf is verkocht komen ondernemers in een minder hectische periode terecht, zo wordt doorgaans gedacht. Maar de praktijk laat zien dat de agenda alweer snel gevuld wordt met nieuwe activiteiten. De plannen van de ondernemer na verkoop hebben vanzelfsprekend invloed op de persoonlijke financiën.
Het gebeurt geregeld dat bij de verkoop van een onderneming wordt afgesproken dat de oud-ondernemer aan de onderneming (parttime) verbonden blijft als directielid tegen een managementvergoeding. Veelal zien we dat het uiteindelijke aankoopbedrag mede afhankelijk is van de bedrijfsresultaten binnen deze periode (earn-out). Bij tegenvallende bedrijfsresultaten kan dit overigens ook betekenen dat de uiteindelijke verkoopprijs lager uitvalt dan eerdere uitgangspunten.

Bij jongere verkopers zien we het vaker gebeuren dat zij doorgaan met ondernemen, al dan niet in dezelfde sector. Oud-ondernemers investeren doorgaans gemiddeld meer in andere bedrijven als geldschieter en coach op individueel niveau of door te participeren in private equity (verzameling van niet beursgenoteerde ondernemingen).

Verschillende routes naar financiële reisdoelen
Wij adviseren onze relaties om voldoende vermogen te reserveren op de spaarrekening om van te kunnen leven in de eerste jaren. Het vermogen dat voor de lange termijn kan worden uitgezet wordt dan geïnvesteerd in, bij de ondernemer, passende beleggingsvormen. Denk aan bijvoorbeeld een vorm van vermogensbeheer, hypothecaire financieringen met ruime dekking, zakelijk vastgoed, private equity enz.  Desgewenst kan hiernaast een deel worden gereserveerd voor ondernemersactiviteiten. Dat geeft de ondernemer de vrijheid om zelf te ondernemen of individueel te participeren.

Bij alle keuzes die gemaakt worden blijft het vermogensplan (zie onze vorige column) koersbepalend voor risico, rendement en looptijd. Uiteraard kan met de praktische invulling van investeringen worden geschoven, mits passend bij de risico-indeling. Per slot van rekening streeft iedere (oud)ondernemer ernaar om zijn financiële reisdoelen te behalen …

 

Deze column wordt vervolgd

Disclaimer
De verstrekte informatie mag u nimmer opvatten als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en in samenspraak met uw adviseur om uw persoonlijke situatie te bespreken.

De sores van vermogenden

Veelal wordt er gedacht: ‘als ik veel geld had dan zou ik het wel weten.’ Maar is dat ook zo? Natuurlijk, iedereen heeft zo zijn wensen die hij dan zou kunnen vervullen. In de praktijk wordt het vaak toch heel wat complexer wanneer er daadwerkelijk een groot vermogen beschikbaar komt. In deze columnserie; ‘de sores’ van miljonairs.

De verkoop van een bedrijf, een grote beloning, schade-uitkering of geldprijs, een ontvangen erfenis. Er kunnen verschillende omstandigheden zijn die ervoor zorgen dat we van de ene op de andere dag over een groot vermogen beschikken.

Wilde plannen
Een groot deel van mijn relaties is (oud-) ondernemer. Vooral rond een bedrijfsverkoop of overdracht trekt men aan de bel. Als gevolg hiervan stroomt er veel geld op hun rekeningen binnen, doorgaans gaat het daarbij om zeer grote bedragen. Hoe gaan we daar op een goede manier mee om? Het is immers kapitaal waar een leven lang hard werken aan vooraf ging!

Er is dan sprake van financiële onafhankelijkheid (iets waar velen naar streven). Men hoeft niet meer te werken voor inkomen en doet het slechts omdat het leuk is of voldoening geeft . Zo kan er ook gekozen worden om iets heel anders te ondernemen of zich in te zetten voor familie, goede doelen of vrijwilligerswerk. Maar zorg als eerste voor een goed doordacht plan voordat er stappen worden gezet. Ineens thuis zitten betekent dat er niets meer om handen is. Een huwelijk zou dan zomaar onder grote druk kunnen komen. Helaas blijkt dit nogal eens in de praktijk. Voorkom dit en blijf te allen tijde met beide benen op de grond staan.

Helder overzicht en een doelgericht plan
Omdat er een totaal ander financieel toekomstperspectief ontstaat, is het van groot belang om allereerst een goed beeld te hebben van de nieuwe situatie. Maak de balans op van het financieel totaalplaatje zoals het er nu uitziet, maar ook de wensen voor de komende tijd en de verdere toekomst. Een goed gesprek met een financieel planner kan hierbij uitstekend helpen. Deze zal in het gesprek de nodige vragen stellen om zo een compleet beeld te krijgen. Als het goed is stapt een financieel planner met deze informatie in de schoenen van de relatie om zodoende in alle facetten optimaal mee te kunnen denken.

Financiële aandachtspunten zijn onder meer:
• Wensen en doelstellingen van beide partners;
• Ontwikkeling van het inkomen;
• Ontwikkeling en de structuur van het vermogen;
• Financiële impact bij bepaalde keuzes;
• Betere kansen voor de kinderen creëren;
• Fiscaal optimaal en passende vermogensoverdracht aan kinderen en kleinkinderen;
• Schenkingen aan bijvoorbeeld charitatieve
instellingen;
• Financiële situatie bij overlijden van beiden;
• Actueel testament;
• Beleggingshorizon;
• Rendementswensen, passend bij de risicoacceptatie;
• Naast financieel rendement ook maatschappelijk – sociaal investeren?

De wensen en doelstellingen van onze relaties vormen altijd het primaire uitgangspunt. Fiscaal en juridisch worden deze vervolgens zo optimaal mogelijk vertaald in een plan van aanpak. Maar ook de sociale impact die de nieuwe situatie kan hebben verdient de nodige aandacht. Centraal staan vragen als: wat wil je echt en wat is belangrijk voor je?

Keuzes maken
Naast het opstellen van een financieel totaaloverzicht waarmee een helder beeld ontstaat van de situatie, helpt een financieel planner ook om de juiste keuzes te maken en deze uit te voeren. Bijvoorbeeld door simulatie van de financiële consequenties wanneer (deels) gestopt wordt met werken. Misschien is er de wens om een belangrijk deel te beleggen, maar hoe? Er zijn tenslotte zeer uiteenlopende mogelijkheden van beleggen en vele vormen van dienstverlening. Wellicht is het opzetten van een familiebank een passende optie voor een ander gedeelte? Is het verstandig om de hypotheek nu af te lossen? Mogelijk kan een optimaal schenkingsplan in het kader van vermogensoverdracht aan (klein)kinderen voorzien in behoefte.

Het is van belang dat de planner hierbij samenwerkt met de adviseurs van deze relatie. Denk hierbij aan de accountant, fiscalist, vermogensspecialist, notaris en eventueel andere financieel specialisten.

Doen
Als de planning gereed is, is de route in feite uitgezet; dan weten we precies waar we staan. Hiermee kunnen we goed voorbereid en gericht aankoersen op het bereiken van de doelstellingen. Nog één belangrijke tip: wacht hierna niet te lang, maar start met de uitvoering, anders blijft het bij een plan!

Disclaimer
De verstrekte informatie mag u nimmer opvatten als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en in samenspraak met uw adviseur om uw persoonlijke situatie te bespreken.