Bel ons

040 - 222 21 12

Blik op de beurs december: zet uw vermogen aan het werk. Eindejaarsrally 2023 gestart?

De financiële markten behouden hun opwaartse trend, nog steeds gedreven door de verwachtingen ten aanzien van het einde van de monetaire verkrapping aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. Europese aandelen bereikten eind november het hoogste punt in twee maanden. Beleggers lijken zich klaar te maken voor de belangrijke inflatiecijfers uit de Verenigde Staten en de eurozone. Als deze de verwachting ondersteunen dat de wereldwijde rentetarieven hun hoogtepunt hebben bereikt kan de eindejaarsrally nog versnellen.

De MSCI World Index in Euro steeg in de eerste 11 maanden van 2023 met ruim 15,8%. Onze eigen AEX bleef hierop achter en steeg ruim 10,6%. De gerealiseerde rendementen van de overige beursindices over 2023 zijn als volgt: DAX Index +16,1%, Eurostoxx 50 index +15,2%, Dow Jones Index +6,9%, S&P 500 INDEX +18,5% en de grootste winnaar is de technologie index Nasdaq met een winst van +36,2%. De regio Azië laat een totaal ander beeld zien over de eerste elf maanden van dit jaar. Het rendement bedroeg voor de Nikkei 225 index +28,3%, de Hang Seng Index (Hong Kong) verloor -14,2% en voor de Chinese beurs de Shenzen Stock Exchange (China A-Shares) noteren we een min van -4,7%. Een licht positief resultaat werd gerealiseerd door de MSCI Emerging Markets Index (1300 aandelen uit 27 opkomende landen) deze steeg dit jaar met +2,8%.

De euro steeg ten opzichte van de Amerikaanse dollar naar een koers van $1,09 per euro een stijging van bijna 2,5% over de eerste 11 maanden. De goudprijs steeg in 2023 en staat nu op $2.037 per troy ounce, een winst van ruim 11,8%. De bitcoin liet een forse stijging zien in 2023, vanaf ruim $16.600 steeg de koers naar $37.700 Dit is een stijging van 129%.

Einde jaar in zicht; maak nu de balans op, tijd voor actie!
Het jaar 2023 zit er alweer bijna op en de feestdagen komen eraan. Kortom, een goed moment om juist in deze periode uw financiën tegen het licht te houden. Ook voor u zijn er mogelijk interessante besparingen te realiseren. Doe uw voordeel met onze BOX 2 en BOX 3 eindejaarstips.

Belastingplan BOX 2
Dividenduitkeringen uit de BV worden dit jaar nog belast tegen een tarief van 26,9 procent. Met ingang van 1 januari aanstaande worden dit twee tarieven. Over uitkeringen tot € 67.000 is per fiscaal partner een tarief van 24,5 procent verschuldigd, voor hogere bedragen geldt een tarief van 33 procent.

Tips voor BOX 2Ondernemersvermogen
Wanneer u van plan bent om vermogen uit uw bedrijf naar privé over te hevelen dan is dit doorgaans het meest optimaal ná 1 januari. Andersom kan het verstandig zijn om het benodigde vermogen vanuit privé juist vóór 1 januari over te maken naar uw zakelijke rekening. Zo voorkomt u de relatief hoge belasting in box 3. Echter, dit jaar wordt ook de box 2 heffing aangepast! Informeer bij uw belastingadviseur wat in uw situatie de meest voordelige optie is.

Grotere vermogens overweeg beleggen in een BV
Bij grote vermogens in ‘overig vermogen’ met een beperkt rendement (bijvoorbeeld defensieve beleggingen of uitstaande leningen), kan het interessant zijn om dit in ‘BV-vorm’ te doen. Dan zet u uw geld over van Box 3 naar Box 2 met als voordeel dat u alleen belasting verschuldigd bent over het daadwerkelijk behaalde rendement.Daarentegen kunnen spaarders die in de afgelopen jaren hun privéspaargeld in een ‘Spaar BV’ hebben ondergebracht beter terugkeren naar privé (Box 3) vanwege de lagere belastingheffing op spaarvermogen.

Belastingplan BOX 33
Tot 2027 kent BOX 3 een overgangsregeling die altijd nog uitgaat van een fictief rendement, afzonderlijk op spaargeld (2023 indicatie: 0,36%) en overig vermogen (2023: 6,17%). Voor 2023 is het belastingtarief hierover 32 procent. In 2024 zal dit 36 procent worden. Men streeft ernaar om vanaf 2027 belasting te heffen over daadwerkelijke rendementen van vermogensbestandsdelen. Het blijft vooralsnog de vraag hoe het daadwerkelijk vorm zal krijgen en of 2027 haalbaar is. Wij volgen dit voor u op de voet.

Let bij omzetting van uw box 3-vermogen op de arbitrageperiode
Van peildatumarbitrage is sprake wanneer u rondom de peildatum van 1 januari gaat schuiven binnen de drie vermogenscategorieën van box 3 om belasting te besparen. Dit kan bijvoorbeeld door vermogen uit de categorie ‘overige bezittingen’ met het hoogste forfaitaire rendementspercentage net voor 1 januari te verkopen en zo naar de categorie banktegoeden met het laagste forfaitaire rendementspercentage over te hevelen en het direct daarna weer te kopen. Om peildatumarbitrage te voorkomen worden de oorspronkelijke transactie en de omzettingshandeling genegeerd als beide handelingen plaatsvinden binnen een aaneengesloten periode van drie maanden met daarin een peildatum. Dit betekent dat omzettingshandelingen voor 1 oktober en na 31 maart niet als arbitragehandeling worden aangemerkt. Zitten er tussen de omzetting en de oorspronkelijke transactie meer dan drie maanden, dan is er ook geen sprake van arbitragehandeling.

Tips voor BOX 3
Het juiste moment (verlaag uw saldo voor 1 januari a.s.) Door de nieuwe box 3 belastingplannen kan deze tip een interessante overweging zijn voor met name ‘overig vermogen’

Geplande grote aankopen nu doen. Betaal voor 2024 uw grote privé aankopen bijvoorbeeld: verduurzaming van de woning, andere auto, motorjacht, kunst of kostbare sierraden. Grote verkopen uitstellen tot na 1 januari 2024, bijvoorbeeld: uw huis, boot of dure schilderijen.

Blij maken (uw kinderen en goede doelen)
Belastingvrij schenken kan dit jaar tot maximaal 6.035 euro per kind. Het maximum geldt voor beide ouders samen, ook als u gescheiden bent. Voorts is belastingvrij 2.418 euro te schenken aan kleinkinderen of derden.

Specifieke schenkingsvrijstelling is de eenmalige schenking voor kinderen tussen 18 en 40 jaar. U kunt maximaal 28.947 euro of 60.298 euro (bij dure studie) schenken. Wanneer aangewend voor een eigen woning geldt maximaal 28.947 euro. Deze laatste vrijstelling vervalt geheel in 2024. Let steeds op de specifieke voorwaarden en bewaar bewijsstukken goed!

Belastingvrije schenkingen zorgen voor dubbel belastingvoordeel: u verlaagt uw belastbaar box 3 vermogen en uw erfgenamen betalen in de toekomst minder erfbelasting. Vooral schenkingen aan meerderjarige kinderen zijn interessant omdat dit vermogen dan niet meer wordt meegeteld in box 3 van de ouders.

Uw hypotheek
Extra aflossing op hypotheek. Het voordeel is dat uw belastbaar box 3 vermogen af neemt en uw maandlasten lager zijn. Let op de hypotheekvoorwaarden! Uw geld zit dan wel vast in stenen dit dient te passen bij uw financiële situatie nu en later! Mogelijk komt u in aanmerking voor verlaging van de risico-opslag van de hypotheekrente, door de waardestijging van uw woning in de afgelopen jaren. Informeer eens bij uw bank!

Groene cijfers
Maak gebruik van groensparen zonder koersrisico’s. Naast de lage rentevergoeding van 2% is er ook belastingvoordeel! Zo geldt er een vrijstelling voor box 3 en daarnaast een extra heffingskorting van 0,70 procent. Het maximum deelname bedrag is dit jaar 65.072 euro per persoon (130.144 euro samen). Het kabinet heeft alvast aangekondigd het maximale deelname bedrag in 2025 te verlagen. Tip: wees op tijd i.v.m. beperkte verkrijgbaarheid.

Vermogensplan
Beleggen met een vermogensplan betekent ook kijken naar veranderende fiscale regels en uw portefeuilles zakelijk en privé hierop aan te passen. Ieder beleggingsadvies is gericht op uw persoonlijke situatie en risicoprofiel. Bij Duisenburgh Vermogensregie Kemps kunt u kiezen voor vermogensbeheer of beleggingsadvies voor een te beleggen vermogen vanaf € 500.000. Is dit vermogen er op dit moment niet maar is het wel een reële mogelijkheid om hier naar toe te groeien dan zet ik u graag op het juiste spoor. Hecht u ook waarde aan een vaste adviseur dan nodig ik u uit voor een persoonlijk gesprek. Zorg voor een goede start in 2024 en ZET UW VERMOGEN AAN HET WERK.

Disclaimer
De verstrekte informatie mag u nimmer opvatten als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en in samenspraak met uw adviseur om uw persoonlijke situatie te bespreken.

Op koers met uw vermogen (deel 37) ‘Einde jaar in zicht; maak nu de balans op, tijd voor actie!’

Hoewel het nog ver weg lijkt, geeft de kalender aan dat al over 6 weken een nieuw jaar van start gaat. Een goed moment om nu uw financiën tegen het licht te houden. Ook voor u zijn er mogelijk interessante besparingen te realiseren. Doe uw voordeel met onze BOX 3 eindejaarstips.

Belastingplan BOX 3

Tot 2027 kent BOX 3 een overgangsregeling die altijd nog uitgaat van fictief rendement, afzonderlijk op spaargeld (2023 indicatie: 0,36%) en overig vermogen (2023: 6,17%).

Voor 2023 is het belastingtarief hierover 32 procent. In 2024 zal dit 36 procent worden. Men streeft ernaar om vanaf 2027 belasting te heffen over daadwerkelijke rendementen van vermogensbestandsdelen. Demissionair staatsecretaris Van Rij heeft onlangs een uitvoerig plan voor gepresenteerd. Het blijft vooralsnog de vraag hoe het daadwerkelijk vorm zal krijgen en of 2027 haalbaar is.

Recent zijn met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 wel enkele zaken in positieve zin aangepast: zo wordt het kapitaal op derdenrekeningen en het aandeel in VvE- spaarpotten als spaarvermogen aangemerkt. Voorts worden vorderingen en schulden tussen fiscaalpartners en ouders en minderjarige kinderen gedefiscaliseerd; deze hoeven dus niet meer te worden meegerekend in box 3.

De overgangsmaatregel tot 2027 is net als de eerdere box 3 regeling omstreden. Zo heeft Advocaat Generaal (adviseur van de Hoge Raad) aangegeven dat de Wet rechtsherstel box 3 niet het vereiste rechtsherstel biedt en ook de EVRM-rechten, het eigendomsrecht en het discriminatieverbod schendt. Wij volgende de ontwikkelingen met belangstelling…

Belastingplan BOX 2

Dividenduitkeringen uit de BV worden dit jaar nog belast tegen een tarief van 26,9 procent. Met ingang van 1 januari a.s. worden dit twee tarieven: over uitkeringen tot € 67.000 is per fiscaal partner een tarief van 24,5 procent verschuldigd, voor hogere bedragen geldt een tarief van 33 procent. 

Een greep uit onze eindejaarstips 2023

Dit kunt u zelf doen

 • Blij maken (uw kinderen en goede doelen)
 • Belastingvrij schenken: dit jaar maximaal 6.035 euro per kind. Het maximum geldt voor beide ouders samen, ook als u gescheiden bent. Voorts is belastingvrij: 2.418 euro voor kleinkinderen of derden.
 • Specifieke schenkingsvrijstellingen: eenmalig voor kinderen tussen 18 en 40 jaar: maximaal 28.947 euro of 60.298 euro (bij dure studie). Wanneer aangewend voor een eigen woning geldt: maximaal 28.947 euro. Deze laatste vrijstelling vervalt geheel in 2024. Let steeds op de specifieke voorwaarden en bewaar bewijsstukken goed!
 • Fiscaal aftrekbare giften aan goede doelen zoals Rode Kruis, KWF, Hartstichting, Reumafonds, Hersenstichting, W&D, kerken, sociale-en culturele ANBI’s.

Optimaliseren: Wanneer u periodiek minimaal 5 jaar lang vaste bedragen schenkt, is de aftrekdrempel voor dat doel niet van toepassing. Zorg dan wel voor een geldige akte van schenking (notarieel of onderhands).

Belastingvrije schenkingen zorgen voor dubbel belastingvoordeel: u verlaagt uw belastbaar box 3 vermogen en uw erfgenamen betalen in de toekomst minder erfbelasting. Vooral schenkingen aan meerderjarige kinderen zijn interessant omdat dit vermogen dan niet meer wordt meegeteld in box 3 van de ouders.

Het juiste moment (verlaag uw saldo voor 1 januari a.s.)

Door de nieuwe box 3 belastingplannen kan deze tip een interessante overweging zijn voor met name ‘overig vermogen’. M.b.t. ‘spaarvermogen’ is het fiscale voordeel minder maar kan het wel een afweging zijn vanwege de lage rente.

 • Tip 1: Geplande grote aankopen nu doen. Betaal voor 2024 uw grote privé aankopen bijvoorbeeld: verduurzaming van de woning, andere auto, motorjacht, kunst of kostbare sierraden. Grote verkopen uitstellen tot na 1 januari 2024, bijvoorbeeld: uw huis, boot of dure schilderijen.
 • Tip 2: Ondernemersvermogen. Wanneer u van plan bent om vermogen uit uw bedrijf naar privé over te hevelen dan is dit doorgaans het meest optimaal ná 1 januari.  Andersom kan het verstandig zijn om het benodigde vermogen vanuit privé juist vóór 1 januari over te maken naar uw zakelijke rekening. Zo voorkomt u de relatief hoge belasting in box 3. Echter, dit jaar wordt ook de box 2 heffing wordt aangepast! Informeer bij uw belastingadviseur wat in uw situatie de meest voordelige optie is.

Samen met uw adviseur:

Uw hypotheek

 • Extra aflossing op hypotheek. Voordelen: uw belastbaar box 3 vermogen neemt af en lagere maandlasten. Let op de hypotheekvoorwaarden. Uw geld zit dan wel vast in stenen; dit dient te passen bij uw financiële situatie nu en later!
 • Mogelijk komt u in aanmerking voor verlaging van de risico-opslag van de hypotheekrente, door de waardestijging van uw woning in de afgelopen jaren. Informeer eens bij uw bank! 

Grotere vermogens

Beleggen in een BV  

Bij grote vermogens in ‘overig vermogen’ met een beperkt rendement (bijvoorbeeld defensieve beleggingen of uitstaande leningen), kan het interessant zijn om dit in ‘BV-vorm’ te doen. Dan zet u uw geld over van Box 3 naar Box 2 met als voordeel dat u alleen belasting verschuldigd bent over het daadwerkelijk behaalde rendement.

Daarentegen kunnen spaarders die in de afgelopen jaren hun privéspaargeld in een ‘Spaar BV’ hebben ondergebracht als dit nog niet is gedaan, mogelijk beter terugkeren naar privé (Box 3) vanwege de lagere belastingheffing op spaarvermogen.

Groene cijfers

Groensparen: Maak hier gebruik van zonder koersrisico’s. Al is de rentevergoeding met ca. 2% laag; er is ook belastingvoordeel! Zo geldt er een vrijstelling voor box 3 en daarnaast een extra heffingskorting van 0,70 procent. Het maximum deelname bedrag is dit jaar 65.072 euro per persoon (130.144 euro samen). Het kabinet heeft alvast aangekondigd het maximale deelname bedrag in 2025 te verlagen. Tip: wees op tijd i.v.m. beperkte verkrijgbaarheid.

Koop pensioen en maak een aftrekpost bij een aantoonbaar pensioentekort. Om uw pensioen t.z.t. aan te vullen kunt u een aftrekbaar bedrag afstorten op banksparen of een lijfrentepolis. Dit kan zowel op spaar- als beleggingsbasis. Het gestalde vermogen staat gedurende de looptijd belastingvrij geparkeerd. Interessant wanneer toekomstige lijfrente-uitkeringen tegen een lager tarief belastbaar zijn dan het huidige.

Beleggen Hoewel een effectenportefeuille in box 3 fiscaal belastbaar is, kunnen lange termijn beleggers inspelen op een hoger rendement. Bij vermogens vanaf 500.000 euro kan vermogensbeheer met extra koersbescherming een interessante en laagdrempelige optie zijn.

Laat u niet alleen leiden door fiscale voordelen. Uw keuzes moeten te allen tijde passen bij uw eigen wensen en financiële situatie.

Vaste adviseur

Zit u nog goed? Bij beleggen en financiële planning draait het om de inleving en betrokkenheid van de adviseur bij de klant en zijn (financiële)situatie. Hecht u ook waarde aan een vaste adviseur dan nodig ik u uit voor een persoonlijk gesprek. Zorg voor een goede start in 2024!

Disclaimer
De verstrekte informatie mag u nimmer opvatten als een persoonlijk advies. Bespreek altijd met uw adviseur de toepasbaarheid voor uw persoonlijke situatie.

De sores van vermogenden (6)

Een ontvangen erfenis, verkoop van de onderneming, een grote beloning, schade-uitkering of geldprijs. Verschillende omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat we van de ene op de andere dag een ‘luxeprobleem’ hebben. 

In mijn laatste vijf columns schreef ik dat we in het bijzonder bij de verkoop van een onderneming uitgebreid spreken met onze relaties en hun adviseurs, want de impact is groot! Aan de orde kwamen onder meer: de aandachtspunten, het vermogensplan gericht op passend inkomen en solide vermogensgroei. Vervolgens diverse structuurmogelijkheden, STAK, familiefonds en het testament van een ondernemer.

In deze column leest u hoe u grip kunt houden op uw totale vermogen na de bedrijfsverkoop.

Doelen behalen met vermogen

Wanneer vermogen voor langere tijd kan worden uitgezet, dan streeft men doorgaans een hoog rendement na en als het even kan in combinatie met een laag risico. Echter, deze twee gaan nooit samen, maar we kunnen een heel eind komen! Bij uitzettingen van grotere vermogens is deskundigheid op de diverse gebieden van groot belang. Denk bijvoorbeeld aan kennis en ervaring m.b.t. uiteenlopende investeringen, structurering en fiscaliteiten.

Een vermogensplan of minimaal een uitgebreide inventarisatie geeft inzicht in de haalbaarheid van alle doelstellingen en wensen maar ook m.b.t. de beoogde looptijd (horizon), de juridische- en fiscale situatie, risico-acceptatie en het nagestreefd rendement.

Vervolgens dient de structuur en financiële situatie zodanig te worden ingericht dat de doelstellingen zo optimaal mogelijk kunnen worden behaald. Als eerste wordt een deel van het vermogen opzijgezet voor levensonderhoud en reserve. Het grote kapitaal moet uiteraard aan het werk en wordt veelal heel divers uitgezet voor langere termijn. Vooraf wordt duidelijk in beeld gebracht wat e.e.a. kan opleveren bij verschillende keuzes en scenario’s. Een gemiddeld rendement van gemiddeld drie, vier of zes procent maakt zeker op de langere termijn een enorm verschil. Ook de inflatie dient hierin meegenomen te worden voor een realistisch beeld.

Vermogensbeheer

Een eenvoudige en doeltreffende manier om vermogen uit te zetten kan door het onder te brengen in vermogensbeheer.

De vermogensbeheerder krijgt dan het mandaat om een evenwichtige en goed gediversifieerde effectenportefeuille op te bouwen en te onderhouden, passend bij het risicoprofiel en de financiële doelstellingen. Er wordt vastgehouden aan een langetermijnstrategie en de portefeuille zal steeds blijven aansluiten bij de doelstellingen en marktomstandigheden.

Bij vermogensbeheer kunnen verschillende keuzes worden gemaakt. Voorbeelden zijn:

– Vermogensbeheer met passieve inhoud (indexvolgende trackers /etf’s).

– Actief vermogensbeheer (met diverse instrumenten actief inspelen op de markten). 

– Duurzaam beleggen (invulling met uitsluitend duurzame beleggingen). 

Een specifieke vorm is vermogensbeheer met bescherming waarbij risico-gecontroleerde groei wordt nagestreefd (beperking neerwaartse beursrisico’s).

Door te kiezen voor vermogensbeheer wordt ook voorkomen dat men zich laat verleiden tot zeer risicovolle, soms waardeloze, investeringsaanbiedingen die veelal gepaard gaan met ‘mooie beloften’.

Niet alleen een effectenportefeuille

Naast spaargelden en een effectenportefeuille kan er ook geïnvesteerd worden in andere vermogenstitels en oplossingen. In onze praktijk bekijken wij altijd of- en in hoeverre familiebankconstructies een passende oplossing kunnen zijn voor een deel van het vermogen. Uiteraard werken wij hierbij samen met de accountant van onze relatie.

Ook beleggen in vastgoed (direct of indirect), edelmetalen (bijvoorbeeld goud), private equity (niet-beursgenoteerde bedrijven), hedge funds (div. strategieën), funding van financieringen met solide onderpand of deelname aan ondersteuningsprojecten kunnen interessante aanvullingen zijn, afhankelijk van de uitgangspunten en marktsituatie op dat moment.

Naarmate de einddatum dichterbij komt adviseren wij om het risicoprofiel te verlagen voor dat deel van het vermogen dat in de eerste periode nodig is. Een andere optie is om een deel van de beleggingen te verkopen t.g.v. sparen. Zo wordt het risico tijdig afgebouwd.

Optimaal rendement

Startende beleggers vragen wel eens om het gerealiseerde beleggingsrendement jaarlijks uit te keren op hun bankrekening. Evenwel wordt het vermogen voor langere tijd uitgezet en zijn er voldoende spaargelden beschikbaar. Wij raden het sterk af vanwege de nadelige invloed op het te maken rendement.

Tenslotte groeien vermogens door het rendement-op-rendement effect, zonder dat u zelf extra vermogen hoeft in te leggen! Albert Einstein noemde dit effect ‘het achtste wereldwonder’ en zei daarbij: “wie het begrijpt, verdient het, wie het niet begrijpt, betaalt het”.  

Warren Buffet is met deze methode de grootste belegger ter wereld geworden. Het effect van rendement-op-rendement neemt toe vanwege de steeds grotere toevoegingen uit deze rendementen. Hoe langer periode, hoe groter het effect van exponentiële groei.

(Zie mijn eerdere column ‘Het mirakel van rendement’, september 2021)

Schakel bij grote vermogens altijd een bank- en productonafhankelijk vermogensspecialist in. Hij werkt in uw belang, is proactief en kijkt verder dan alleen de uw effectenportefeuille. Meerwaarde die zich terugverdient!

Het bovengenoemde is uitdrukkelijk geen advies voor uw persoonlijke situatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Beleggen in effecten brengt risico’s met zich mee. Laat u te allen tijde deskundig informeren.

Blik op de beurs september 2023: Jackson Hole geeft geen duidelijkheid

Het gevecht tegen de inflatie was het belangrijkste onderwerp op het symposium van de Fed in het Amerikaanse Jackson Hole. Zowel Fed-voorzitter Jerome Powell als Christine Lagarde president van de Europese centrale bank hielden een toespraak. Beide wogen hun woorden en geven aan dat mogelijke renteverhogingen op basis van economische data kunnen worden doorgevoerd. Hierbij heeft de Amerikaanse Fed beduidend meer ruimte dan de ECB.

De MSCI World Index in Euro steeg in de eerste 8 maanden van 2023 met 14%. Onze eigen AEX bleef hierop achter en steeg ruim 8%. De gerealiseerde rendementen van de overige beursindices over 2023 zijn als volgt: DAX Index +14%, Eurostoxx 50 index +13%, Dow Jones Index +5%, S&P 500 Index +17% en de grootste winnaar is de technologie index Nasdaq met een winst van +34%. De regio Azië laat een totaal ander beeld zien over de eerste acht maanden van dit jaar. Het rendement bedroeg voor de Nikkei 225 index +25%, de Hang Seng Index (Hong Kong) verloor -7% en voor de Chinese beurs de Shenzen Stock Exchange (China A-Shares) noteren we een verlies van -5%. Een licht positief resultaat werd ook gerealiseerd door de MSCI Emerging Markets Index (1300 aandelen uit 27 opkomende landen) deze steeg dit jaar met 1%.

De Euro steeg ten opzichte van de Amerikaanse Dollar naar een koers van $1,086 per euro een stijging van bijna 2% over de eerste 8 maanden. De goudprijs steeg in 2023 en staat nu op $1.966 per troy ounce, een winst van ruim 7%. De bitcoin liet een forse stijging zien in 2023, vanaf ruim $16.600 steeg de koers naar $26.000 dit is een stijging van 57%.

Fonds van de maand
Binnen onze modelportefeuilles hebben wij ongeveer vijfentwintig posities opgenomen. Deze posities kunnen op basis van onze visie en research wijzigen.

Fortem Capital Progressive Growth Fund
Dit fonds is opgenomen in onze modelportefeuilles. Het is één van de drie fondsen binnen de assetclass Alternatieve beleggingen met een lagere volatiliteit die samen met obligaties (fondsen en ETF) zorgen voor de invulling van het vastrentende deel van de portefeuille.

Doelstelling
Het fonds heeft als doelstelling over de middellange tot lange termijn een geannualiseerd rendement van 6-7% te behalen. Het fonds investeert in een portefeuille met gestructureerde producten (autocallables) waarbij de risico’s doorgaans met de helft worden verlaagd ten opzichte van een rechtstreekse belegging in de onderliggende aandelenindices. In bijna alle gevallen, behalve in de meest sombere marktscenario’s kan kapitaalgroei gerealiseerd worden.

Bruto aflossingsrendement
Bovenstaande tabel toont het te verwachten rendement. Hierbij wordt de assumptie gemaakt dat de onderliggende indices van het ene op het andere moment met de aangegeven percentages stijgen of dalen en vervolgens de resterende looptijd niet meer bewegen. Dit zal in werkelijkheid natuurlijk nooit gebeuren.Stijgen de indices 10% dan is de gemiddelde tijd tot expiratie 0,5 jaar en maakt het fonds 7,6% rendement. Als de koersen echter 20% dalen dan duurt het gemiddeld 3,8 jaar voordat alle structuren zijn afgelost. Door de ontvangen coupons is het totaal rendement 28,9% wat neerkomt op 6,9% per jaar*Bovenstaande gegevens zijn afkomstig van Fortem Capital Limited en externe bronnen. Tenzij anders vermeld zijn de rendementen uitgedrukt in Britse Ponden, de basisvaluta van het fonds. Het is een vereenvoudigde weergaven van de werking van het fonds. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de auteur van dit artikel.

Hogere rente
De hogere rente is voor veel obligatiefondsen negatief geweest, maar zorgt bij het Fortem Capital Progressive Growth Fund juist voor een positieve bijdrage. De bestaande structuren hebben coupons van 6-7%. Na vrijval kunnen deze structuren opnieuw worden afgesloten met coupons die beduidend hoger liggen 9-11%.

Buffers
De huidige buffers zijn groot. Per 31 juli waren deze gemiddeld37,4% voor de hoofdsom en 35,6% voor de coupons. Als de beurzen niet meer dan 30% dalen worden uiteindelijk alle coupons betaald en vindt aflossing tegen 100% plaats. Vanaf 31 juli hebben de beurzen wel een stapje teruggedaan maar de huidige buffer is nog ruim 30%.

Visie
Er is veel onrust in de markt. De aandelenmarkten zijn bullish veroorzaakt door een beperkt aantal megacaps die de kar trekken. Obligatiemarkten zijn juist bearish door de opgelopen rente. Dit leidt (nog) niet tot hogere volatiliteit. De visie van het fonds blijft onveranderd; ze hebben geen visie. Zolang wereldwijde aandelenmarkten niet meer dan 30% dalen en daar vervolgens jarenlang blijven noteren zal het fonds uiteindelijk een mooi rendement laten zien. Het lange termijn rendement ligt nu bij gelijkblijvende markten (het 0% scenario) op 10%.

Plaats binnen portefeuille
Bovenstaande informatie is geen beleggingsadvies om dit fonds op te nemen binnen uw beleggingsportefeuille. Ieder beleggingsadvies is gericht op uw persoonlijke situatie en beleggingsprofiel. Bij Duisenburgh Vermogensregie Kemps kunt u kiezen voor vermogensbeheer of vermogensadvies voor een te beleggen vermogen vanaf €500.000. Is dit vermogen er op dit moment nog niet maar is het wel een reële mogelijkheid hier naar toe te groeien dan zet ik u graag op het juiste spoor.

Benieuwd welke effectenportefeuille het beste past bij uw doelstellingen? Neem vrijblijvend contact met mij op voor een eerste kennismaking en ZET UW VERMOGEN AAN HET WERK.

Disclaimer
De verstrekte informatie mag u nimmer opvatten als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en in samenspraak met uw adviseur om uw persoonlijke situatie te bespreken.

Medewerker in de spotlight: Koen Donkers

Zijn functie als trainee financieel adviseur bij Duisenburgh is, zoals hij het zelf noemt, zijn eerste ‘grote-mensen-baan’. De ambitieuze Koen Donkers werkt vanaf maart dit jaar bij ons en zit helemaal op zijn plek binnen het team. De komende tijd wil hij zich verder ontwikkelen als financieel adviseur.

“Ik studeerde Bank- en Verzekeringswezen aan het Summa College en vervolgens Financial Services Management aan de Fontys Hogeschool. Tijdens deze laatste opleiding en de verschillende stages die ik heb gedaan, specialiseerde ik me in het financieel- en hypotheekadvies. Klanten adviseren en verder helpen, dat spreekt me heel erg aan.”

Solliciteren bij Duisenburgh

“Na mijn studie tipte mijn vader me om eens een kijkje te nemen bij Duisenburgh. Ik verdiepte me in het bedrijf, was onder de indruk en solliciteerde direct. Ik mocht langskomen en het eerste gesprek voelde meteen heel goed. Duisenburgh heeft veel oog voor de relatie; persoonlijk contact is belangrijk. Die combinatie van een mooie functie-inhoud en het menselijk advies vond ik heel tof.”

Doorontwikkelen

“Als trainee financieel adviseur werk ik, samen met de collega’s uit mijn team, financieringsaanvragen voor onze relaties uit. Het is een hecht team; we staan voor elkaar klaar en helpen elkaar altijd. Dat is fijn, want zo leer ik enorm veel en kan ik me verder ontwikkelen als financieel adviseur. Ik krijg de werkzaamheden ‘achter de schermen’ steeds beter onder de knie en voer inmiddels ook gesprekken met de relatie in de spreekkamer. Deze combinatie vind ik heel gaaf.”

Prettige werksfeer

“Werken voor Duisenburgh bevalt me heel erg goed. Ik merk dat de lijntjes hier kort zijn. Iedereen gaat op een prettige en informele manier met elkaar om en er heerst een fijne sfeer. Tegelijkertijd kan ik, door alle kennis en expertise over nagenoeg alle financiële disciplines hier, zoveel leren; dat past goed bij mijn ambities.”

Vrije tijd

“Buiten werktijd sport ik graag en vind ik het leuk om een terrasje te pakken of ergens uit eten te gaan. Daarnaast ben ik veel op het voetbalveld van onze lokale voetbalclub te vinden. Met mijn vriendin Manon woon ik sinds begin dit jaar samen in Riethoven.”

De sores van vermogenden (5)

Een erfenis, de verkoop van de onderneming of een grote beloning. Verschillende omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat we zomaar een ‘luxeprobleem’ hebben. 

In de vorige vier columns zoomde ik in op de ondernemer bij verkoop van zijn onderneming; de gesprekken, het vermogensplan, inkomen nu en later, grip houden op vermogen en vermogensstructurering. 

In deze column: ‘testament van een ondernemer’. Juist voor vermogenden en ondernemers is een behoorlijk testament een must! Zo kan bij overlijden voorkomen worden dat de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Ook kan een testament ervoor zorgen dat verschillende fiscale regelingen optimaal gebruikt kunnen worden.

Algemeen

Met een testament kunnen veel belangrijke zaken geregeld worden voor wanneer men overlijdt. Zo kunnen er erfgenamen en goede doelen worden benoemd of juist personen worden uitgesloten. Tevens kunnen er legaten in worden opgenomen of het vruchtgebruik van de woning. Er kan een executeur worden aangewezen die t.z.t. de erfenis regelt. Bovendien kan een testament zorgen voor belastingbesparing.
Ook een testament bij leven is van groot belang. Dit noemt men een ‘notariële volmacht’ of ‘levenstestament’. Hierin worden zaken vastgelegd voor wanneer men daar zelf niet meer toe in staat is. Zo kan een ondernemer iemand benoemen die bepaalde beslissingen mag nemen en de onderneming voortzet wanneer hij (tijdelijk) uitvalt.

Wanneer er geen testament is, bepaalt de wet wie erfgenaam is.  
Voorbeeld zonder testament: Jan Schipper, gehuwd in gemeenschap van goederen, komt te overlijden en laat zijn vrouw Els en 3 kinderen achter. In deze situatie behoeft de nalatenschap niet te worden verdeeld; Els verkrijgt alle goederen, terwijl de kinderen een geldvordering op haar hebben (het kindsdeel). De helft van het totaal vermogen na schulden is uiteraard eigendom van Els. De andere helft, stel € 1.200.000 vererft als volgt: 1.200.000/4= € 300.000. De gehele erfenis ad € 1.200.000 gaat dus naar Els, terwijl haar 3 kinderen tot aan haar overlijden een vordering houden van € 300.000 per kind. Omdat Els het vermogen ontvangt, betaalt zij de totale erfbelasting.

Testament van een ondernemer
Zonder testament kan een erfenis, inclusief onderneming, terecht komen bij erfgenamen die er mogelijk ‘niets mee hebben’. Ook ‘onenigheid over de verdeling’ kan de continuïteit van de onderneming serieus in gevaar brengen.
Met een testament kan de ondernemer zelf sturing geven bij wie de onderneming in geval van overlijden terecht moet komen. Deze persoon kan dan in het testament als opvolger worden aangewezen.
Om te voorkomen dat de andere erfgenamen tekort worden gedaan, kan bijvoorbeeld worden bepaald dat- en hoe de bedrijfsopvolger de ondernemingswaarde met de andere erfgenamen moet delen. Bij grotere ondernemingen wordt veelal gewerkt met een Stichting Administratie Kantoor waarbij stemrecht en economisch recht van elkaar gescheiden zijn. Hiermee is de continuïteit doorgaans al prima geregeld (zie mijn vorige column).

Wanneer een ondernemer een echtgenoot en kinderen achterlaat zonder testament, dan gaan de onderneming + bezittingen naar de echtgenoot. De kinderen krijgen een vordering.  

Wanneer het de bedoeling is dat (één van) de kinderen als beoogd bedrijfsopvolger de onderneming erft, dan valt dit plan dus in het water…
Ook de ‘bedrijfsopvolgingsregeling’ (BOR) kan niet optimaal worden benut zonder een testament. Juist deze fiscaal aantrekkelijke regeling kan ervoor zorgen dat er aanzienlijk minder successiebelasting hoeft afgedragen te worden!

De BOR is in de wet opgenomen met als doel bedrijfsopvolgingen zonder belemmering van successiebelasting te laten verlopen.
Kort gezegd houdt de bedrijfsopvolgingsregeling in dat een erfgenaam of verkrijger, als hij de onderneming erft, over een waarde tot ca. € 1,2 miljoen géén erfbelasting hoeft te betalen bij voortzetting. Zonder BOR zou de continuïteit van de onderneming in gevaar kunnen komen door onttrekkingen uit het vermogen voor de erfbelasting.

In een testament kunnen de wensen van de ondernemer met betrekking tot de opvolging precies op de fiscale regelingen worden afgestemd, zodat deze optimaal worden benut.
Naast de BOR (Successiewet), bestaat er ook in de Inkomstenbelasting een regeling omtrent bedrijfsoverdracht. Het is van groot belang om ook hier rekening mee te houden. Zo kan de overdracht van de onderneming naar bijvoorbeeld kinderen fiscaal optimaal verlopen zonder de continuïteit in gevaar te brengen.

Naast de bovengenoemde zaken is het raadzaam om in het testament ook een executeur aan te wijzen. Dit kan de afwikkeling van de nalatenschap vereenvoudigen en verkorten, dus kosten besparen. Het takenpakket van de executeur kan bovendien worden uitgebreid met extra bevoegdheden, zoals het zelfstandig verdelen van de nalatenschap. De executeur wordt dan tevens afwikkelingsbewindvoerder.
Een veel gebruikte clausule in het testament is de zogenaamde uitsluitingsclausule, waarmee bepaald wordt dat de ontvangen erfenis privé blijft. Zo blijft bij een onverhoopte echtscheiding, de waarde van de erfenis inclusief de onderneming bij de eigen kinderen. 
Overigens is het verstandig om het testament enigszins flexibel in te richten, zodat het mogelijkheden biedt om na overlijden de erfenis zo gunstig mogelijk te verdelen en de continuïteit van de onderneming te waarborgen.

Kortom een goed testament is van groot belang voor de erfgenamen en de continuïteit van de onderneming.  Meer weten? Neem dan contact op met uw notaris of estateplanner.

Tip: regel dan meteen een notariële volmacht!

Disclaimer:
De verstrekte informatie mag u nimmer opvatten als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren. Bespreek met uw adviseur wat passend is in uw persoonlijke situatie.

De sores van vermogenden deel 4

De verkoop van de onderneming, een grote beloning, schade-uitkering, ontvangen erfenis of geldprijs. Verschillende omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat we van de ene op de andere dag een ‘luxeprobleem’ hebben. 

In de vorige drie columns uit deze serie schreef ik dat er in het bijzonder bij de verkoop van een onderneming uitgebreid met onze relaties en hun adviseurs wordt gesproken. Een grondige inventarisatie is de basis voor een doelgericht vermogensplan waarmee de juiste financiële koers kan worden bepaald. Zo wordt allereerst gezorgd voor voldoende inkomen in de fase direct na de verkoop maar ook voor later, passend bij de wensen en plannen van de (oud)ondernemer. Maar ook hoe we grip op het vermogen kunnen houden met onder meer vermogensregie. Vervolgens hebben we kort stilgestaan bij vermogensstructurering.
Als aangekondigd gaan we met deze column hiermee verder.

Vermogen structureren (vervolg)

Bij grote vermogens kan er een flink verschil gemaakt worden met een optimale juridische- en fiscale structuur. In mijn vorige column ben ik hier al kort op ingegaan.
Als er sprake is van zeer grote vermogens (veelal familievermogen) kunnen de uitkomsten zelfs significant groter uitpakken. Passende structuren kunnen ervoor zorgen dat het familievermogen ook in de toekomst gemeenschappelijk blijft. Voorbeelden hiervan zijn de STAK (STichting Administratie Kantoor) en het Familiefonds. De belangrijkste doelstelling bij deze twee vormen van structurering is de gefaseerde vermogensoverdracht aan kinderen, kleinkinderen en bedrijfsopvolgers waarbij het vermogen afzonderlijk bestuurd wordt door de ouders of ondernemer zelf. De gefaseerde overdracht vindt gewoonlijk plaats door middel van participaties of certificaten. Ook privacy kan een rol spelen bij structurering van vermogens. Zo zorgde de recente invoering van het UBO-register voor een boost.

Familiefonds

Een familiefonds structuur is vooral interessant voor vermogende families met zeer grote vermogens. Het kan een interessante vorm zijn om op een fiscaal vriendelijke manier vermogen over te dragen naar kinderen en kleinkinderen. De zeggenschap over het vermogen kan bij de ouders behouden worden. Hun kinderen en kleinkinderen ontvangen hierbij alleen financiële rechten maar hebben geen zeggenschap. Na overlijden van ouders kan het familiefonds in stand blijven. Ook kunnen er door ouders specifieke fondsvoorwaarden worden vastgelegd zodat de kinderen/kleinkinderen niet zomaar over het familievermogen kunnen beschikken. 
De vorm ‘familiefonds’ wordt ook wel ‘besloten fonds voor gemene rekening’ genoemd.
De werking is als volgt: ouders plaatsen vermogensbestanddelen (zoals: effectenportefeuilles, spaarvermogen, vastgoed en dergelijke) in het familiefonds tegen uitgifte van participaties. Zo kunnen ouders de participaties bijvoorbeeld jaarlijks schenken aan hun kinderen. Een andere wijze kan zijn dat participaties bij de aanvang aan de kinderen worden verkocht op basis van een lening bij de ouders en dat er jaarlijks een deel van deze schuld wordt kwijtgescholden. Op deze manier behouden ouders de zeggenschap over het familievermogen terwijl het vermogen trapsgewijs en hiermee ook fiscaal vriendelijk overgaat op de volgende generaties.

STichting Administratie Kantoor (STAK)

Een STAK zorgt voor scheiding tussen stemrecht en economisch recht.
Het bestuur van de STAK (ondernemers of ouders) beschikt over de zeggenschap op de bezittingen; veelal zijn dit aandelen van het familiebedrijf of de onderneming. Soms worden er ook wel andere zaken in een STAK opgenomen zoals onroerend goed, kunst, belangen, vorderingen en waardevolle verzamelingen.
Bij de oprichting geeft de stichting certificaten uit met als belangrijkste doelstelling dat de zeggenschap en financiële rechten van vermogensbestanddelen gescheiden worden.
De bedrijfsopvolgers of (klein)kinderen worden gaandeweg door inverdienen of door schenkingen, certificaathouders. Zij hebben zodoende geen directe zeggenschap; zij beschikken alleen over economische rechten zoals dividend.  
*Wanneer er sprake is van bedrijfsopvolgers dan kunnen zij stapsgewijs in het STAK-bestuur worden opgenomen waarvandaan zij de stap kunnen maken naar het bestuur van de onderneming zelf. 
*Indien het familievermogen betreft is er veelal de wens dat dit vermogen door middel van de STAK bijeen blijft zonder dat de volgende generaties er zomaar over kunnen beschikken.
Bij de oprichting van een STAK kan er desgewenst voor gekozen worden om de certificaten voorwaardelijk te schenken aan de kinderen. Op deze wijze kunnen ouders alsnog ingrijpen wanneer een kind onverhoopt ‘het goede pad’ verlaat.

Familiestatuut

Vrijwel altijd gaat het om aandelen in een onderneming of het familiebedrijf.
Het is aan te raden om in deze situaties te beschikken over een actueel familiestatuut. 
In een familiestatuut kunnen rekening houdend met wensen en de bedrijfscultuur, duidelijke afspraken worden vastgelegd tussen de ouders/eigenaren en de familie. Afspraken kunnen gaan over het eigenaarschap en de visie, dividendbeleid, vergoedingen, filantropie en de toekomstplannen van de onderneming. Maar ook: welke familieleden eventueel in het bedrijf aan de slag kunnen en welk opleidingsniveau vereist is, welke functies en condities. Hoe er omgegaan wordt met niet-familieleden. De eisen die gesteld worden aan de eigenaar van het bedrijf of bij bedrijfsopvolging. De procesbeschrijving wanneer een partij het familiebedrijf wil overnemen enz. enz.
Het uiteindelijk doel van een familiestatuut is een balans te vinden tussen het succes van het bedrijf en het welzijn van de familie. Onduidelijkheden en negatieve beeldvorming die een kwalijke invloed hebben op de continuïteit kunnen zodoende voorkomen of beperkt worden.

Welke vermogensstructuur het beste past bij uw situatie kan in samenwerking met uw eigen fiscalist of accountant worden bepaald op basis van uw persoonlijke doelstellingen.

Het bovengenoemde is uitdrukkelijk geen advies voor uw persoonlijke situatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Beleggen in effecten brengt risico’s met zich mee. Laat u te allen tijde deskundig informeren.

De sores van vermogenden deel 3

Een ontvangen erfenis, de verkoop van de onderneming, een grote beloning, schade-uitkering of geldprijs. Verschillende omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat we van de ene op de andere dag een ‘luxeprobleem’ hebben. 

In de vorige twee columns uit deze serie schreef ik dat er in het bijzonder bij de verkoop van een onderneming uitgebreid met onze relaties en hun adviseurs wordt gesproken, de impact in financiële- en emotionele zin is tenslotte zeer groot! Een grondige inventarisatie is de basis voor een doelgericht vermogensplan (de ‘vaarroute’) waarmee de juiste financiële koers kan worden bepaald. Zo wordt allereerst gezorgd voor voldoende inkomen in de fase direct na de verkoop maar ook voor later, passend bij de wensen en plannen van de (oud)ondernemer. Met betrekking tot het vermogen zorgt een juiste aanpak ervoor dat uitholling van het vermogen (inflatie) en eventuele waardedalingen beperkt blijven. In deze column leest u onder meer over de praktische vervolgstappen en hoe u grip kunt houden op uw totale vermogen na de bedrijfsverkoop.

Bedrijf verkocht hoe verder

Het opbouwen en uitbouwen van een onderneming is het levenswerk van een ondernemer. Bij de bedrijfsoverdracht is het dan ook van groot belang dat de ondernemer e.e.a. met een goed gevoel kan afwikkelen. De ondernemer kan met een effectief team van specialisten zoals een deskundig overnamespecialist, de accountant, fiscalist en een onafhankelijk vermogensvermogensspecialist een optimaal resultaat behalen. Juist in deze fase is goed ondernemerschap bepalend voor de toekomstmogelijkheden!  
Het vervolg hierop is dat de verkoopopbrengsten optimaal dienen bij te dragen aan het welzijn van het gezin (in brede zin), nu en later. Dat vergt totaal andere aanpak en kennis. Het vermogen dient zodanig georganiseerd te worden dat het minder gevoelig wordt voor bepaalde marktbewegingen. Een gedegen vermogensstrategie en zorgvuldige begeleiding geven juiste grip op het vermogen. Soms proberen ondernemers dit eerst zelf te doen maar over het algemeen kost dit het nodige ‘leergeld’. Laat u onafhankelijk adviseren, het gaat immers om grote financiële belangen! Deskundigheid betaalt zich ruimschoots terug.  

Met een vermogensplan zoomen we in op alle facetten. Het vrijgekomen vermogen moet vanzelf dienstbaar zijn aan de wensen en behoeften van de (oud)ondernemer. Met behulp van ons planningsprogramma laten wij onze relaties naast de te verwachten uitkomsten ook verschillende scenario’s zien, dat geeft duidelijkheid en rust. Zaken die een rol spelen zijn bijvoorbeeld: De levensstijl van beiden/het gezin en de plannen. Wat is de financiële impact hiervan en voor welk tijdsbestek? Welk vermogen dient beschikbaar te blijven voor verwachte uitgaven in de komende jaren en welk deel kan voor langere termijn worden uitgezet? Met welke fiscale heffingen moet nog rekening gehouden worden, nu en later? Vermogensoverdracht naar de kinderen hoeveel, hoe en wanneer?

Door een duidelijk beeld te krijgen over de verschillende persoonlijke, familiare en zakelijke ambities kan e.e.a. worden doorberekend in indicatieve getallen. Op deze manier, inclusief de verschillende scenario’s, ontstaat er een goed beeld welke bedragen benodigd zijn. Tijdens het inventarisatiegesprek spreken wij met onze relaties ook uitgebreid over de risicobereidheid, de gewenste vermogensverdeling en tijdshorizon. Het vermogensplan wordt mede aan de hand van deze gegevens doorberekend voor het korte- en lange termijn vermogen. Het korte termijn vermogen is bedoeld voor wat de (oud)ondernemer nodig heeft voor zijn comfort, levensstijl en verplichtingen. Het resterend vermogen is het vermogen dat voor lange termijn kan worden uitgezet. Dit kan eventueel worden gebruikt voor een upgrade van de levensstijl, de (klein)kinderen, filantropie en dergelijke.

Vermogensregie in de praktijk

Het is een behoorlijk lastige klus om de verschillende aanbieders, producten, beleggingsvoorstellen en mogelijkheden te beoordelen en vervolgens keuzes te maken.
Zo spelen er bijvoorbeeld vragen als: willen we mee participeren en/of investeren in andere bedrijven? Hoe kunnen we verkoopopbrengsten optimaal organiseren? Hoe liggen de verschillen bij banken en vermogensbeheerders? Welke partijen en oplossingen zijn betrouwbaar en passend? Wie doet de onderhandelingen?

De beleggingsdoelstellingen en wensen die in het plan zijn vastgelegd zijn bepalend voor een juiste keuze en samenstelling. De aanpak, inhoud en beleggingsstijl van vermogensbeheerders, andere partijen of producten dienen passend te zijn. Ook adviseren wij om voldoende te diversifiëren zodat een goed gemiddeld rendement gemaakt kan worden dat minder afhankelijk is van marktsentimenten. Met een gedegen onderbouwing in goed overleg met onze relaties, bepalen we welke vermogensbeheerders, banken en andere aanbieders het beste gevraagd kunnen worden om een voorstel te doen. 
Dit proces, inclusief het beoordelen van voorstellen, gesprekken, de keuze voor één of meer vermogensbeheerders, de aanmeldingen, opstart en de volledige begeleiding kan worden verzorgd door een vermogensregisseur. Vanwege het klantbelang dient deze bij voorkeur 100% onafhankelijk te zijn. Er mag dus geen band zijn met de geadviseerde partijen. De taak van de vermogensregisseur gaat echter verder dan het bovengenoemde.
Na de verkoop van een onderneming staat de (oud)ondernemer niet meer alleen aan het roer. Ook zijn/haar situatie met betrekking tot de risico’s is totaal anders geworden. De fiscale- en juridische structuren kunnen vrijwel altijd worden geoptimaliseerd. Doorgaans is daar veel mee te winnen.
Enkele voorbeelden: welke B.V. ’s zijn overbodig en welke juridische zaken dienen geoptimaliseerd te worden. Zo ontstaat er ruimte om ook andere aangelegenheden op te pakken.
Het is nu ook het juiste moment om aandacht te besteden aan estate planning; op welke manier het opgebouwde vermogen optimaal overdragen kan worden aan de volgende generatie. Door dit op tijd en goed te regelen kan vermogen (in brede zin) fiscaal aantrekkelijk worden overdragen aan de erfgenamen. Een vraag aan u: is uw testament en notariële volmacht nog actueel? 

Grip houden

Dergelijke grote vermogens bestaan veelal uit verschillende vermogensbestanddelen en zijn verspreid over diverse B.V.’s. Spreiding over meerdere aanbieders, vermogensbeheerders en banken komt daarnaast ook veel voor. Om overzicht te houden over het totale vermogen is een samengestelde vermogensrapportage noodzakelijk, bijvoorbeeld op kwartaal- of zelfs op maandbasis. Aan de hand van een vermogensrapportage weten onze vermogensregierelaties precies hoe ze ervoor staan en kan er gericht worden bijgestuurd als de persoonlijke situatie of andere factoren daartoe aanleiding geven. 
Naast overzicht en inzicht wil men ook weten of de resultaten van de vermogensbeheerders op koers liggen met de markt en gestelde doelen.
Het beoordelen van beleggingsresultaten en de specifieke risico’s, zeker bij diversificatie en maatwerkoplossingen, is complex. Het vereist expertise; zorg dat het roer in stevige handen blijft!
Onze vermogensregierelaties hebben behoefte aan een helder overzicht met alle bezittingen en schulden voor het maken van de juiste keuzes. Naast spaargelden, beursgenoteerde beleggingen, private equity, uitgezette financieringen, onroerend goed, edelmetalen, vermelden wij in de periodieke rapportage desgewenst ook de waarde van de vakantiewoning, oldtimers, boot, kunst/antiek en overige collecties op.
Uiteraard houden we in de vermogensrapportages rekening met de verdeling over verschillende entiteiten (privé en de B.V.’s).

Vermogen structureren

Een passende juridische- en fiscale structuur voor het vermogen in de B.V.’s en privé is van groot belang. In het voorgaande liet ik enkele structuurmogelijkheden zien. Door de recente tariefswijzigingen van de vennootschapsbelasting, aanmerkelijk-belangheffing (box 2) en de vermogensrendementsheffing (box 3) kan het interessant zijn om de vermogensstructuur hierop aan te passen.
Ook privacy kan een rol spelen bij structurering van vermogens. Zeker sinds de invoering van het UBO-register, al is deze informatie nu (tijdelijk) niet openbaar.
Daarnaast kan andere structurering van de beleggingen in een B.V. of in privé interessante uitkomsten geven. Vermogen naar privé halen kan bijvoorbeeld een goede strategie zijn wanneer er een hoog rendement wordt verwacht. Er dient dan weliswaar dividendbelasting betaald te worden over de uitkeringen naar privé, maar bij hoge rendementen kan het fiscaal interessanter zijn om het in privé uit te zetten dan in de BV. 
Welke vermogensstructuur het beste past bij uw situatie kan in samenwerking met uw eigen fiscalist of accountant worden bepaald op basis van uw persoonlijke doelstellingen.

Onze volgende column (4) zal naast praktische tips m.b.t. vermogen, verder ingaan op diverse mogelijkheden van vermogensstructuren en vermogensoverdracht.    

Disclaimer
De verstrekte informatie mag u nimmer opvatten als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren. Bespreek met uw adviseur wat passend is in uw persoonlijke situatie.

Blik op de beurs december 2022, herstel van de beurs? Kansen voor 2023!

De inflatie laat een daling zien maar is met ruim 11% nog steeds zeer hoog. De verwachting is dat de inflatie verder gaat dalen. Ook de Amerikaanse FED heeft aangegeven dat de stappen waarmee de rente zal worden verhoogd worden verkleind. In december zal deze na verwachting met 0,5% stijgen waar voorheen stappen van 0,75% werden gezet. Dit moet ervoor zorgen dat de economie niet teveel schade oploopt. De verwachting is dat zowel Amerika als Europa in een milde recessie terecht zal komen. Voor de tweede helft van 2023 is het niet uit te sluiten dat de rente in de VS alweer zal worden verlaagd om de economie te stimuleren. Deze eerste tekenen van herstel zorgden in november wereldwijd voor een positieve stemming op de beurzen. Door de opgelopen rente is ook het opnemen van obligaties in portefeuille weer een mogelijkheid, hierbij is het kiezen van het juiste moment wel belangrijk. Stap je te vroeg in en lopen de rentes verder op dan kunnen de verliezen fors zijn. Zo was 2022 één van de slechtste jaren ooit voor obligatiebeleggers.

De MSCI World Index in Euro daalde in de eerste elf maanden van 2022 met 15,5%. Onze eigen AEX deed het iets beter maar daalde met ruim 8,3% over de periode januari tot en met november. De gerealiseerde rendementen van de overige beursindices over 2022 zijn als volgt: DAX Index -8,8%, Eurostoxx 50 index -7,3%, Dow Jones Index -4,8%, S&P 500 INDEX -14,4% en de grootste verliezer is de technologie index Nasdaq met een verlies van 26,7%. De regio Azië liet een wisselend beeld zien over 2022. Het rendement bedroeg voor de Nikkei 225 index -1,9% de Hang Seng Index (Hong Kong) -13% en voor de Chinese beurs de Shenzen Stock Exchange (China A-Shares) een min van 24%. Een negatief resultaat werd ook gerealiseerd door de MSCI Emerging Markets Index (1300 aandelen uit 27 opkomende landen) deze daalde dit jaar met 21%.De Amerikaanse dollar steeg naar een koers van $1,04 pereuro een stijging van bijna 8% over 2022. De goudprijs steeg in november met 8% staat nu op $1.794 per troy ounce, over heel 2022 is het verlies een kleine 2%. De goudprijs bereikte de hoogste koers op 8 maart, twee weken na de inval in de Oekraï- ne toen bijna de €2100 werd aangetikt. De bitcoin liet een forse daling zien in 2022, vanaf ruim $46.000 daalde de koers naar $17.800. Dit is een verlies van 61%.

Einde jaar in het vizier; maak de balans op, tijd voor actie!
Het jaar 2022 zit er alweer bijna op en de feestdagen komen eraan. Kortom, een goed moment om juist in deze periode uw financiën tegen het licht te houden. Ook voor u zijn er mogelijk interessante besparingen te realiseren. Doe uw voordeel met onze BOX 3 eindejaar tips.

Belastingplan BOX 3
In aanloop naar het nieuwe belastingplan* met heffing over werkelijke rendementen in 2026, is er tot die tijd een tijdelijke regeling aangekondigd.

Deze tijdelijke regeling gaat nog steeds uit van fictief rendement op spaargeld en beleggingen. Een belangrijk verschil met de oude regeling is dat er gerekend wordt met het daadwerkelijk aandeel van spaarvermogen en overig vermogen. Deze wijziging is met ingang van belastingjaar 2022 reeds doorgevoerd ofschoon alleen voor dit jaar de meest gunstige regeling door de fiscus wordt toegepast. In 2022 is het belastingtarief hierop 31 procent, echter dit wordt de komende jaren verder verhoogd. Met betrekking tot 2023 geldt 32 procent, 2024: 33 procent en voor 2025: 34 procent.

Fictief rendement
De fiscus stelt jaarlijks per soort vermogen een fictief rendement vast. Voor het belastingjaar 2023 geldt voor overig vermogen naar verwachting een fictief rendement van 6,17 procent. Het fictief rendement voor spaarvermogen en schulden wordt steeds aan het einde van het betreffende jaar vastgesteld en is dus nog niet bekend. In ons voorbeeld hanteren we daarom de huidige percentages; respectievelijk 0,01 procent en 2,46 procent.

Voorbeeld
Peter van Helmond heeft op 1 januari 2023 een totaalvermogen van 800.000 euro, verdeeld over 400.000 euro spaargeld en 400.000 euro overige vermogen (bijvoorbeeld effecten, vakantiehuis, verhuurd vastgoed of vorderingen). Het verondersteld rendement op sparen is dus 40 euro en op overig vermogen 24.680 euro. Het totaal verondersteld rendement is dan 24.720 euro. Dit is een rendement op het totale vermogen 24.720 / 800.000 = 3,09 procent.

Belastbaar voordeel uit sparen en beleggen
Het totaal vermogen verminderen we met het heffingsvrij vermogen ad 57.000 euro (voorlopig bedrag 2023 per fiscaalpartner). Het belastbaar vermogen wordt hierdoor dus 743.000 euro. Op dit bedrag laten we het berekende rendementspercentage van 3,09 procent los om het zogeheten voordeel uit sparen en beleggen te berekenen: 22.958 euro.

Belasting in box 3
Als laatste berekenen we de verschuldigde Box 3 belasting. Voor 2023 geldt een belastingpercentage van 32 procent. Bij het berekende ’voordeel uit sparen en beleggen’ ad 22.959 euro resulteert dit in een belastingheffing van 7.346 euro. De verrekenbaarheid van eventuele schulden in box 3 is fors beperkt. Uitsluitend het veel lagere fictief rendement mag met het vermogen worden verrekend

Beleggen of sparen in een BV
Bij grote vermogens, met name ‘overig vermogen’ met een beperkt rendement (bijvoorbeeld defensieve beleggingen of uitstaande leningen), kan het interessant zijn om dit in ‘BV-vorm’ of een ‘Open fonds voor gemene rekening’ te doen. Dan zet u uw geld over van Box 3 naar Box 2 met als voordeel dat u alleen belasting verschuldigd bent over het daadwerkelijk behaalde rendement.Spaarders die in de afgelopen jaren hun privéspaargeld in een ‘Spaar BV’ hebben ondergebracht kunnen daarentegen weer terugkeren naar privé (Box 3) vanwege de verlaagde belastingheffing op spaarvermogen. Zo kan er bespaard worden op de jaarlijkse kosten.

Groene cijfers
Groensparen: Maak hier gebruik van zonder koersrisico’s. Al is de rentevergoeding laag; er is ook belastingvoordeel! Zo geldt er een vrijstelling voor BOX 3 en daarnaast een extra heffingskorting van 0,70 procent. Het maximum deelname bedrag is dit jaar 61.215 euro per persoon (122.430 euro samen). Tip: wees er op tijd bij i.v.m. beperkte verkrijgbaarheid.

*Het bovenstaande is gebaseerd op Belastingplan 2023 dat eerder door het kabinet is gepresenteerd. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer dit staat voor 12 en 13 december 2022 op de agenda. Tot dat moment kunnen er nog wijzigingen optreden. Dit geldt ook voor de genoemde tarieven.

Beleggen met een vermogensplan betekent ook kijken naar veranderende fiscale regels en uw portefeuille zakelijk en privé hierop aanpassen. Ieder beleggingsadvies is gericht op uw persoonlijke situatie en risicoprofiel. Bij Duisenburgh Vermogensregie Kemps kunt u kiezen voor vermogensbeheer of vermogensadvies voor een te beleggen vermogen vanaf €500.000. Is dit vermogen er op dit moment niet maar is het wel een reële mogelijkheid om hier naar toe te groeien dan zet ik u graag op het juiste spoor. Benieuwd wat beleggen met uw vermogensplan voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met mij op voor een eerste kennismaking en ZET UW VERMOGEN AAN HET WERK.

Disclaimer
De verstrekte informatie mag u nimmer opvatten als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren. Bespreek met uw adviseur wat passend is in uw persoonlijke situatie.

Einde jaar in het vizier: maak de balans op, tijd voor actie

Gevoelsmatig lijkt het wellicht nog wat ver weg, maar al over vijf weken is het oudejaarsdag 2022. Kortom, een goed moment om juist in deze periode uw financiën tegen het licht te houden. Ook voor u zijn er mogelijk interessante besparingen te realiseren. Doe uw voordeel met onze ‘Box 3 eindejaartips’.

Een greep uit onze eindejaarstips 2022
Dit kunt u zelf doen
1) Blij maken (uw kinderen en goede doelen)
• Belastingvrij schenken: dit jaar maximaal 5.677 euro per kind. Het maximum geldt voor beide ouders samen, ook als u gescheiden bent. Voorts is belastingvrij: 2.274 euro voor kleinkinderen of derden.
• Specifieke schenkingsvrijstellingen: eenmalig voor kinderen tussen 18 en 40 jaar: maximaal 27.231 euro of 56.724 euro (bij dure studie). Wanneer aangewend voor een eigen woning geldt: maximaal 106.671 euro. Deze laatste vrijstelling wordt in 2023 beperkt tot maximaal 28.947 euro en zal in 2024 zelfs geheel vervallen. Let steeds op de specifieke voorwaarden en bewaar bewijsstukken goed.
• Fiscaal aftrekbare giften aan goede doelen zoals Rode Kruis, KWF, Hartstichting, Reumafonds, Hersenstichting, W&D, kerken, sociale-en culturele ANBI’s. Optimaliseren: Wanneer u periodiek minimaal 5 jaar lang vaste bedragen schenkt, is de a rekdrempel voor dat doel niet van toepassing. Zorg dan wel voor een geldige akte van schenking (notarieel of onderhands).

Belastingvrije schenkingen zorgen voor dubbel belastingvoordeel: u verlaagt uw belastbaar box 3 vermogen en uw erfgenamen betalen in de toekomst minder erfbelasting. Vooral schenkingen aan meerderjarige kinderen zijn interessant omdat dit vermogen dan niet meer wordt meegeteld in box 3 van de ouders.

2) Het juiste moment (verlaag uw saldo voor 1 januari 2023)
• Door de nieuwe box 3-belastingplannen kan deze tip een interessante overweging zijn voor met name ‘overig vermogen’. Met betrekking tot ‘spaarvermogen’ wordt het fiscale voordeel minder, maar kan het een afweging zijn vanwege de lage rentevergoeding.
• Tip 1: Geplande grote aankopen nu doen. Betaal voor 2023 uw grote privé-aankopen, bijvoorbeeld: verduurzaming van de woning, andere auto, motorjacht, kunst of juwelen. Grote verkopen uitstellen tot na 1 januari 2023, bijvoorbeeld: uw huis, boot of dure schilderijen.
• Tip 2: Ondernemersvermogen. Wanneer u van plan bent om vermogen uit uw bedrijf naar privé over te hevelen, dan kan dit het meest optimaal ná 1 januari 2023. Andersom kan het verstandig zijn om het benodigde vermoge nvanuit privé juist vóór 1 januari over te maken naar uw zakelijke rekening. Zo voorkomt u de relatief hoge belasting in box 3. Let op: boxhoppen is fiscaal verboden; er geldt een minimumperiode van zes maanden.

Samen met uw adviseur
Uw hypotheek
• Wilt u uw hypotheek oversluiten? Doe het dit jaar! De te betalen boeterente en kosten zijn, afhankelijk van uw inkomen, nog a rekbaar tegen maximaal 40 procent (2023: max. 37,05 procent)
• Extra aflossing op hypotheek. Voordelen: uw belastbaar box 3 vermogen neemt af en lagere maandlasten. Let op de hypotheekvoorwaarden. Uw geld zit dan wel vast in stenen; dit dient te passen bij uw financiële situatie nu en later!
• Betaal hypotheekrente vooraf: nu aftrekbaar tegen max. 40 procent (2023: max. 37,05 procent) In het bijzonder interessant wanneer uw tarief inkomstenbelasting volgend jaar lager wordt door bijvoorbeeld pensioen of werkloosheid. Vooruitbetaling kan voor max. zes maanden.
Voordelen: aftrekbaar tegen het hogere tarief van 2022 en u bespaart hierover box 3 belasting. Let wel op uw hypotheekvoorwaarden.
• Mogelijk komt u in aanmerking voor verlaging van de risico-opslag van de hypotheekrente door de waardestijging van uw woning in de afgelopen jaren. Informeer eens bij uw bank.

Grotere vermogens
Beleggen in een BV
Bij grote vermogens, met name ‘overig vermogen’ met een beperkt rendement (bijvoorbeeld defensieve beleggingen of uitstaande leningen), kan het interessant zijn om dit in ‘BV-vorm’ of een ‘Open fonds voor gemene rekening’ te doen. Dan zet u uw geld over van Box 3 naar Box 2 met als voordeel dat u alleen belasting verschuldigd bent over het daadwerkelijk behaalde rendement. Spaarders die in de afgelopen jaren hun privéspaargeld in een ‘Spaar BV’ hebben ondergebracht daarentegen kunnen weer terugkeren naar privé (box 3) vanwege de verlaagde belastingheffing op spaarvermogen. Zo kan er bespaard worden op de jaarlijkse kosten.

Groene cijfers
Groensparen: maak hier gebruik van zonder koersrisico’s. Al is de rentevergoeding laag; er is ook belastingvoordeel! Zo geldt er een vrijstelling voor box 3 en daarnaast een extra heffingskorting van 0,70 procent. Het maximum deelname bedrag is dit jaar 61.215 euro per persoon (122.430 euro samen). Tip: wees er op tijd bij in verband met beperkte verkrijgbaarheid.

Koop pensioen en maak een aftrekpost bij een aantoonbaar pensioentekort
Om uw pensioen aan te vullen kunt u een aftrekbaar bedrag afstorten op banksparen. Dit is mogelijk op zowel op spaar- als beleggingsbasis. Het gestalde vermogen staat gedurende de looptijd belastingvrij geparkeerd. Interessant wanneer toekomstige lijfrente-uitkeringen tegen een lager tarief belastbaar zijn dan het huidige.

Beleggen
Hoewel een effectenportefeuille in box 3 fiscaal belastbaar is, kunnen lange termijn beleggers inspelen op een hoger rendement. Bij vermogens vanaf 500.000 euro kan vermogensbeheer met extra koersbescherming een interessante en laagdrempelige optie zijn zie bovenstaande grafiek. Laat u niet alleen leiden door fiscale voordelen. Uw keuzes moeten altijd passen bij uw eigen wensen en financiële situatie.

Vaste adviseur
Zit u nog goed? Bij beleggen en financiële planning draait het om de inleving en betrokkenheid van de adviseur bij de klant en zijn (financiële) situatie. Hecht u ook waarde aan een vaste adviseur dan nodig ik u uit voor een persoonlijk gesprek. Zorg voor een goede start in 2023!

Disclaimer
De verstrekte informatie mag u nimmer opvatten als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren. Bespreek met uw adviseur wat passend is in uw persoonlijke situatie.

Belastingplan box 3 2023

In aanloop naar het nieuwe belastingplan* met heffing over werkelijke rendementen in
2026, is er tot die tijd een tijdelijke regeling aangekondigd.

Deze tijdelijke regeling gaat nog steeds uit van fictief rendement op spaargeld en beleggingen. Een belangrijk verschil met de oude regeling is dat er gerekend wordt met het daadwerkelijk aandeel van spaarvermogen en overig vermogen. Deze wijziging is met ingang van belastingjaar 2022 reeds doorgevoerd, hoewel alleen voor dit jaar de meest gunstige regeling door de fiscus wordt toegepast.

In 2022 is het belastingtarief hierop 31 procent, maar dit wordt de komende jaren verder verhoogd. Met betrekking tot 2023 geldt 32 procent, 2024: 33 procent en voor 2025: 34 procent.

Fictief rendement
De fiscus stelt jaarlijks per soort vermogen een fictief rendement vast. Voor het belastingjaar 2023 geldt voor overig vermogen naar verwachting een fictief rendement van 6,17 procent. Het fictief rendement voor spaarvermogen en schulden wordt steeds aan het einde van het betreffende jaar vastgesteld en is dus nog niet bekend. In ons voorbeeld hanteren we daarom de huidige percentages; respectievelijk 0,01 procent en 2,46 procent.

Voorbeeld
Peter Welvaart heeft op 1 januari 2023 een totaalvermogen van 800.000 euro, verdeeld over 400.000 euro spaargeld en 400.000 euro overig vermogen (bijvoorbeeld effecten, vakantiehuis, verhuurd vastgoed of vorderingen). Het verondersteld rendement op sparen is dus 40 euro en op overig vermogen 24.680 euro. Het totaal verondersteld rendement is dan 24.720 euro.

Rendement op het totaal vermogen
In een volgende stap berekenen we het percentage van het verondersteld rendement: 24.720 / 800.000 = 3,09 procent.

Belastbaar voordeel uit sparen en beleggen
Het totaal vermogen verminderen we met het heffingsvrij vermogen ad 57.000 euro (voorlopig bedrag 2023 per fiscaalpartner). Het belastbaar vermogen wordt hierdoor dus 743.000 euro. Op dit bedrag laten we het berekende rendementspercentage van 3,09 procent los, om het zogeheten voordeel uit sparen en beleggen te berekenen: 22.958 euro.

Belasting in box 3
Als laatste berekenen we de verschuldigde box 3-belasting. Voor 2023 geldt een belastingpercentage van 32 procent. Bij het berekende ’voordeel uit sparen en beleggen’ ad 22.959 euro resulteert dit in een belastingheffing van 7.346 euro.

De verrekenbaarheid van eventuele schulden in box 3 is fors beperkt. Uitsluitend het veel lagere fictief rendement mag met het vermogen worden verrekend.

*Het bovenstaande is gebaseerd op Belastingplan 2023 dat eerder door het kabinet is gepresenteerd.
Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. Tot dat moment kunnen er nog wijzigingen optreden. Dit geldt ook voor de genoemde tarieven.

Disclaimer
De verstrekte informatie mag u nimmer opvatten als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren. Bespreek met uw adviseur wat passend is in uw persoonlijke situatie.

De sores van vermogenden

De verkoop van een bedrijf, een grote beloning, schade-uitkering of geldprijs, een ontvangen erfenis. Er kunnen verschillende omstandigheden zijn die ervoor zorgen dat we van de ene op de andere dag over een groot vermogen beschikken. 
In mijn vorige column las u, dat in het bijzonder bij een bedrijfsverkoop, er uitgebreid met onze relaties en hun adviseurs wordt gesproken. Een doelgericht plan werkt als een ‘vaarroute’ om samen de juiste financiële koers te kunnen varen. In dit artikel neem ik u graag mee in de praktijk.

Inkomen
Wanneer een bedrijf is verkocht, valt in veel gevallen ook het inkomen van de directeur groot aandeelhouder (dga) geheel of gedeeltelijk weg. Een overnamesom is immers geen inkomen. Inkomen blijft noodzakelijk al is het benodigd bedrag voor iedereen anders.

 • Het gewenst inkomen voor nu en op pensioendatum is een prominent uitgangspunt in een financieel plan.
 • Daarnaast is het van belang dat er een goed beeld ontstaat van de resterende tijd tot het moment dat AOW en eventueel pensioeninkomen verwacht worden.
 • Mogelijk is er daarnaast nog sprake van inkomsten uit andere bronnen. Denk bijvoorbeeld aan huurinkomsten. Zo zien we in de praktijk geregeld dat de bedrijfspanden of kantoren eigendom blijven van de verkopende ondernemer.
 • Uiteraard dienen we in het plan ook rekening te houden met inflatie. Op dit moment een actueel thema: in de afgelopen jaren was deze zeer laag maar momenteel buitengewoon hoog. Als het inkomen niet jaarlijks wordt verhoogd met een (gemiddelde) inflatiecorrectie dan kunnen we gaandeweg in de toekomst steeds minder besteden.

Met name de looptijd en de hoogte van het gewenst (aanvullend) inkomen bepalen welk kapitaal nodig is om in behoefte te kunnen voorzien.

Voorkom uitholling
De vervolgvraag gaat om de haalbaarheid. Tot welke leeftijd dient het gewenste inkomen + jaarlijkse inflatiecorrectie te worden voortgezet?
Het beschikbare vermogen speelt hierbij een belangrijke rol. Stel dat de volledige verkoopopbrengst op sparen wordt geparkeerd dan zal het rendement minimaal zijn. Sterker nog; rekening houdend met een gemiddelde inflatiecorrectie en een laag spaarrendement zal het vermogen in de loop van de jaren fors worden uitgehold.

Om dit te voorkomen dienen er andere keuzes gemaakt te worden voor dat deel van het vermogen dat op langere termijn kan worden uitgezet. Juist ondernemers zijn zich hiervan bewust en zoeken alternatieven; ‘een ondernemer zit immers nooit stil’.

De ondernemer na de verkoop
Wanneer een bedrijf is verkocht komen ondernemers in een minder hectische periode terecht, zo wordt doorgaans gedacht. Maar de praktijk laat zien dat de agenda alweer snel gevuld wordt met nieuwe activiteiten. De plannen van de ondernemer na verkoop hebben vanzelfsprekend invloed op de persoonlijke financiën.
Het gebeurt geregeld dat bij de verkoop van een onderneming wordt afgesproken dat de oud-ondernemer aan de onderneming (parttime) verbonden blijft als directielid tegen een managementvergoeding. Veelal zien we dat het uiteindelijke aankoopbedrag mede afhankelijk is van de bedrijfsresultaten binnen deze periode (earn-out). Bij tegenvallende bedrijfsresultaten kan dit overigens ook betekenen dat de uiteindelijke verkoopprijs lager uitvalt dan eerdere uitgangspunten.

Bij jongere verkopers zien we het vaker gebeuren dat zij doorgaan met ondernemen, al dan niet in dezelfde sector. Oud-ondernemers investeren doorgaans gemiddeld meer in andere bedrijven als geldschieter en coach op individueel niveau of door te participeren in private equity (verzameling van niet beursgenoteerde ondernemingen).

Verschillende routes naar financiële reisdoelen
Wij adviseren onze relaties om voldoende vermogen te reserveren op de spaarrekening om van te kunnen leven in de eerste jaren. Het vermogen dat voor de lange termijn kan worden uitgezet wordt dan geïnvesteerd in, bij de ondernemer, passende beleggingsvormen. Denk aan bijvoorbeeld een vorm van vermogensbeheer, hypothecaire financieringen met ruime dekking, zakelijk vastgoed, private equity enz.  Desgewenst kan hiernaast een deel worden gereserveerd voor ondernemersactiviteiten. Dat geeft de ondernemer de vrijheid om zelf te ondernemen of individueel te participeren.

Bij alle keuzes die gemaakt worden blijft het vermogensplan (zie onze vorige column) koersbepalend voor risico, rendement en looptijd. Uiteraard kan met de praktische invulling van investeringen worden geschoven, mits passend bij de risico-indeling. Per slot van rekening streeft iedere (oud)ondernemer ernaar om zijn financiële reisdoelen te behalen …

 

Deze column wordt vervolgd

Disclaimer
De verstrekte informatie mag u nimmer opvatten als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en in samenspraak met uw adviseur om uw persoonlijke situatie te bespreken.

De sores van vermogenden

Veelal wordt er gedacht: ‘als ik veel geld had dan zou ik het wel weten.’ Maar is dat ook zo? Natuurlijk, iedereen heeft zo zijn wensen die hij dan zou kunnen vervullen. In de praktijk wordt het vaak toch heel wat complexer wanneer er daadwerkelijk een groot vermogen beschikbaar komt. In deze columnserie; ‘de sores’ van miljonairs.

De verkoop van een bedrijf, een grote beloning, schade-uitkering of geldprijs, een ontvangen erfenis. Er kunnen verschillende omstandigheden zijn die ervoor zorgen dat we van de ene op de andere dag over een groot vermogen beschikken.

Wilde plannen
Een groot deel van mijn relaties is (oud-) ondernemer. Vooral rond een bedrijfsverkoop of overdracht trekt men aan de bel. Als gevolg hiervan stroomt er veel geld op hun rekeningen binnen, doorgaans gaat het daarbij om zeer grote bedragen. Hoe gaan we daar op een goede manier mee om? Het is immers kapitaal waar een leven lang hard werken aan vooraf ging!

Er is dan sprake van financiële onafhankelijkheid (iets waar velen naar streven). Men hoeft niet meer te werken voor inkomen en doet het slechts omdat het leuk is of voldoening geeft . Zo kan er ook gekozen worden om iets heel anders te ondernemen of zich in te zetten voor familie, goede doelen of vrijwilligerswerk. Maar zorg als eerste voor een goed doordacht plan voordat er stappen worden gezet. Ineens thuis zitten betekent dat er niets meer om handen is. Een huwelijk zou dan zomaar onder grote druk kunnen komen. Helaas blijkt dit nogal eens in de praktijk. Voorkom dit en blijf te allen tijde met beide benen op de grond staan.

Helder overzicht en een doelgericht plan
Omdat er een totaal ander financieel toekomstperspectief ontstaat, is het van groot belang om allereerst een goed beeld te hebben van de nieuwe situatie. Maak de balans op van het financieel totaalplaatje zoals het er nu uitziet, maar ook de wensen voor de komende tijd en de verdere toekomst. Een goed gesprek met een financieel planner kan hierbij uitstekend helpen. Deze zal in het gesprek de nodige vragen stellen om zo een compleet beeld te krijgen. Als het goed is stapt een financieel planner met deze informatie in de schoenen van de relatie om zodoende in alle facetten optimaal mee te kunnen denken.

Financiële aandachtspunten zijn onder meer:
• Wensen en doelstellingen van beide partners;
• Ontwikkeling van het inkomen;
• Ontwikkeling en de structuur van het vermogen;
• Financiële impact bij bepaalde keuzes;
• Betere kansen voor de kinderen creëren;
• Fiscaal optimaal en passende vermogensoverdracht aan kinderen en kleinkinderen;
• Schenkingen aan bijvoorbeeld charitatieve
instellingen;
• Financiële situatie bij overlijden van beiden;
• Actueel testament;
• Beleggingshorizon;
• Rendementswensen, passend bij de risicoacceptatie;
• Naast financieel rendement ook maatschappelijk – sociaal investeren?

De wensen en doelstellingen van onze relaties vormen altijd het primaire uitgangspunt. Fiscaal en juridisch worden deze vervolgens zo optimaal mogelijk vertaald in een plan van aanpak. Maar ook de sociale impact die de nieuwe situatie kan hebben verdient de nodige aandacht. Centraal staan vragen als: wat wil je echt en wat is belangrijk voor je?

Keuzes maken
Naast het opstellen van een financieel totaaloverzicht waarmee een helder beeld ontstaat van de situatie, helpt een financieel planner ook om de juiste keuzes te maken en deze uit te voeren. Bijvoorbeeld door simulatie van de financiële consequenties wanneer (deels) gestopt wordt met werken. Misschien is er de wens om een belangrijk deel te beleggen, maar hoe? Er zijn tenslotte zeer uiteenlopende mogelijkheden van beleggen en vele vormen van dienstverlening. Wellicht is het opzetten van een familiebank een passende optie voor een ander gedeelte? Is het verstandig om de hypotheek nu af te lossen? Mogelijk kan een optimaal schenkingsplan in het kader van vermogensoverdracht aan (klein)kinderen voorzien in behoefte.

Het is van belang dat de planner hierbij samenwerkt met de adviseurs van deze relatie. Denk hierbij aan de accountant, fiscalist, vermogensspecialist, notaris en eventueel andere financieel specialisten.

Doen
Als de planning gereed is, is de route in feite uitgezet; dan weten we precies waar we staan. Hiermee kunnen we goed voorbereid en gericht aankoersen op het bereiken van de doelstellingen. Nog één belangrijke tip: wacht hierna niet te lang, maar start met de uitvoering, anders blijft het bij een plan!

Disclaimer
De verstrekte informatie mag u nimmer opvatten als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en in samenspraak met uw adviseur om uw persoonlijke situatie te bespreken.

Blik op de beurs juni 2022, zijn beleggers te voorzichtig?

Beleggers maken zich zorgen over de hoge inflatie en afnemende groei. Het is de verwachting dat de groei van de wereldeconomie zal halveren van 6% in 2021 naar 3% in 2022. Minder economische groei betekent dan ook minder winstgroei. De afgelopen maanden zijn aandelen fors in waarde gedaald terwijl de winsten van bedrijven in 75% van de gevallen beter waren dan verwacht hierdoor zijn aandelen relatief goedkoper geworden. Het is echter wel van belang dat de bedrijven de winst op peil kunnen houden en de gestegen loon en energiekosten en de hogere prijs van grondstoffen kunnen doorbereken in hun producten of diensten. Dit zal weer zorgen voor een hogere inflatie. De huidige inflatie staat op een historisch hoog niveau van ruim 8%. Het is wel de verwachting dat deze in het loop van het jaar gaat afnemen, maar een inflatie van rond de 2% wat de doelstelling is van de ECB zal nog wel even op zich laten wachten.

Om de inflatie in te dammen gaat de ECB de rente dit jaar in drie of vier stappen verhogen. Daarmee komt er een einde aan de periode met negatieve rentes. Een rente van ongeveer 1% is echter niet genoeg om de huidige inflatie die vele malen hoger is te doen afnemen. Hiervoor zijn in 2023 verdere renteverhogingen noodzakelijk. Een hogere rente heeft grote gevolgen voor de zuidelijke landen met een hoge staatsschuld en de bijbehorende rentelasten. Het is te verwachten dat het begrotingstekort van Italië, Spanje, Portugal en Griekenland opnieuw op de agenda zal verschijnen.

Situatie in de wereld
De MSCI World Index in Euro daalde in de eerste vijf maanden van 2022 met 13%. Onze eigen AEX deed het iets beter maar daalde met ruim 10% over de periode van januari tot en met mei. De gerealiseerde rendementen van de overige beursindices over 2022 zijn als volgt: DAX Index -9%, Eurostoxx 50 index -11%, Dow Jones Index -9%, S&P 500 INDEX -13% en de grootste verliezer is de technologie index Nasdaq met een verlies van 22%. De regio Azië liet een wisselend beeld zien over 2022. Het rendement bedroeg voor de Nikkei 225 index -5%, Hang Seng Index (Hong Kong) -8% en voor de Chinese beurs de Shenzen Stock Exchange (China A-Shares) een min van 22%. Een negatief resultaat werd ook gerealiseerd door de MSCI Emerging Markets Index (1300 aandelen uit 27 opkomende landen) deze daalde dit jaar met 13%.

De Amerikaanse dollar steeg naar een koers van $1,07 per euro een stijging van bijna 6% over 2022. De goudprijs steeg iets in 2022 en staat nu op $1.852 per troy ounce, een winst van ruim 1%. Dit is echter beduidend lager dan de hoogste koers van 8 maart, twee weken na de inval in de Oekraïne toen bijna de €2100 werd aangetikt. De bitcoin liet een forse daling zien in 2022, vanaf ruim $46.000 daalde de koers naar $31.700. Dit is een verlies van 31%.

Fonds van het Kwartaal: RobecoSAM Smart Energy Equities
De energietransitie gaat in de hoogste versnelling. De vraag naar energie zal de komende jaren verder toenemen. Toch willen wij de CO2-uitstoot verminderen om de gemiddelde stijging van de temperatuur op aarde te beperken tot maximaal +1,5 graad. Dit willen wij bereiken door over de hele breedte van de markt innovaties door te voeren en het gebruik van fossiele brandstoffen voor energieopwekking te verlagen. Hiervoor zijn zonne- en windenergie de bekendste alternatieven. Andere ontwikkelingen zoals batterij-ontwikkeling, groene waterstof, warmtepompen en CO- opslag gaan langzamer of staan nog in
de kinderschoenen. Door de invasie van de Oekraïne door Rusland is onze afhankelijkheid van Russisch gas duidelijker geworden. Als EU geven we aan deze afhankelijkheid te willen verminderen. Dit geeft een
versnelling aan onze energietransitie.

Het RobecoSAM Smart Energy Equities belegt in ondernemingen die betrokken zijn bij de energietransitie. Binnen het fonds worden 40 tot 80 aandelen opgenomen. De maximale weging van één aandeel is 6,5%.

De ondernemingen zijn verdeeld over de vier speerpunten die
het fonds heeft geselecteerd.

• Energie Efficiëntie 39%: Deze ondernemingen dragen bij aan het terugdringen van het energiegebruik binnen gebouwen en bij industriële processen. Zo kan men door het gebruik van zogeheten big data beter spreiden en door innovaties het stroomgebruik van It-systemen en datacentra verminderen.

• Energie Distributie 18%: De ondernemingen uit dit cluster zorgen ervoor dat de distributie van gas en elektriciteit efficiënter verloopt. Hiertoe behoren ook de leveranciers van apparatuur en onderdelen die de distributie bevorderen.

• Energie Management 26%: In dit cluster zijn de ondernemingen opgenomen die een sleutelpositie innemen binnen de energieketen van opwekking tot eindgebruiker. Tevens zijn bedrijven opgenomen die zich specialiseren in energieopslag zoals batterij-ontwikkeling.

• Hernieuwbare energie 17%: In deze groep zijn de bedrijven opgenomen die zich bezig houden met winning en ontwikkeling van hernieuwbare energie waarvan zonne-energie en windenergie de grootste zijn.

Bovenstaande informatie is geen beleggingsadvies om dit fonds op te nemen in uw beleggingsportefeuille. Ieder beleggingsadvies is gericht op uw persoonlijke situatie en risicoprofiel. Bij
Duisenburgh Vermogensregie Kemps kunt u kiezen voor vermogensbeheer of vermogensadvies voor een te beleggen vermogen vanaf €500.000,-. Is dit vermogen er op dit moment niet maar is het wel een reële mogelijkheid om hier naar toe te groeien dan zet ik u graag op het juiste spoor.

Benieuwd wat beleggen met uw vermogensplan voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met mij op voor een eerste kennismaking en ZET UW VERMOGEN AAN HET WERK.

Disclaimer
De verstrekte informatie mag u nimmer opvatten als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren. Bespreek met uw adviseur wat passend is in uw persoonlijke situatie.

Eerst zaaien om straks te kunnen oogsten

Het is volop lente! Hoewel ieder seizoen zijn eigen charme heeft , heeft de lente toch wel iets extra’s; de natuur ontwaakt uit haar winterslaap, het frisse gras, de voorjaarszon, bloesems aan de bomen en huppelende lammetjes in wei; dat is genieten. In dit seizoen worden de akkers geploegd, gezaaid en onkruid verwijderd om in een volgend seizoen te kunnen oogsten. Op het financiële vlak is het niet veel anders.

Groeien
Wanneer we sparen voor later, doen we eigenlijk hetzelfde. We zetten maandelijks een bedrag op de spaarrekening (zaaien) zodat we op een later moment voldoende vermogen hebben om ermee te kunnen doen waarvoor we hebben gespaard (oogsten). Spaardoelen die men kan hebben, zijn heel verschillend. Denk bijvoorbeeld aan aflossing van de eigen woning of het schip, aanvullend pensioeninkomen of gewoon ‘een appeltje voor de dorst’. Het hebben van voldoende vermogen op latere leeftijd is niet vanzelfsprekend. In ieder geval komt dat niet vanzelf. Daar dienen we op tijd – het liefst zo vroeg mogelijk – geld voor te reserveren. Immers: hoe langer we kunnen sparen, hoe lager het bedrag hoeft te zijn dat we jaarlijks opzij leggen.

Het rendement op sparen is momenteel circa 0 procent. Ondanks dat blijft het verstandig om een spaarbuffer achter de hand te houden. Bij grotere vermogens die langere tijd niet nodig zijn, kan het juist zinvol zijn om dat deel te beleggen in bijvoorbeeld effecten, private equity, vastgoed of leningen met onderpand. Wellicht is een familiebankconstructie een passende oplossing; hierbij helpt u tevens uw kinderen met een financiering voor hun woning, schip of onderneming. Laat u hierbij altijd adviseren
door een deskundige!

Onderhoud
Ook het onderhoud van grotere vermogens is enigszins vergelijkbaar met de lente. Voor een goed resultaat zullen we regelmatig ons tuingereedschap moeten gebruiken, anders verstikt het prille groen door onkruid en wildgroei.

Zo ook bij een effectenportefeuille. Wanneer deze goed gebalanceerd is opgebouwd, dan zullen de financiële markten vervolgens haar werk doen. Door koersbewegingen raakt de portefeuille in onbalans. Bij zorgvuldig onderhouden portefeuilles blijft het neerwaartse risico beperkt en wordt het opwaarts potentieel benut. Het onderhoud bestaat onder meer uit herbalanceren, gestructureerd winstnemen en het veiligstellen van vermogens. Zo kunnen vermogensdoelen uiteindelijk worden geoogst.

Hovenier voor uw vermogen
Als doe-het-zelf belegger (execution only) voert u dit onderhoud uiteraard zelf uit. Wanneer u gebruik maakt van vermogensbeheer (hovenier) dan heeft u hier geen omkijken naar. Dit is de taak van de vermogensbeheerder. U ontvangt dan bij de periodieke gesprekken steeds terugkoppeling over de gemaakte resultaten, zijn marktvisie en aanpak. Er zijn veel vermogensbeheerders actief in Nederland,
ieder met een eigen stijl en manier van aanpak. Wanneer u een vermogensbeheerder kiest die ook financieel verder kijkt dan alleen de effectenportefeuille en past bij uw levensmotto, dan kunt u daar veel gemak, financieel voordeel en plezier van hebben.

Geniet van de lente. Begin op tijd met zaaien en zorg voor onderhoud! Duisenburgh Vermogensregie helpt u graag de seizoenen door.

Disclaimer
De verstrekte informatie mag u nimmer opvatten als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en in samenspraak met uw adviseur om uw persoonlijke situatie te bespreken.

Partner in de Spotlight: Mark Tigelaar

Samen met Duisenburgh bouwen ondernemende vermogensregisseurs en vermogensbeheerders hun eigen onderneming op. Duisenburgh geeft hen een solide basis; met voldoende expertise en de juiste hulp. Mark Tigelaar werd onlangs partner van Duisenburgh. Ook hij opereert nu onder onze gevestigde naam.
“Ik ben graag actief met relaties bezig. Wanneer ik helemaal op de hoogte ben van wat er bij hen speelt kan ik ze écht begrijpen en van daaruit op de juiste manier adviseren. Want de best passende financiële oplossing is voor iedereen anders. Samen komen we tot een optimale uitkomst.

Wensen en dromen verwezenlijken

Na een periode van zeven jaar ABN AMRO, startte ik in 2002 bij ING. Eerst werkte ik er als relatiemanager MKB, en vanaf 2006 als Private Banker. De laatste anderhalf jaar werkte ik als directeur Private Banking bij ING Eindhoven. Daar zag ik de bank een kant op gaan die niet meer bij mij past. Ik miste het contact met relaties en wilde de tijd voor hen blijven nemen. Ook wilde ik weer met adviseren van relaties bezig zijn en minder met managen. Om die reden verliet ik ING en sloot ik me aan als partner bij Duisenburgh Vermogensregie.

Samen met vermogensregisseur Marcel van der Veer heb ik bij Duisenburgh de mogelijkheid om onze relaties te bedienen op een manier die bij ons én onze relaties past. Thuis aan de keukentafel, op de zaak of op het kantoor van Duisenburgh in Waalre. Op een persoonlijke en vertrouwde manier, met oog en aandacht voor de relatie. Zodat we met concrete plannen hun wensen en dromen helpen verwezenlijken.

Privé

Samen met mijn vrouw Colette en onze zoons Max en Luuk woon ik in Dommelen. Naast mijn werk ben ik sinds twee jaar fanatiek aan het padellen en loop ik twee keer per week hard om in conditie te blijven. Daarnaast gaan we graag op vakantie en genieten we van de mooie terrassen in Valkenswaard.”

Als ‘het schip’ eenmaal binnen is, laat het dan voor u werken!

Jack Verkamman, partner bij Duisenburgh Vermogensregie, komt in zijn adviespraktijk heel verschillende, vermogende ondernemers en particulieren tegen. Omdat iedere relatie anders is en andere behoeften heeft, leveren we altijd maatwerk, in nauwe samenwerking met de accountant, notaris en fiscalist.

Wat de meeste relaties wél gemeenschappelijk hebben, is dat ze (oud)- ondernemer zijn. Verkamman: „Als ondernemers onder elkaar schakelt het gemakkelijk: we voelen elkaar aan en staan náást elkaar.”

‘Overvallen door een overnamebod’
Verkamman geeft aan dat de laatste jaren opvallend veel ondernemers bij hem aankloppen om het vrijgekomen vermogen van hun verkochte bedrijf professioneel te laten beheren of regisseren. “Onlangs ontmoette ik zo ook een maritiem ondernemer die ‘overvallen’ was door een bod op zijn bedrijf. Een naburige collega wilde zijn bedrijf graag overnemen. ‘Hoewel ik nog enthousiast bezig was, kon ik deze kans niet laten gaan. Bovendien zijn mijn kinderen niet geinteresseerd in bedrijfsopvolging’, vertelde hij. Zo kwam er een fors bedrag op zijn bankrekening terecht. Opeens had hij een luxeprobleem.”

Creatieve oplossingen
“Via zijn accountant is hij met ons in contact gekomen.” Een luxeprobleem is onder meer de negatieve rente op het spaarvermogen, vertelt Verkamman verder. “We berekenden dat het vermogen van deze ondernemer meer dan 25.000 euro aan rente zou gaan kosten op jaarbasis. Daar komen waardeverminderingen door hoge inflatie en belastingen nog bij!” Zo’n probleem intrigeert Verkamman; hij komt altijd wel met creatieve oplossingen, waarbij hij product- en bankonafhankelijk werkt. Verkamman: “Bij ons geen snelle productverkoop, maar de beste oplossingen voor elke klant!” Voor deze ondernemer maakte hij een vermogensplan waarin al diens wensen zijn vertaald. “Zo is het vermogen divers uitgezet: onder meer financieringen met zekerheden, effecten, long-short strategieën, edelmetalen en een familiebank, met als primaire doelstelling een gepast inkomen voor de komende jaren en bij pensioen. Ook voorziet dit plan in schenkingen aan goede doelen, vermogensoverdracht naar kinderen en een testament. Resultaat: concrete uitvoering, overzicht en financieel comfort!”


Uniek en actueel
De ondernemer en Jack Verkamman kozen onder meer voor een unieke vorm van vermogensbeheer: vermogensbeheer met extra bescherming. “Hierbij worden neerwaartse beursrisico’s, ook crashes, voor een belangrijk deel afgedekt, waardoor waardedalingen aanzienlijk worden beperkt. Zeker in de huidige markten een plezierige gedachte! Zo komt de portefeuille bij herstel ook sneller in de plus. Dit resulteert in een hoger totaalrendement en aanzienlijk meer rust.”

Disclaimer
De verstrekte informatie mag u nimmer opvatten als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en in samenspraak met uw adviseur om uw persoonlijke situatie te bespreken.

Bibberen op de beurs

De verschrikkelijke oorlog Rusland – Oekraïne houdt eenieder wereldwijd bezig. Al wekenlang volgen buitengewoon trieste nieuwsberichten elkaar op. Ook is er veel onzekerheid hoe het verloop zal zijn en hoe lang de oorlog voortduurt. Financiële markten wereldwijd zijn eveneens geraakt door het kanongebulder en de onzekerheid omtrent gevolgen van deze oorlog.

Terugblik
Wie had twee jaar terug kunnen bedenken dat de wereld er zo anders uit zou zien zoals nu het geval is? Voorafgaand aan de deze oorlog zette het coronavirus de wereld op haar kop. Naast de soms zeer ernstige medische gevolgen werd ook de economie grotendeels lamgelegd door de lockdowns. Steunprogramma’s en renteverlagingen van centrale banken resulteerden in forse herstelbewegingen op de financiële markten. Iets eerder werden financiële markten geteisterd door (dreigende) handelsoorlogen, brexit en de Amerikaanse verkiezingsstrijd. Deze gebeurtenissen zorgden voor forse bewegingen op financiële markten’. Hoe hebben ‘beursbibbers’ u beziggehouden?

Aanvankelijk gingen de gemiddelde analistenverwachtingen voor 2022 uit van hogere aandelenkoersen, maar ook iets hogere rentestanden. Economische rugwind was onder meer te verwachten door coronaherstel en goede werkgelegenheid. Bovendien was het gemiddeld spaarsaldo flink toegenomen. Al met al gunstige omstandigheden voor aandelenmarkten. Bovendien hadden beleggers door de lage rentestand weinig alternatieven. De grootste onzekerheden hierbij vormden de verstoringen in de productieketens, stagnerende logistiek en tekorten op grondstoffen- en arbeidsmarkt dus hogere inflatie. Als verwacht bouwen de centrale banken inmiddels hun opkoopprogramma’s af en zijn er renteverhogingen aangekondigd.

Op koers blijven
Veel beleggers hebben moeite om ‘het roer recht te houden’ vooral vanwege de hoge inflatiecijfers, op dit moment. Het is onmogelijk om nu in te schatten hoe de oorlog zich verder zal ontwikkelen. Al denken analisten in diverse scenario’s. Posities innemen op welke afloop dan ook zou puur speculeren zijn. Waar u wel vanuit kunt gaan, is dat deze situatie inclusief economische gevolgen, wel eens lang zou kunnen duren. Gedurende die tijd kunnen door sancties en verstoringen van aanvoerketens de prijzen blijven stijgen. Niet alleen die van aardgas en olie, maar van veel producten. Dit heeft impact op de economie en inflatie.

Emotie en beleggen
Ik word weleens gebeld door ongeruste mensen die elders beleggen; zij vertellen soms over slapeloze nachten en paniekverkopen wanneer de beurs een forse daling doormaakte. Het is in ieder geval niet raadzaam dat door emotie gedreven beleggers een groot vermogen zelf beleggen; de combinatie emotie en beleggen kost immers altijd veel geld! Zorg voor een doordacht vermogensplan en wijk daarvan niet af. Wel is bijsturing in de lijn van het plan geregeld nodig om op koers te blijven. Beleggen is een vak; deskundigheid, aandacht en actie zijn van groot belang om de doelstellingen te kunnen bereiken.

Wat te doen
Wanneer u belegt in effecten is het belangrijk dat het geld voor langere termijn niet nodig is en dat er naast het te beleggen vermogen voldoende reserves zijn om tegenvallers op te vangen.

Binnen de effectenportefeuille is goede spreiding zeer relevant. In het bijzonder als het gaat om de beleggingscategorieën (assets). De samenstelling van deze spreiding dient altijd overeen te komen met uw risicoprofiel en persoonlijke situatie. Denk hiernaast ook aan goede spreiding over verschillende sectoren en aandelen/obligatietitels.

Enkele strategieën
– In onzekere tijden kan het belang in aandelen en vastgoed tijdelijk (iets) worden teruggebracht ten
gunste van cash of laag-risicobeleggingen. Maar zorg ervoor dat u ‘de boot niet mist’ wanneer financiële markten herstellen.

– Al eerder had Duisenburgh het renterisico beperkt door te beleggen in obligaties met kortere looptijden en inflation linked bonds, aangevuld met laag-risico alternatieven.
– Relatief meer beleggen in (staats)obligaties. Deze aanpak werkt nu helaas niet; de rente staat momenteel rond nul procent. Oplopende inflatie zorgt voor hogere rentes, hierdoor zullen obligatiekoersen juist dalen.
– Afdekken van koersdalingen met gekochte putopties (nadeel: prijzig, zeker als beurzen fors bewegen. Wanneer er geen grote daling komt, kost dit rendement).
– Callopties schrijven; de ontvangen optiepremie geeft enige compensatie bij beperkte koersdalingen. (keerzijde: bij crashes zal dit onvoldoende zijn, bij forse koersstijgingen kost het rendement).
– Goud en zilver kunnen fors meer waard worden in tijden van onzekerheid. Daar tegenover staat dat de werking als ‘vluchthaven’ meestal snel verdwijnt wanneer het vertrouwen terugkomt. Ook ontvangt men geen rente of
dividendinkomsten.

Rust
Vermogensbeheer met extra bescherming kan een passende oplossing zijn. Hierbij worden neerwaartse beursrisico’s, ook crashes, voor een belangrijk deel afgedekt waardoor dalingen van het portefeuillevermogen aanzienlijk minder zijn. Bij herstel van de financiële markten komt de portefeuille hierdoor eerder in de plus dan bij traditioneel vermogensbeheer. Uiteindelijk resulteert dit in een beter totaalrendement en aanzienlijk meer ‘rust’. Al vanaf een inleg van 500.000 euro bieden wij een vorm van vermogensbeheer met bescherming.

Hoe hebben ‘beursbibbers’ u beziggehouden? Het kan anders!
Het bovenstaand is uitdrukkelijk geen beleggingsadvies voor uw portefeuille of situatie. Laat u deskundig informeren over de mogelijkheden en risico’s in het bijzonder.

Blik op de beurs maart 2022, de wereld in onzekerheid

De oorlog in de Oekraïne is de grootste op Europees grondgebied sinds de tweede wereldoorlog. De Russische president Poetin begon de invasie van de Oekraïne op 24 februari 2022. Europa stelt zich op aan de zijlijn maar steunt Oekraïne met wapens en neemt economische sancties tegen Rusland. De belangrijkste sanctie is de gedeeltelijke uitsluiting van Russische banken van het internationale betalingsnetwerk SWIFT. Gedeeltelijk omdat de betalingen voor de levering van gas wel doorgaan. Rusland is de grootste leverancier van gas aan Europa. Het is niet uit te sluiten dat de gaskraan geheel of gedeeltelijk zal worden dichtgedraaid als reactie op deze sancties. De oorlog zal de wereldeconomie raken en de inflatie verder doen toenemen. Dit heeft gevolgen voor alle assets (obligaties, aandelen, vastgoed en grondstoffen) binnen een portefeuille.

De MSCI World Index steeg over 2021 met +17% het resultaat “Year To Date 2022” YTD is -7%. De AEX steeg met +21% maar laat een daling zien van bijna -9% over de eerste 2 maanden van 2022. De overige gerealiseerde rendementen over 2021: Dax-Index +16% (-9%YTD), Eurostoxx 50 +21% (-9% YTD), Dow Jones +19% (-7% YTD), S&P 500 +12% (-4% YTD) en de technologie index Nasdaq +21% (-9% YTD).

De regio Azië deed het beduidend slechter over 2021. Het rendement bedroeg voor de Nikkei 225 +5% (-8% YTD), Hang Seng (Hong Kong) -14% (-3% YTD) en voor de Chinese beurs de Shenzen Stock Exchange (China A-Shares) een plus van +3% (-9% YTD). Een negatief resultaat werd gerealiseerd door de
MSCI Emerging Markets Index (1300 aandelen uit 27 opkomende landen) deze daalde vorig jaar met -1% (-3% YTD). De Amerikaanse dollar steeg in ten opzichte van de euro en sloot het jaar af op $1,14 per euro een stijging van bijna +7% over 2021 (+2% YTD). De goudprijs daalde in 2021 en sloot af op $1.831 per troy ounce, een verlies van -4%. De eerste twee maanden van 2022 steeg de goudprijs met +4%. De bitcoin liet forse uitslagen zien in 2021, vanaf $28.000 liep de koers op naar ruim $69.000 om deze winst vervolgens weer in te leveren. De koers van 1 bitcoin bedroeg $46.218 op het einde van het jaar. Dit is er een positief rendement van bijna 60%. Op dit moment daalt de koers net als bijna alle andere assets en is de waarde van 1 bitcoin $43.000 (-7% YTD).

Risico van beleggen
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Hoeveel risico u kunt en wilt dragen is afhankelijk van uw financiële situatie en uw risicobereidheid. Over het algemeen is het zo dat u als belegger op de langere termijn wordt beloond als u een hoger risico accepteert.

De risicometer
De risicometer geeft de mogelijkheid om beleggingen met elkaar te vergelijken. Deze vergelijking geldt dan voor de bewegelijkheid van deze specifieke belegging. Hoe lager de bewegelijkheid (volatiliteit) hoe kleiner de kans op een negatief rendement. De risicometer verdeelt de beleggingen in zeven risicocategorieen, 1 (laag risico) tot en met 7 (hoog risico).

Als maatstaf voor de volatiliteit gebruiken we de verwachte standaarddeviatie van de beleggingsrendementen. Dit is een veel gebruikte maatstaf voor risico. De Risicometer Beleggen
geeft van een belegging een indicatie van de volatiliteit op een schaal van 1 tot 7. Elke schaal geeft een bandbreedte in volatiliteit aan. Zo zal een belegging die valt in schaal 5 een volatiliteit (beweeglijkheid) vertonen tussen de 10% en 15% op jaarbasis. Zie hieronder de afbeelding met de bandbreedtes behorend bij elke schaal van de risicometer.

Stel de belegging heeft als risicoprofiel schaal 4. Dit betekent dat de volatiliteit ligt tussen de 5% en 10% (we kiezen in dit voorbeeld voor 5% als rekenwaarde). Een volatiliteit van 5% betekent dat statistisch bezien de belegging een kans van 68% heeft uit te komen tussen de -5% en +5% van het verwacht
rendement. Als het verwacht rendement 3% is dan zal het rendement in 68% uitkomen tussen de -2% en +8%. Dit is onderstaand grafisch weergegeven.

De bewegingen zullen met een kans van 95,8% zich bevinden binnen de bandbreedte van -10% en +10% (95,8% kans) gemeten vanaf het te verwacht rendement uit deze belegging in dit voorbeeld tussen de -7% en +13%.

Vermogensplan

Bij de inrichting van uw portefeuille is het van belang de samenhang tussen de onderdelen te bekijken. Een goede verdeling verlaagt het risico zonder dat dit het rendement negatief beïnvloed. De uitgangspunten uit uw vermogensplan zijn de basis voor de inrichting van uw effectenportefeuille. Uw financieel adviseur of vermogensadviseur kan voor u bepalen of aanpassingen binnen uw portefeuille gewenst zijn.