Bel ons

040 - 222 21 12

Schipperen tussen risico en rendement

Bij een behouden vaart op gebied van beleggen, weet u inmiddels dat er veel komt kijken. Dit keer aandacht voor het belang van een risicoprofiel.

In de vorige column hebben we stilgestaan bij het belang van een vermogensplan, met daarin ook uw vermogensdoelen. Een mooi rendement is vaak een streven, maar bij hoge rendementen horen doorgaans ook hoge risico’s. Dat is niet voor iedereen. De vraag is: past het bij u? Om dat te kunnen bepalen is een risicoprofiel cruciaal. Welk beleggingsrisico kunt en wilt u nemen?

Kunnen 
Bent u in de positie dat u ruim voldoende inkomen heeft, elke maand kunt sparen, uw woning of schip hypotheekvrij is of een deel van uw geld voor langere tijd kunt uitzetten? Dan kunt u meer risico nemen. Het wordt anders wanneer er slechts voor een kortere periode kan worden belegd of als er op het vlak van inkomen, pensioen of hypotheek om wat voor reden dan ook onzekerheid is. Het is dan onverstandig om grote risico’s te nemen. Een eerlijk advies, waarin de financiële omstandigheden goed gewogen worden, doet er toe. 

Willen 
Bij het nemen van risico’s komt ook een emotionele component kijken. Bent u iemand die wel houdt van een beetje deining? Dan kan offensief beleggen iets voor u zijn. Bent u iemand die wakker ligt of in paniek raakt van golfbewegingen op de aandelenmarkt? Dan is het raadzaam om te beleggen op basis van een defensiever risicoprofiel. Een goede adviseur kent u als klant en peilt uw emotie.

Meedeinen met de stroom
Een vastgesteld risicoprofiel is niet persé voor altijd. In elk mensenleven veranderen wel eens zaken die ook invloed kunnen hebben op een passend risico m.b.t. het vermogen. Laat regelmatig checken of uw profiel nog aansluit. Doe dat in elk geval wanneer er grote veranderingen zijn in uw persoonlijke, zakelijke of financiële situatie. Of wanneer de einddatum van een beleggingstermijn in zicht komt. In dat laatste geval is risico verlagen zeker van belang. U wilt dan kapitaal zeker stellen.

Kortom: een risicoprofiel is een belangrijk ‘kompas’ voor de belegger en zijn adviseur en helpt om op een comfortabele wijze mee te kunnen deinen met de stroom van het leven én uw vermogensbehoeften.

Vermogensregie is maatwerk
Bij grotere vermogens is er veelal sprake van diverse vermogensdoelen. Hierbij kan het gewenst zijn om het vermogen op te knippen. Zo kunnen beleggingen per vermogensdoel en bijpassend risicoprofiel, worden uitgezet. Een dergelijke aanpak vereist kennis, juiste aandacht en zorgvuldigheid. Deze expertise mag u van Duisenburgh Vermogensregie verwachten.    

Een vermogensregisseur kan ook een belangrijke rol spelen bij het bewaren van het totaaloverzicht. Zeer grote vermogens worden veelal gespreid over meerdere vermogensbeheerders en banken. Ieder met een eigen stijl, beleggingskeuzes en rapportages. Het is van groot belang –  en zeker niet eenvoudig – om het totaaloverzicht te behouden! Deze verantwoordelijkheid overlaten aan een vermogensregisseur, die u en uw situatie goed kent, kan u veel tijd en zorgen besparen. De energie die daardoor overblijft, kunt u dan steken in uw passie: de scheepvaart!

Duisenburgh Vermogensregie Verkamman behartigt de belangen namens haar klanten bij banken, vermogensbeheerders, adviseurs en een groot netwerk aan vakspecialisten. Dankzij onze positie, profiteren onze klanten veelal van extra kortingen op de tarieven bij hun banken en beheerders. Doe ook daar uw voordeel mee en maak een vrijblijvende afspraak! Wij gaan dan samen voor financieel comfort.

‘Meer dan alleen beleggen . . .’

Ondernemers onder de ondernemers
Met zo’n 30 jaar ervaring startte Jack Verkamman in 2014 een eigen praktijk op het gebied van vermogensadvisering. Als partner sloot hij zich aan bij de landelijke organisatie Duisenburgh Vermogensregie, waar hij intussen ruim 60 betrokken collega’s heeft.

Zo werkt Jack in Zeeland in het bijzonder samen met Markees Zuidweg, eveneens partner bij Duisenburgh op het gebied van vermogensadvisering.    

Vermogende ondernemers en particulieren weten deze adviseurs in Zuid-West Nederland inmiddels te vinden om hun financiële wensen te laten vertalen in passende oplossingen. Een belangrijk deel van hun klanten komt uit de scheepvaart en visserij. Jack: “Als ondernemer is het nog gemakkelijker schakelen met ondernemers; werkelijk naast elkaar staan en meevoelen, werkt!” Inclusief zijn bancaire periode schrijft Jack hiernaast al meer dan 25 jaar columns en financiële artikelen voor diverse media waaronder de Scheepvaartkrant.

De kracht
Na veel reorganisaties hebben vrijwel alle banken zich teruggetrokken van hun klanten. De nog overgebleven bankadviseurs werken op afstand en krijgen veel minder tijd om hun klanten met regelmaat te bezoeken of bij te praten. Dit- en ook de vele adviseurswisselingen hebben gezorgd voor grote afstand tussen bank en klant. Markees: “Juist hier ligt onze kracht; een vaste adviseur die zijn klanten persoonlijk kent en daarop acties onderneemt. Onze klanten weten dat te waarderen, hun loyaliteit zorgt weer voor nieuwe relaties. Een mooiere waardering kunnen wij niet bedenken”

Ongevraagd meedenken
Onze gesprekken gaan verder dan alleen over de effectenportefeuille. We kennen onze klant vaak al vele jaren en weten wat er speelt. Zo denken en sparren we bijvoorbeeld ook over de mogelijkheden van schenken, hypotheek aflossen of juist niet en of een familiebank zinvol is. Vastgoed investeren; direct of indirect, Investeren vanuit privé of BV, haken en ogen bij private equity, pensioenopbouw- en planning enz. enz. Ook gaat het geregeld over de toekomst van de kinderen, de voortzetting van het bedrijf, plannen voor een motorjacht of een vakantiewoning. Jack lachend: “We komen wel eens tijd tekort…”

Het overgrote deel van hun klanten is ondernemer. Opvallend is dat velen bezig zijn om de onderneming te verkopen of over te dragen. Om fiscaal het maximale eruit te halen is het van groot belang om tijdig actie te ondernemen. Jack: “In onze gesprekken wijs ik mijn klanten ook hierop en schakel dan met zijn accountant en adviseurs.”  

Oplossingen in brede zin
Voor vermogens die langere tijd kunnen uitstaan zijn er ondanks de lage rente nog goede mogelijkheden. Meestal vormt een effectenportefeuille, al dan niet onder vermogensbeheer, de basis. Hoe dan ook onze advisering zal te allen tijde naadloos passen bij de klantsituatie, de doelstellingen en de wensen. Zo sparren wij ook over alternatieve oplossingen en investeringen. “Wij denken graag mee in brede zin.”

Het bovengenoemde is uitdrukkelijk geen advies voor uw persoonlijke situatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Laat u te allen tijde deskundig informeren.

Op koers met uw vermogen (deel 39)

Het vermogensplan

Elke vaart heeft een startpunt en eindbestemming. Die twee samen, bepalen de reisafstand en de voorbereidingen die getroffen moeten worden. Een reisdoel bereiken, vraagt een vooruitziende blik. Dat geldt ook voor beleggen.

Een stip op de horizon

Bij financiële doelen kunt u denken aan: aanvulling op uw pensioen, een nieuw schip, ruimte voor hobby’s, kunst, of reizen, maar ook steun aan goede doelen of vermogensoverdracht aan de kinderen. Doelen als deze bereiken, vraagt om verstandig navigeren.

Hoe koerst u doelgericht?

Dat gaat stapsgewijs en begint met het bepalen van uw financiële situatie nu. Heeft u dit in beeld? Dan volgt een inventarisatie van de (nabije) toekomst. En natuurlijk van uw financiële wensen en doelstellingen.

 1. NU Helder op de radar hebben hoe uw financiële situatie er op dit moment uitziet, daar begint de reis. Welke inkomsten zijn er? Hoe is het met uw vermogen gesteld?
 • DOEL Wat is uw stip op de horizon? Welke financiële doelen en behoeften horen hierbij? En wanneer wilt u ze realiseren? Zonder een duidelijk reisdoel (let op: dit kunnen er meerdere zijn), mist u richting en blijft u ‘doelloos ronddobberen’.
 • LATER Voordat u de haven verlaat, maakt u een inschatting van al datgene wat u onderweg kunt tegenkomen. Voor uw financiën denkt u daarbij aan een prognose van uw toekomstig inkomen in de vorm van bijvoorbeeld AOW, pensioen, of lijfrenten. Hoe verwacht u dat uw vermogen zich zal ontwikkelen? Is er sprake van verkoop of overdracht van een onderneming, van onroerend goed, of zijn er verwachte erfenissen? Ook brengt u risico’s in kaart: onverhoopte werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Vergeet daarbij ook uw risicoprofiel niet. Welk risico kunt en wilt u maximaal lopen?
 • HOE Afhankelijk van de reisbestemming en de tijd die er is om uw reisdoel te bereiken, volgt een plan. Zo is het bij een kortere periode belangrijk dat het vermogen niet teveel fluctueert. U moet er immers zeker van zijn dat het geld op korte termijn beschikbaar is. Wanneer u minimaal zo’n 7-10 jaar de tijd heeft voor het uitzetten en opbouwen van vermogen, kunnen beleggingen in effecten een passende optie zijn. Het eerdergenoemde risicoprofiel is in deze fase een belangrijk kompas.

Vermogensplan

We hebben al gezien: een goede voorbereiding is het halve werk. Wanneer uw financiële beeld, de doelstelling en de risicobereidheid inzichtelijk gemaakt zijn, is het verstandig een vermogensplan op te stellen. Dit plan geeft een cijfermatig en grafisch beeld van de huidige situatie, en van de verwachte inkomens- en vermogensontwikkeling. Ook kunnen hierin de gevolgen van diverse scenario’s inzichtelijk gemaakt worden. Een vermogensplan is een uitstekend vertrekpunt voor een passend vermogensadvies. Het niet helder hebben van uw financiële plaatje en het ontbreken van duidelijke koers, kan zorgen voor vervelende tegenvallers en bovendien veel onrust veroorzaken. Laat u niet ‘verrassen’ maar deskundig begeleiden voor een behouden vaart op financieel vlak.

Bij Duisenburgh Vermogensregie Verkamman wordt uw financiële situatie altijd overzichtelijk in beeld gebracht. Desgewenst met dynamische vermogensplanning. Onderhoudsgesprekken en tussentijdse terugkoppeling zijn er zo vaak als daar behoefte aan is. Door deze persoonlijke betrokkenheid ligt het ‘totaalrendement’ hoog. Dat is méér waarde voor u!  “Samen gaan voor financieel comfort”

Het bovengenoemde is uitdrukkelijk geen advies voor uw persoonlijke situatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Beleggen in effecten brengt risico’s met zich mee. Laat u te allen tijde deskundig informeren.

Op koers met uw vermogen (deel 38)

De effectenportefeuille

Koers houden is het resultaat van een samenspel tussen schip en bemanning. Wanneer het gaat om beleggen, bepalen uw vermogenswensen en een passend advies de juiste koers. Als er een aanlokkelijk rendement aan de horizon gloort, is alertheid geboden. In deze column meer over het belang van onderhoud en advies.

Onderhoud betaalt zich uit
Het onderhouden van een beleggingsportefeuille is net als scheepsonderhoud. Het schip goed kennen en zorgen voor periodiek onderhoud, dragen bij aan een langere levensduur en helpen defecte onderdelen constateren voordat ze grotere problemen en daarmee kosten veroorzaken. Bij beleggen is dat niet anders; beleggingen dienen regelmatig te worden bijgestuurd. Rendement en risico spelen hierbij een rol, maar ook de afstemming op uw levenssituatie is van belang. Een onafhankelijk vermogensadviseur werkt in uw belang, is proactief en kijkt verder dan alleen uw effectenportefeuille.

Voor de wind is het goed zeilen
Ingegeven door de lage rentestanden, blijven spaarders zoeken naar alternatieven om een beter rendement te behalen. Hierop inspelend, duiken allerlei advertenties met veelbelovende producten op. Gunstige omstandigheden en bijbehorende successen worden geschetst, omdat men weet dat spaarders hier vatbaar voor zijn. Maar weet: een ‘free lunch’ bestaat niet. Wie hogere rendementen wil, zal meer risico moeten nemen. Dit dient dan wel bij u en uw beleggingshorizon te passen.

Verkoop versus advies
Het aanbod aan financiële producten is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Dat maakt het soms lastig om door de bomen het bos te zien. Een financieel expert in de arm nemen, kan dan uitkomst bieden. Helaas is ook dat niet altijd garantie voor goed advies. Het kan bijvoorbeeld zo zijn, dat adviseurs ‘huisproducten’ verkopen, waarop zij beter verdienen. Het zal duidelijk zijn dat dit geen goed uitgangspunt is voor een optimaal advies. Ook zogeheten ‘gouden tips’ van zelfbenoemde goeroes over aandelen, valuta, crypto en exotische producten zijn zaken om voor te waken. Deze ‘adviseurs’ verdienen aan uw mutaties. Diverse onderzoeken wijzen echter uit dat veel handelen zelden tot betere resultaten leidt. Het is dus raadzaam om u goed te informeren voordat u een financiële producten aanschaft. Tip: bekijk ook de websites van het Nibud en de AFM. 

Kalibreren en koersvast blijven
Het is verstandig om een beleggingsportefeuille afgewogen op te zetten en deze periodiek te herijken. Hiermee bedoel ik dat beleggingscategorieën (aandelen, cash, obligaties, onroerend goed), die meer in waarde zijn opgelopen worden afgeroomd, ten gunste van achtergebleven categorieën. Het doel: gestructureerd winstnemen en veiligstellen van het totaalvermogen. Dit voorkomt vervelende verrassingen en zo blijft uw vermogen op koers.

Al 20 jaar een solide aanpak
Koers houden, begint met koers bepalen.
Na een vrijblijvende kennismaking zoomen we tijdens een vervolggesprek in op uw wensen en uw rendement- en risicohouding. Desgewenst stellen we voor u een plan op met een simulatie van de vermogens- en inkomensontwikkeling en kijken we naar andere relevante zaken. Als financieel partner, willen we u graag zo goed mogelijk leren kennen om u optimaal te kunnen ondersteunen en ontzorgen. Want beleggen is geen doel op zich maar een middel om uw financiële doelstellingen bereikbaar te maken. Ook nadat de portefeuille is opgebouwd, mag u rekenen op proactieve, bank-onafhankelijke en persoonlijke aandacht. Van uw vaste adviseur. Dat noemen wij “Samen gaan voor financieel comfort”. Al 20 jaar.  

Het bovengenoemde is uitdrukkelijk geen advies voor uw persoonlijke situatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Beleggen in effecten brengt risico’s met zich mee. Laat u te allen tijde deskundig informeren.

Op koers met uw vermogen (deel 37) ‘Einde jaar in zicht; maak nu de balans op, tijd voor actie!’

Hoewel het nog ver weg lijkt, geeft de kalender aan dat al over 6 weken een nieuw jaar van start gaat. Een goed moment om nu uw financiën tegen het licht te houden. Ook voor u zijn er mogelijk interessante besparingen te realiseren. Doe uw voordeel met onze BOX 3 eindejaarstips.

Belastingplan BOX 3

Tot 2027 kent BOX 3 een overgangsregeling die altijd nog uitgaat van fictief rendement, afzonderlijk op spaargeld (2023 indicatie: 0,36%) en overig vermogen (2023: 6,17%).

Voor 2023 is het belastingtarief hierover 32 procent. In 2024 zal dit 36 procent worden. Men streeft ernaar om vanaf 2027 belasting te heffen over daadwerkelijke rendementen van vermogensbestandsdelen. Demissionair staatsecretaris Van Rij heeft onlangs een uitvoerig plan voor gepresenteerd. Het blijft vooralsnog de vraag hoe het daadwerkelijk vorm zal krijgen en of 2027 haalbaar is.

Recent zijn met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 wel enkele zaken in positieve zin aangepast: zo wordt het kapitaal op derdenrekeningen en het aandeel in VvE- spaarpotten als spaarvermogen aangemerkt. Voorts worden vorderingen en schulden tussen fiscaalpartners en ouders en minderjarige kinderen gedefiscaliseerd; deze hoeven dus niet meer te worden meegerekend in box 3.

De overgangsmaatregel tot 2027 is net als de eerdere box 3 regeling omstreden. Zo heeft Advocaat Generaal (adviseur van de Hoge Raad) aangegeven dat de Wet rechtsherstel box 3 niet het vereiste rechtsherstel biedt en ook de EVRM-rechten, het eigendomsrecht en het discriminatieverbod schendt. Wij volgende de ontwikkelingen met belangstelling…

Belastingplan BOX 2

Dividenduitkeringen uit de BV worden dit jaar nog belast tegen een tarief van 26,9 procent. Met ingang van 1 januari a.s. worden dit twee tarieven: over uitkeringen tot € 67.000 is per fiscaal partner een tarief van 24,5 procent verschuldigd, voor hogere bedragen geldt een tarief van 33 procent. 

Een greep uit onze eindejaarstips 2023

Dit kunt u zelf doen

 • Blij maken (uw kinderen en goede doelen)
 • Belastingvrij schenken: dit jaar maximaal 6.035 euro per kind. Het maximum geldt voor beide ouders samen, ook als u gescheiden bent. Voorts is belastingvrij: 2.418 euro voor kleinkinderen of derden.
 • Specifieke schenkingsvrijstellingen: eenmalig voor kinderen tussen 18 en 40 jaar: maximaal 28.947 euro of 60.298 euro (bij dure studie). Wanneer aangewend voor een eigen woning geldt: maximaal 28.947 euro. Deze laatste vrijstelling vervalt geheel in 2024. Let steeds op de specifieke voorwaarden en bewaar bewijsstukken goed!
 • Fiscaal aftrekbare giften aan goede doelen zoals Rode Kruis, KWF, Hartstichting, Reumafonds, Hersenstichting, W&D, kerken, sociale-en culturele ANBI’s.

Optimaliseren: Wanneer u periodiek minimaal 5 jaar lang vaste bedragen schenkt, is de aftrekdrempel voor dat doel niet van toepassing. Zorg dan wel voor een geldige akte van schenking (notarieel of onderhands).

Belastingvrije schenkingen zorgen voor dubbel belastingvoordeel: u verlaagt uw belastbaar box 3 vermogen en uw erfgenamen betalen in de toekomst minder erfbelasting. Vooral schenkingen aan meerderjarige kinderen zijn interessant omdat dit vermogen dan niet meer wordt meegeteld in box 3 van de ouders.

Het juiste moment (verlaag uw saldo voor 1 januari a.s.)

Door de nieuwe box 3 belastingplannen kan deze tip een interessante overweging zijn voor met name ‘overig vermogen’. M.b.t. ‘spaarvermogen’ is het fiscale voordeel minder maar kan het wel een afweging zijn vanwege de lage rente.

 • Tip 1: Geplande grote aankopen nu doen. Betaal voor 2024 uw grote privé aankopen bijvoorbeeld: verduurzaming van de woning, andere auto, motorjacht, kunst of kostbare sierraden. Grote verkopen uitstellen tot na 1 januari 2024, bijvoorbeeld: uw huis, boot of dure schilderijen.
 • Tip 2: Ondernemersvermogen. Wanneer u van plan bent om vermogen uit uw bedrijf naar privé over te hevelen dan is dit doorgaans het meest optimaal ná 1 januari.  Andersom kan het verstandig zijn om het benodigde vermogen vanuit privé juist vóór 1 januari over te maken naar uw zakelijke rekening. Zo voorkomt u de relatief hoge belasting in box 3. Echter, dit jaar wordt ook de box 2 heffing wordt aangepast! Informeer bij uw belastingadviseur wat in uw situatie de meest voordelige optie is.

Samen met uw adviseur:

Uw hypotheek

 • Extra aflossing op hypotheek. Voordelen: uw belastbaar box 3 vermogen neemt af en lagere maandlasten. Let op de hypotheekvoorwaarden. Uw geld zit dan wel vast in stenen; dit dient te passen bij uw financiële situatie nu en later!
 • Mogelijk komt u in aanmerking voor verlaging van de risico-opslag van de hypotheekrente, door de waardestijging van uw woning in de afgelopen jaren. Informeer eens bij uw bank! 

Grotere vermogens

Beleggen in een BV  

Bij grote vermogens in ‘overig vermogen’ met een beperkt rendement (bijvoorbeeld defensieve beleggingen of uitstaande leningen), kan het interessant zijn om dit in ‘BV-vorm’ te doen. Dan zet u uw geld over van Box 3 naar Box 2 met als voordeel dat u alleen belasting verschuldigd bent over het daadwerkelijk behaalde rendement.

Daarentegen kunnen spaarders die in de afgelopen jaren hun privéspaargeld in een ‘Spaar BV’ hebben ondergebracht als dit nog niet is gedaan, mogelijk beter terugkeren naar privé (Box 3) vanwege de lagere belastingheffing op spaarvermogen.

Groene cijfers

Groensparen: Maak hier gebruik van zonder koersrisico’s. Al is de rentevergoeding met ca. 2% laag; er is ook belastingvoordeel! Zo geldt er een vrijstelling voor box 3 en daarnaast een extra heffingskorting van 0,70 procent. Het maximum deelname bedrag is dit jaar 65.072 euro per persoon (130.144 euro samen). Het kabinet heeft alvast aangekondigd het maximale deelname bedrag in 2025 te verlagen. Tip: wees op tijd i.v.m. beperkte verkrijgbaarheid.

Koop pensioen en maak een aftrekpost bij een aantoonbaar pensioentekort. Om uw pensioen t.z.t. aan te vullen kunt u een aftrekbaar bedrag afstorten op banksparen of een lijfrentepolis. Dit kan zowel op spaar- als beleggingsbasis. Het gestalde vermogen staat gedurende de looptijd belastingvrij geparkeerd. Interessant wanneer toekomstige lijfrente-uitkeringen tegen een lager tarief belastbaar zijn dan het huidige.

Beleggen Hoewel een effectenportefeuille in box 3 fiscaal belastbaar is, kunnen lange termijn beleggers inspelen op een hoger rendement. Bij vermogens vanaf 500.000 euro kan vermogensbeheer met extra koersbescherming een interessante en laagdrempelige optie zijn.

Laat u niet alleen leiden door fiscale voordelen. Uw keuzes moeten te allen tijde passen bij uw eigen wensen en financiële situatie.

Vaste adviseur

Zit u nog goed? Bij beleggen en financiële planning draait het om de inleving en betrokkenheid van de adviseur bij de klant en zijn (financiële)situatie. Hecht u ook waarde aan een vaste adviseur dan nodig ik u uit voor een persoonlijk gesprek. Zorg voor een goede start in 2024!

Disclaimer
De verstrekte informatie mag u nimmer opvatten als een persoonlijk advies. Bespreek altijd met uw adviseur de toepasbaarheid voor uw persoonlijke situatie.

De sores van vermogenden (6)

Een ontvangen erfenis, verkoop van de onderneming, een grote beloning, schade-uitkering of geldprijs. Verschillende omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat we van de ene op de andere dag een ‘luxeprobleem’ hebben. 

In mijn laatste vijf columns schreef ik dat we in het bijzonder bij de verkoop van een onderneming uitgebreid spreken met onze relaties en hun adviseurs, want de impact is groot! Aan de orde kwamen onder meer: de aandachtspunten, het vermogensplan gericht op passend inkomen en solide vermogensgroei. Vervolgens diverse structuurmogelijkheden, STAK, familiefonds en het testament van een ondernemer.

In deze column leest u hoe u grip kunt houden op uw totale vermogen na de bedrijfsverkoop.

Doelen behalen met vermogen

Wanneer vermogen voor langere tijd kan worden uitgezet, dan streeft men doorgaans een hoog rendement na en als het even kan in combinatie met een laag risico. Echter, deze twee gaan nooit samen, maar we kunnen een heel eind komen! Bij uitzettingen van grotere vermogens is deskundigheid op de diverse gebieden van groot belang. Denk bijvoorbeeld aan kennis en ervaring m.b.t. uiteenlopende investeringen, structurering en fiscaliteiten.

Een vermogensplan of minimaal een uitgebreide inventarisatie geeft inzicht in de haalbaarheid van alle doelstellingen en wensen maar ook m.b.t. de beoogde looptijd (horizon), de juridische- en fiscale situatie, risico-acceptatie en het nagestreefd rendement.

Vervolgens dient de structuur en financiële situatie zodanig te worden ingericht dat de doelstellingen zo optimaal mogelijk kunnen worden behaald. Als eerste wordt een deel van het vermogen opzijgezet voor levensonderhoud en reserve. Het grote kapitaal moet uiteraard aan het werk en wordt veelal heel divers uitgezet voor langere termijn. Vooraf wordt duidelijk in beeld gebracht wat e.e.a. kan opleveren bij verschillende keuzes en scenario’s. Een gemiddeld rendement van gemiddeld drie, vier of zes procent maakt zeker op de langere termijn een enorm verschil. Ook de inflatie dient hierin meegenomen te worden voor een realistisch beeld.

Vermogensbeheer

Een eenvoudige en doeltreffende manier om vermogen uit te zetten kan door het onder te brengen in vermogensbeheer.

De vermogensbeheerder krijgt dan het mandaat om een evenwichtige en goed gediversifieerde effectenportefeuille op te bouwen en te onderhouden, passend bij het risicoprofiel en de financiële doelstellingen. Er wordt vastgehouden aan een langetermijnstrategie en de portefeuille zal steeds blijven aansluiten bij de doelstellingen en marktomstandigheden.

Bij vermogensbeheer kunnen verschillende keuzes worden gemaakt. Voorbeelden zijn:

– Vermogensbeheer met passieve inhoud (indexvolgende trackers /etf’s).

– Actief vermogensbeheer (met diverse instrumenten actief inspelen op de markten). 

– Duurzaam beleggen (invulling met uitsluitend duurzame beleggingen). 

Een specifieke vorm is vermogensbeheer met bescherming waarbij risico-gecontroleerde groei wordt nagestreefd (beperking neerwaartse beursrisico’s).

Door te kiezen voor vermogensbeheer wordt ook voorkomen dat men zich laat verleiden tot zeer risicovolle, soms waardeloze, investeringsaanbiedingen die veelal gepaard gaan met ‘mooie beloften’.

Niet alleen een effectenportefeuille

Naast spaargelden en een effectenportefeuille kan er ook geïnvesteerd worden in andere vermogenstitels en oplossingen. In onze praktijk bekijken wij altijd of- en in hoeverre familiebankconstructies een passende oplossing kunnen zijn voor een deel van het vermogen. Uiteraard werken wij hierbij samen met de accountant van onze relatie.

Ook beleggen in vastgoed (direct of indirect), edelmetalen (bijvoorbeeld goud), private equity (niet-beursgenoteerde bedrijven), hedge funds (div. strategieën), funding van financieringen met solide onderpand of deelname aan ondersteuningsprojecten kunnen interessante aanvullingen zijn, afhankelijk van de uitgangspunten en marktsituatie op dat moment.

Naarmate de einddatum dichterbij komt adviseren wij om het risicoprofiel te verlagen voor dat deel van het vermogen dat in de eerste periode nodig is. Een andere optie is om een deel van de beleggingen te verkopen t.g.v. sparen. Zo wordt het risico tijdig afgebouwd.

Optimaal rendement

Startende beleggers vragen wel eens om het gerealiseerde beleggingsrendement jaarlijks uit te keren op hun bankrekening. Evenwel wordt het vermogen voor langere tijd uitgezet en zijn er voldoende spaargelden beschikbaar. Wij raden het sterk af vanwege de nadelige invloed op het te maken rendement.

Tenslotte groeien vermogens door het rendement-op-rendement effect, zonder dat u zelf extra vermogen hoeft in te leggen! Albert Einstein noemde dit effect ‘het achtste wereldwonder’ en zei daarbij: “wie het begrijpt, verdient het, wie het niet begrijpt, betaalt het”.  

Warren Buffet is met deze methode de grootste belegger ter wereld geworden. Het effect van rendement-op-rendement neemt toe vanwege de steeds grotere toevoegingen uit deze rendementen. Hoe langer periode, hoe groter het effect van exponentiële groei.

(Zie mijn eerdere column ‘Het mirakel van rendement’, september 2021)

Schakel bij grote vermogens altijd een bank- en productonafhankelijk vermogensspecialist in. Hij werkt in uw belang, is proactief en kijkt verder dan alleen de uw effectenportefeuille. Meerwaarde die zich terugverdient!

Het bovengenoemde is uitdrukkelijk geen advies voor uw persoonlijke situatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Beleggen in effecten brengt risico’s met zich mee. Laat u te allen tijde deskundig informeren.

De sores van vermogenden (5)

Een erfenis, de verkoop van de onderneming of een grote beloning. Verschillende omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat we zomaar een ‘luxeprobleem’ hebben. 

In de vorige vier columns zoomde ik in op de ondernemer bij verkoop van zijn onderneming; de gesprekken, het vermogensplan, inkomen nu en later, grip houden op vermogen en vermogensstructurering. 

In deze column: ‘testament van een ondernemer’. Juist voor vermogenden en ondernemers is een behoorlijk testament een must! Zo kan bij overlijden voorkomen worden dat de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Ook kan een testament ervoor zorgen dat verschillende fiscale regelingen optimaal gebruikt kunnen worden.

Algemeen

Met een testament kunnen veel belangrijke zaken geregeld worden voor wanneer men overlijdt. Zo kunnen er erfgenamen en goede doelen worden benoemd of juist personen worden uitgesloten. Tevens kunnen er legaten in worden opgenomen of het vruchtgebruik van de woning. Er kan een executeur worden aangewezen die t.z.t. de erfenis regelt. Bovendien kan een testament zorgen voor belastingbesparing.
Ook een testament bij leven is van groot belang. Dit noemt men een ‘notariële volmacht’ of ‘levenstestament’. Hierin worden zaken vastgelegd voor wanneer men daar zelf niet meer toe in staat is. Zo kan een ondernemer iemand benoemen die bepaalde beslissingen mag nemen en de onderneming voortzet wanneer hij (tijdelijk) uitvalt.

Wanneer er geen testament is, bepaalt de wet wie erfgenaam is.  
Voorbeeld zonder testament: Jan Schipper, gehuwd in gemeenschap van goederen, komt te overlijden en laat zijn vrouw Els en 3 kinderen achter. In deze situatie behoeft de nalatenschap niet te worden verdeeld; Els verkrijgt alle goederen, terwijl de kinderen een geldvordering op haar hebben (het kindsdeel). De helft van het totaal vermogen na schulden is uiteraard eigendom van Els. De andere helft, stel € 1.200.000 vererft als volgt: 1.200.000/4= € 300.000. De gehele erfenis ad € 1.200.000 gaat dus naar Els, terwijl haar 3 kinderen tot aan haar overlijden een vordering houden van € 300.000 per kind. Omdat Els het vermogen ontvangt, betaalt zij de totale erfbelasting.

Testament van een ondernemer
Zonder testament kan een erfenis, inclusief onderneming, terecht komen bij erfgenamen die er mogelijk ‘niets mee hebben’. Ook ‘onenigheid over de verdeling’ kan de continuïteit van de onderneming serieus in gevaar brengen.
Met een testament kan de ondernemer zelf sturing geven bij wie de onderneming in geval van overlijden terecht moet komen. Deze persoon kan dan in het testament als opvolger worden aangewezen.
Om te voorkomen dat de andere erfgenamen tekort worden gedaan, kan bijvoorbeeld worden bepaald dat- en hoe de bedrijfsopvolger de ondernemingswaarde met de andere erfgenamen moet delen. Bij grotere ondernemingen wordt veelal gewerkt met een Stichting Administratie Kantoor waarbij stemrecht en economisch recht van elkaar gescheiden zijn. Hiermee is de continuïteit doorgaans al prima geregeld (zie mijn vorige column).

Wanneer een ondernemer een echtgenoot en kinderen achterlaat zonder testament, dan gaan de onderneming + bezittingen naar de echtgenoot. De kinderen krijgen een vordering.  

Wanneer het de bedoeling is dat (één van) de kinderen als beoogd bedrijfsopvolger de onderneming erft, dan valt dit plan dus in het water…
Ook de ‘bedrijfsopvolgingsregeling’ (BOR) kan niet optimaal worden benut zonder een testament. Juist deze fiscaal aantrekkelijke regeling kan ervoor zorgen dat er aanzienlijk minder successiebelasting hoeft afgedragen te worden!

De BOR is in de wet opgenomen met als doel bedrijfsopvolgingen zonder belemmering van successiebelasting te laten verlopen.
Kort gezegd houdt de bedrijfsopvolgingsregeling in dat een erfgenaam of verkrijger, als hij de onderneming erft, over een waarde tot ca. € 1,2 miljoen géén erfbelasting hoeft te betalen bij voortzetting. Zonder BOR zou de continuïteit van de onderneming in gevaar kunnen komen door onttrekkingen uit het vermogen voor de erfbelasting.

In een testament kunnen de wensen van de ondernemer met betrekking tot de opvolging precies op de fiscale regelingen worden afgestemd, zodat deze optimaal worden benut.
Naast de BOR (Successiewet), bestaat er ook in de Inkomstenbelasting een regeling omtrent bedrijfsoverdracht. Het is van groot belang om ook hier rekening mee te houden. Zo kan de overdracht van de onderneming naar bijvoorbeeld kinderen fiscaal optimaal verlopen zonder de continuïteit in gevaar te brengen.

Naast de bovengenoemde zaken is het raadzaam om in het testament ook een executeur aan te wijzen. Dit kan de afwikkeling van de nalatenschap vereenvoudigen en verkorten, dus kosten besparen. Het takenpakket van de executeur kan bovendien worden uitgebreid met extra bevoegdheden, zoals het zelfstandig verdelen van de nalatenschap. De executeur wordt dan tevens afwikkelingsbewindvoerder.
Een veel gebruikte clausule in het testament is de zogenaamde uitsluitingsclausule, waarmee bepaald wordt dat de ontvangen erfenis privé blijft. Zo blijft bij een onverhoopte echtscheiding, de waarde van de erfenis inclusief de onderneming bij de eigen kinderen. 
Overigens is het verstandig om het testament enigszins flexibel in te richten, zodat het mogelijkheden biedt om na overlijden de erfenis zo gunstig mogelijk te verdelen en de continuïteit van de onderneming te waarborgen.

Kortom een goed testament is van groot belang voor de erfgenamen en de continuïteit van de onderneming.  Meer weten? Neem dan contact op met uw notaris of estateplanner.

Tip: regel dan meteen een notariële volmacht!

Disclaimer:
De verstrekte informatie mag u nimmer opvatten als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren. Bespreek met uw adviseur wat passend is in uw persoonlijke situatie.

De sores van vermogenden deel 4

De verkoop van de onderneming, een grote beloning, schade-uitkering, ontvangen erfenis of geldprijs. Verschillende omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat we van de ene op de andere dag een ‘luxeprobleem’ hebben. 

In de vorige drie columns uit deze serie schreef ik dat er in het bijzonder bij de verkoop van een onderneming uitgebreid met onze relaties en hun adviseurs wordt gesproken. Een grondige inventarisatie is de basis voor een doelgericht vermogensplan waarmee de juiste financiële koers kan worden bepaald. Zo wordt allereerst gezorgd voor voldoende inkomen in de fase direct na de verkoop maar ook voor later, passend bij de wensen en plannen van de (oud)ondernemer. Maar ook hoe we grip op het vermogen kunnen houden met onder meer vermogensregie. Vervolgens hebben we kort stilgestaan bij vermogensstructurering.
Als aangekondigd gaan we met deze column hiermee verder.

Vermogen structureren (vervolg)

Bij grote vermogens kan er een flink verschil gemaakt worden met een optimale juridische- en fiscale structuur. In mijn vorige column ben ik hier al kort op ingegaan.
Als er sprake is van zeer grote vermogens (veelal familievermogen) kunnen de uitkomsten zelfs significant groter uitpakken. Passende structuren kunnen ervoor zorgen dat het familievermogen ook in de toekomst gemeenschappelijk blijft. Voorbeelden hiervan zijn de STAK (STichting Administratie Kantoor) en het Familiefonds. De belangrijkste doelstelling bij deze twee vormen van structurering is de gefaseerde vermogensoverdracht aan kinderen, kleinkinderen en bedrijfsopvolgers waarbij het vermogen afzonderlijk bestuurd wordt door de ouders of ondernemer zelf. De gefaseerde overdracht vindt gewoonlijk plaats door middel van participaties of certificaten. Ook privacy kan een rol spelen bij structurering van vermogens. Zo zorgde de recente invoering van het UBO-register voor een boost.

Familiefonds

Een familiefonds structuur is vooral interessant voor vermogende families met zeer grote vermogens. Het kan een interessante vorm zijn om op een fiscaal vriendelijke manier vermogen over te dragen naar kinderen en kleinkinderen. De zeggenschap over het vermogen kan bij de ouders behouden worden. Hun kinderen en kleinkinderen ontvangen hierbij alleen financiële rechten maar hebben geen zeggenschap. Na overlijden van ouders kan het familiefonds in stand blijven. Ook kunnen er door ouders specifieke fondsvoorwaarden worden vastgelegd zodat de kinderen/kleinkinderen niet zomaar over het familievermogen kunnen beschikken. 
De vorm ‘familiefonds’ wordt ook wel ‘besloten fonds voor gemene rekening’ genoemd.
De werking is als volgt: ouders plaatsen vermogensbestanddelen (zoals: effectenportefeuilles, spaarvermogen, vastgoed en dergelijke) in het familiefonds tegen uitgifte van participaties. Zo kunnen ouders de participaties bijvoorbeeld jaarlijks schenken aan hun kinderen. Een andere wijze kan zijn dat participaties bij de aanvang aan de kinderen worden verkocht op basis van een lening bij de ouders en dat er jaarlijks een deel van deze schuld wordt kwijtgescholden. Op deze manier behouden ouders de zeggenschap over het familievermogen terwijl het vermogen trapsgewijs en hiermee ook fiscaal vriendelijk overgaat op de volgende generaties.

STichting Administratie Kantoor (STAK)

Een STAK zorgt voor scheiding tussen stemrecht en economisch recht.
Het bestuur van de STAK (ondernemers of ouders) beschikt over de zeggenschap op de bezittingen; veelal zijn dit aandelen van het familiebedrijf of de onderneming. Soms worden er ook wel andere zaken in een STAK opgenomen zoals onroerend goed, kunst, belangen, vorderingen en waardevolle verzamelingen.
Bij de oprichting geeft de stichting certificaten uit met als belangrijkste doelstelling dat de zeggenschap en financiële rechten van vermogensbestanddelen gescheiden worden.
De bedrijfsopvolgers of (klein)kinderen worden gaandeweg door inverdienen of door schenkingen, certificaathouders. Zij hebben zodoende geen directe zeggenschap; zij beschikken alleen over economische rechten zoals dividend.  
*Wanneer er sprake is van bedrijfsopvolgers dan kunnen zij stapsgewijs in het STAK-bestuur worden opgenomen waarvandaan zij de stap kunnen maken naar het bestuur van de onderneming zelf. 
*Indien het familievermogen betreft is er veelal de wens dat dit vermogen door middel van de STAK bijeen blijft zonder dat de volgende generaties er zomaar over kunnen beschikken.
Bij de oprichting van een STAK kan er desgewenst voor gekozen worden om de certificaten voorwaardelijk te schenken aan de kinderen. Op deze wijze kunnen ouders alsnog ingrijpen wanneer een kind onverhoopt ‘het goede pad’ verlaat.

Familiestatuut

Vrijwel altijd gaat het om aandelen in een onderneming of het familiebedrijf.
Het is aan te raden om in deze situaties te beschikken over een actueel familiestatuut. 
In een familiestatuut kunnen rekening houdend met wensen en de bedrijfscultuur, duidelijke afspraken worden vastgelegd tussen de ouders/eigenaren en de familie. Afspraken kunnen gaan over het eigenaarschap en de visie, dividendbeleid, vergoedingen, filantropie en de toekomstplannen van de onderneming. Maar ook: welke familieleden eventueel in het bedrijf aan de slag kunnen en welk opleidingsniveau vereist is, welke functies en condities. Hoe er omgegaan wordt met niet-familieleden. De eisen die gesteld worden aan de eigenaar van het bedrijf of bij bedrijfsopvolging. De procesbeschrijving wanneer een partij het familiebedrijf wil overnemen enz. enz.
Het uiteindelijk doel van een familiestatuut is een balans te vinden tussen het succes van het bedrijf en het welzijn van de familie. Onduidelijkheden en negatieve beeldvorming die een kwalijke invloed hebben op de continuïteit kunnen zodoende voorkomen of beperkt worden.

Welke vermogensstructuur het beste past bij uw situatie kan in samenwerking met uw eigen fiscalist of accountant worden bepaald op basis van uw persoonlijke doelstellingen.

Het bovengenoemde is uitdrukkelijk geen advies voor uw persoonlijke situatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Beleggen in effecten brengt risico’s met zich mee. Laat u te allen tijde deskundig informeren.

De sores van vermogenden deel 3

Een ontvangen erfenis, de verkoop van de onderneming, een grote beloning, schade-uitkering of geldprijs. Verschillende omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat we van de ene op de andere dag een ‘luxeprobleem’ hebben. 

In de vorige twee columns uit deze serie schreef ik dat er in het bijzonder bij de verkoop van een onderneming uitgebreid met onze relaties en hun adviseurs wordt gesproken, de impact in financiële- en emotionele zin is tenslotte zeer groot! Een grondige inventarisatie is de basis voor een doelgericht vermogensplan (de ‘vaarroute’) waarmee de juiste financiële koers kan worden bepaald. Zo wordt allereerst gezorgd voor voldoende inkomen in de fase direct na de verkoop maar ook voor later, passend bij de wensen en plannen van de (oud)ondernemer. Met betrekking tot het vermogen zorgt een juiste aanpak ervoor dat uitholling van het vermogen (inflatie) en eventuele waardedalingen beperkt blijven. In deze column leest u onder meer over de praktische vervolgstappen en hoe u grip kunt houden op uw totale vermogen na de bedrijfsverkoop.

Bedrijf verkocht hoe verder

Het opbouwen en uitbouwen van een onderneming is het levenswerk van een ondernemer. Bij de bedrijfsoverdracht is het dan ook van groot belang dat de ondernemer e.e.a. met een goed gevoel kan afwikkelen. De ondernemer kan met een effectief team van specialisten zoals een deskundig overnamespecialist, de accountant, fiscalist en een onafhankelijk vermogensvermogensspecialist een optimaal resultaat behalen. Juist in deze fase is goed ondernemerschap bepalend voor de toekomstmogelijkheden!  
Het vervolg hierop is dat de verkoopopbrengsten optimaal dienen bij te dragen aan het welzijn van het gezin (in brede zin), nu en later. Dat vergt totaal andere aanpak en kennis. Het vermogen dient zodanig georganiseerd te worden dat het minder gevoelig wordt voor bepaalde marktbewegingen. Een gedegen vermogensstrategie en zorgvuldige begeleiding geven juiste grip op het vermogen. Soms proberen ondernemers dit eerst zelf te doen maar over het algemeen kost dit het nodige ‘leergeld’. Laat u onafhankelijk adviseren, het gaat immers om grote financiële belangen! Deskundigheid betaalt zich ruimschoots terug.  

Met een vermogensplan zoomen we in op alle facetten. Het vrijgekomen vermogen moet vanzelf dienstbaar zijn aan de wensen en behoeften van de (oud)ondernemer. Met behulp van ons planningsprogramma laten wij onze relaties naast de te verwachten uitkomsten ook verschillende scenario’s zien, dat geeft duidelijkheid en rust. Zaken die een rol spelen zijn bijvoorbeeld: De levensstijl van beiden/het gezin en de plannen. Wat is de financiële impact hiervan en voor welk tijdsbestek? Welk vermogen dient beschikbaar te blijven voor verwachte uitgaven in de komende jaren en welk deel kan voor langere termijn worden uitgezet? Met welke fiscale heffingen moet nog rekening gehouden worden, nu en later? Vermogensoverdracht naar de kinderen hoeveel, hoe en wanneer?

Door een duidelijk beeld te krijgen over de verschillende persoonlijke, familiare en zakelijke ambities kan e.e.a. worden doorberekend in indicatieve getallen. Op deze manier, inclusief de verschillende scenario’s, ontstaat er een goed beeld welke bedragen benodigd zijn. Tijdens het inventarisatiegesprek spreken wij met onze relaties ook uitgebreid over de risicobereidheid, de gewenste vermogensverdeling en tijdshorizon. Het vermogensplan wordt mede aan de hand van deze gegevens doorberekend voor het korte- en lange termijn vermogen. Het korte termijn vermogen is bedoeld voor wat de (oud)ondernemer nodig heeft voor zijn comfort, levensstijl en verplichtingen. Het resterend vermogen is het vermogen dat voor lange termijn kan worden uitgezet. Dit kan eventueel worden gebruikt voor een upgrade van de levensstijl, de (klein)kinderen, filantropie en dergelijke.

Vermogensregie in de praktijk

Het is een behoorlijk lastige klus om de verschillende aanbieders, producten, beleggingsvoorstellen en mogelijkheden te beoordelen en vervolgens keuzes te maken.
Zo spelen er bijvoorbeeld vragen als: willen we mee participeren en/of investeren in andere bedrijven? Hoe kunnen we verkoopopbrengsten optimaal organiseren? Hoe liggen de verschillen bij banken en vermogensbeheerders? Welke partijen en oplossingen zijn betrouwbaar en passend? Wie doet de onderhandelingen?

De beleggingsdoelstellingen en wensen die in het plan zijn vastgelegd zijn bepalend voor een juiste keuze en samenstelling. De aanpak, inhoud en beleggingsstijl van vermogensbeheerders, andere partijen of producten dienen passend te zijn. Ook adviseren wij om voldoende te diversifiëren zodat een goed gemiddeld rendement gemaakt kan worden dat minder afhankelijk is van marktsentimenten. Met een gedegen onderbouwing in goed overleg met onze relaties, bepalen we welke vermogensbeheerders, banken en andere aanbieders het beste gevraagd kunnen worden om een voorstel te doen. 
Dit proces, inclusief het beoordelen van voorstellen, gesprekken, de keuze voor één of meer vermogensbeheerders, de aanmeldingen, opstart en de volledige begeleiding kan worden verzorgd door een vermogensregisseur. Vanwege het klantbelang dient deze bij voorkeur 100% onafhankelijk te zijn. Er mag dus geen band zijn met de geadviseerde partijen. De taak van de vermogensregisseur gaat echter verder dan het bovengenoemde.
Na de verkoop van een onderneming staat de (oud)ondernemer niet meer alleen aan het roer. Ook zijn/haar situatie met betrekking tot de risico’s is totaal anders geworden. De fiscale- en juridische structuren kunnen vrijwel altijd worden geoptimaliseerd. Doorgaans is daar veel mee te winnen.
Enkele voorbeelden: welke B.V. ’s zijn overbodig en welke juridische zaken dienen geoptimaliseerd te worden. Zo ontstaat er ruimte om ook andere aangelegenheden op te pakken.
Het is nu ook het juiste moment om aandacht te besteden aan estate planning; op welke manier het opgebouwde vermogen optimaal overdragen kan worden aan de volgende generatie. Door dit op tijd en goed te regelen kan vermogen (in brede zin) fiscaal aantrekkelijk worden overdragen aan de erfgenamen. Een vraag aan u: is uw testament en notariële volmacht nog actueel? 

Grip houden

Dergelijke grote vermogens bestaan veelal uit verschillende vermogensbestanddelen en zijn verspreid over diverse B.V.’s. Spreiding over meerdere aanbieders, vermogensbeheerders en banken komt daarnaast ook veel voor. Om overzicht te houden over het totale vermogen is een samengestelde vermogensrapportage noodzakelijk, bijvoorbeeld op kwartaal- of zelfs op maandbasis. Aan de hand van een vermogensrapportage weten onze vermogensregierelaties precies hoe ze ervoor staan en kan er gericht worden bijgestuurd als de persoonlijke situatie of andere factoren daartoe aanleiding geven. 
Naast overzicht en inzicht wil men ook weten of de resultaten van de vermogensbeheerders op koers liggen met de markt en gestelde doelen.
Het beoordelen van beleggingsresultaten en de specifieke risico’s, zeker bij diversificatie en maatwerkoplossingen, is complex. Het vereist expertise; zorg dat het roer in stevige handen blijft!
Onze vermogensregierelaties hebben behoefte aan een helder overzicht met alle bezittingen en schulden voor het maken van de juiste keuzes. Naast spaargelden, beursgenoteerde beleggingen, private equity, uitgezette financieringen, onroerend goed, edelmetalen, vermelden wij in de periodieke rapportage desgewenst ook de waarde van de vakantiewoning, oldtimers, boot, kunst/antiek en overige collecties op.
Uiteraard houden we in de vermogensrapportages rekening met de verdeling over verschillende entiteiten (privé en de B.V.’s).

Vermogen structureren

Een passende juridische- en fiscale structuur voor het vermogen in de B.V.’s en privé is van groot belang. In het voorgaande liet ik enkele structuurmogelijkheden zien. Door de recente tariefswijzigingen van de vennootschapsbelasting, aanmerkelijk-belangheffing (box 2) en de vermogensrendementsheffing (box 3) kan het interessant zijn om de vermogensstructuur hierop aan te passen.
Ook privacy kan een rol spelen bij structurering van vermogens. Zeker sinds de invoering van het UBO-register, al is deze informatie nu (tijdelijk) niet openbaar.
Daarnaast kan andere structurering van de beleggingen in een B.V. of in privé interessante uitkomsten geven. Vermogen naar privé halen kan bijvoorbeeld een goede strategie zijn wanneer er een hoog rendement wordt verwacht. Er dient dan weliswaar dividendbelasting betaald te worden over de uitkeringen naar privé, maar bij hoge rendementen kan het fiscaal interessanter zijn om het in privé uit te zetten dan in de BV. 
Welke vermogensstructuur het beste past bij uw situatie kan in samenwerking met uw eigen fiscalist of accountant worden bepaald op basis van uw persoonlijke doelstellingen.

Onze volgende column (4) zal naast praktische tips m.b.t. vermogen, verder ingaan op diverse mogelijkheden van vermogensstructuren en vermogensoverdracht.    

Disclaimer
De verstrekte informatie mag u nimmer opvatten als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren. Bespreek met uw adviseur wat passend is in uw persoonlijke situatie.

Einde jaar in het vizier: maak de balans op, tijd voor actie

Gevoelsmatig lijkt het wellicht nog wat ver weg, maar al over vijf weken is het oudejaarsdag 2022. Kortom, een goed moment om juist in deze periode uw financiën tegen het licht te houden. Ook voor u zijn er mogelijk interessante besparingen te realiseren. Doe uw voordeel met onze ‘Box 3 eindejaartips’.

Een greep uit onze eindejaarstips 2022
Dit kunt u zelf doen
1) Blij maken (uw kinderen en goede doelen)
• Belastingvrij schenken: dit jaar maximaal 5.677 euro per kind. Het maximum geldt voor beide ouders samen, ook als u gescheiden bent. Voorts is belastingvrij: 2.274 euro voor kleinkinderen of derden.
• Specifieke schenkingsvrijstellingen: eenmalig voor kinderen tussen 18 en 40 jaar: maximaal 27.231 euro of 56.724 euro (bij dure studie). Wanneer aangewend voor een eigen woning geldt: maximaal 106.671 euro. Deze laatste vrijstelling wordt in 2023 beperkt tot maximaal 28.947 euro en zal in 2024 zelfs geheel vervallen. Let steeds op de specifieke voorwaarden en bewaar bewijsstukken goed.
• Fiscaal aftrekbare giften aan goede doelen zoals Rode Kruis, KWF, Hartstichting, Reumafonds, Hersenstichting, W&D, kerken, sociale-en culturele ANBI’s. Optimaliseren: Wanneer u periodiek minimaal 5 jaar lang vaste bedragen schenkt, is de a rekdrempel voor dat doel niet van toepassing. Zorg dan wel voor een geldige akte van schenking (notarieel of onderhands).

Belastingvrije schenkingen zorgen voor dubbel belastingvoordeel: u verlaagt uw belastbaar box 3 vermogen en uw erfgenamen betalen in de toekomst minder erfbelasting. Vooral schenkingen aan meerderjarige kinderen zijn interessant omdat dit vermogen dan niet meer wordt meegeteld in box 3 van de ouders.

2) Het juiste moment (verlaag uw saldo voor 1 januari 2023)
• Door de nieuwe box 3-belastingplannen kan deze tip een interessante overweging zijn voor met name ‘overig vermogen’. Met betrekking tot ‘spaarvermogen’ wordt het fiscale voordeel minder, maar kan het een afweging zijn vanwege de lage rentevergoeding.
• Tip 1: Geplande grote aankopen nu doen. Betaal voor 2023 uw grote privé-aankopen, bijvoorbeeld: verduurzaming van de woning, andere auto, motorjacht, kunst of juwelen. Grote verkopen uitstellen tot na 1 januari 2023, bijvoorbeeld: uw huis, boot of dure schilderijen.
• Tip 2: Ondernemersvermogen. Wanneer u van plan bent om vermogen uit uw bedrijf naar privé over te hevelen, dan kan dit het meest optimaal ná 1 januari 2023. Andersom kan het verstandig zijn om het benodigde vermoge nvanuit privé juist vóór 1 januari over te maken naar uw zakelijke rekening. Zo voorkomt u de relatief hoge belasting in box 3. Let op: boxhoppen is fiscaal verboden; er geldt een minimumperiode van zes maanden.

Samen met uw adviseur
Uw hypotheek
• Wilt u uw hypotheek oversluiten? Doe het dit jaar! De te betalen boeterente en kosten zijn, afhankelijk van uw inkomen, nog a rekbaar tegen maximaal 40 procent (2023: max. 37,05 procent)
• Extra aflossing op hypotheek. Voordelen: uw belastbaar box 3 vermogen neemt af en lagere maandlasten. Let op de hypotheekvoorwaarden. Uw geld zit dan wel vast in stenen; dit dient te passen bij uw financiële situatie nu en later!
• Betaal hypotheekrente vooraf: nu aftrekbaar tegen max. 40 procent (2023: max. 37,05 procent) In het bijzonder interessant wanneer uw tarief inkomstenbelasting volgend jaar lager wordt door bijvoorbeeld pensioen of werkloosheid. Vooruitbetaling kan voor max. zes maanden.
Voordelen: aftrekbaar tegen het hogere tarief van 2022 en u bespaart hierover box 3 belasting. Let wel op uw hypotheekvoorwaarden.
• Mogelijk komt u in aanmerking voor verlaging van de risico-opslag van de hypotheekrente door de waardestijging van uw woning in de afgelopen jaren. Informeer eens bij uw bank.

Grotere vermogens
Beleggen in een BV
Bij grote vermogens, met name ‘overig vermogen’ met een beperkt rendement (bijvoorbeeld defensieve beleggingen of uitstaande leningen), kan het interessant zijn om dit in ‘BV-vorm’ of een ‘Open fonds voor gemene rekening’ te doen. Dan zet u uw geld over van Box 3 naar Box 2 met als voordeel dat u alleen belasting verschuldigd bent over het daadwerkelijk behaalde rendement. Spaarders die in de afgelopen jaren hun privéspaargeld in een ‘Spaar BV’ hebben ondergebracht daarentegen kunnen weer terugkeren naar privé (box 3) vanwege de verlaagde belastingheffing op spaarvermogen. Zo kan er bespaard worden op de jaarlijkse kosten.

Groene cijfers
Groensparen: maak hier gebruik van zonder koersrisico’s. Al is de rentevergoeding laag; er is ook belastingvoordeel! Zo geldt er een vrijstelling voor box 3 en daarnaast een extra heffingskorting van 0,70 procent. Het maximum deelname bedrag is dit jaar 61.215 euro per persoon (122.430 euro samen). Tip: wees er op tijd bij in verband met beperkte verkrijgbaarheid.

Koop pensioen en maak een aftrekpost bij een aantoonbaar pensioentekort
Om uw pensioen aan te vullen kunt u een aftrekbaar bedrag afstorten op banksparen. Dit is mogelijk op zowel op spaar- als beleggingsbasis. Het gestalde vermogen staat gedurende de looptijd belastingvrij geparkeerd. Interessant wanneer toekomstige lijfrente-uitkeringen tegen een lager tarief belastbaar zijn dan het huidige.

Beleggen
Hoewel een effectenportefeuille in box 3 fiscaal belastbaar is, kunnen lange termijn beleggers inspelen op een hoger rendement. Bij vermogens vanaf 500.000 euro kan vermogensbeheer met extra koersbescherming een interessante en laagdrempelige optie zijn zie bovenstaande grafiek. Laat u niet alleen leiden door fiscale voordelen. Uw keuzes moeten altijd passen bij uw eigen wensen en financiële situatie.

Vaste adviseur
Zit u nog goed? Bij beleggen en financiële planning draait het om de inleving en betrokkenheid van de adviseur bij de klant en zijn (financiële) situatie. Hecht u ook waarde aan een vaste adviseur dan nodig ik u uit voor een persoonlijk gesprek. Zorg voor een goede start in 2023!

Disclaimer
De verstrekte informatie mag u nimmer opvatten als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren. Bespreek met uw adviseur wat passend is in uw persoonlijke situatie.

Belastingplan box 3 2023

In aanloop naar het nieuwe belastingplan* met heffing over werkelijke rendementen in
2026, is er tot die tijd een tijdelijke regeling aangekondigd.

Deze tijdelijke regeling gaat nog steeds uit van fictief rendement op spaargeld en beleggingen. Een belangrijk verschil met de oude regeling is dat er gerekend wordt met het daadwerkelijk aandeel van spaarvermogen en overig vermogen. Deze wijziging is met ingang van belastingjaar 2022 reeds doorgevoerd, hoewel alleen voor dit jaar de meest gunstige regeling door de fiscus wordt toegepast.

In 2022 is het belastingtarief hierop 31 procent, maar dit wordt de komende jaren verder verhoogd. Met betrekking tot 2023 geldt 32 procent, 2024: 33 procent en voor 2025: 34 procent.

Fictief rendement
De fiscus stelt jaarlijks per soort vermogen een fictief rendement vast. Voor het belastingjaar 2023 geldt voor overig vermogen naar verwachting een fictief rendement van 6,17 procent. Het fictief rendement voor spaarvermogen en schulden wordt steeds aan het einde van het betreffende jaar vastgesteld en is dus nog niet bekend. In ons voorbeeld hanteren we daarom de huidige percentages; respectievelijk 0,01 procent en 2,46 procent.

Voorbeeld
Peter Welvaart heeft op 1 januari 2023 een totaalvermogen van 800.000 euro, verdeeld over 400.000 euro spaargeld en 400.000 euro overig vermogen (bijvoorbeeld effecten, vakantiehuis, verhuurd vastgoed of vorderingen). Het verondersteld rendement op sparen is dus 40 euro en op overig vermogen 24.680 euro. Het totaal verondersteld rendement is dan 24.720 euro.

Rendement op het totaal vermogen
In een volgende stap berekenen we het percentage van het verondersteld rendement: 24.720 / 800.000 = 3,09 procent.

Belastbaar voordeel uit sparen en beleggen
Het totaal vermogen verminderen we met het heffingsvrij vermogen ad 57.000 euro (voorlopig bedrag 2023 per fiscaalpartner). Het belastbaar vermogen wordt hierdoor dus 743.000 euro. Op dit bedrag laten we het berekende rendementspercentage van 3,09 procent los, om het zogeheten voordeel uit sparen en beleggen te berekenen: 22.958 euro.

Belasting in box 3
Als laatste berekenen we de verschuldigde box 3-belasting. Voor 2023 geldt een belastingpercentage van 32 procent. Bij het berekende ’voordeel uit sparen en beleggen’ ad 22.959 euro resulteert dit in een belastingheffing van 7.346 euro.

De verrekenbaarheid van eventuele schulden in box 3 is fors beperkt. Uitsluitend het veel lagere fictief rendement mag met het vermogen worden verrekend.

*Het bovenstaande is gebaseerd op Belastingplan 2023 dat eerder door het kabinet is gepresenteerd.
Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. Tot dat moment kunnen er nog wijzigingen optreden. Dit geldt ook voor de genoemde tarieven.

Disclaimer
De verstrekte informatie mag u nimmer opvatten als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren. Bespreek met uw adviseur wat passend is in uw persoonlijke situatie.

De sores van vermogenden

De verkoop van een bedrijf, een grote beloning, schade-uitkering of geldprijs, een ontvangen erfenis. Er kunnen verschillende omstandigheden zijn die ervoor zorgen dat we van de ene op de andere dag over een groot vermogen beschikken. 
In mijn vorige column las u, dat in het bijzonder bij een bedrijfsverkoop, er uitgebreid met onze relaties en hun adviseurs wordt gesproken. Een doelgericht plan werkt als een ‘vaarroute’ om samen de juiste financiële koers te kunnen varen. In dit artikel neem ik u graag mee in de praktijk.

Inkomen
Wanneer een bedrijf is verkocht, valt in veel gevallen ook het inkomen van de directeur groot aandeelhouder (dga) geheel of gedeeltelijk weg. Een overnamesom is immers geen inkomen. Inkomen blijft noodzakelijk al is het benodigd bedrag voor iedereen anders.

 • Het gewenst inkomen voor nu en op pensioendatum is een prominent uitgangspunt in een financieel plan.
 • Daarnaast is het van belang dat er een goed beeld ontstaat van de resterende tijd tot het moment dat AOW en eventueel pensioeninkomen verwacht worden.
 • Mogelijk is er daarnaast nog sprake van inkomsten uit andere bronnen. Denk bijvoorbeeld aan huurinkomsten. Zo zien we in de praktijk geregeld dat de bedrijfspanden of kantoren eigendom blijven van de verkopende ondernemer.
 • Uiteraard dienen we in het plan ook rekening te houden met inflatie. Op dit moment een actueel thema: in de afgelopen jaren was deze zeer laag maar momenteel buitengewoon hoog. Als het inkomen niet jaarlijks wordt verhoogd met een (gemiddelde) inflatiecorrectie dan kunnen we gaandeweg in de toekomst steeds minder besteden.

Met name de looptijd en de hoogte van het gewenst (aanvullend) inkomen bepalen welk kapitaal nodig is om in behoefte te kunnen voorzien.

Voorkom uitholling
De vervolgvraag gaat om de haalbaarheid. Tot welke leeftijd dient het gewenste inkomen + jaarlijkse inflatiecorrectie te worden voortgezet?
Het beschikbare vermogen speelt hierbij een belangrijke rol. Stel dat de volledige verkoopopbrengst op sparen wordt geparkeerd dan zal het rendement minimaal zijn. Sterker nog; rekening houdend met een gemiddelde inflatiecorrectie en een laag spaarrendement zal het vermogen in de loop van de jaren fors worden uitgehold.

Om dit te voorkomen dienen er andere keuzes gemaakt te worden voor dat deel van het vermogen dat op langere termijn kan worden uitgezet. Juist ondernemers zijn zich hiervan bewust en zoeken alternatieven; ‘een ondernemer zit immers nooit stil’.

De ondernemer na de verkoop
Wanneer een bedrijf is verkocht komen ondernemers in een minder hectische periode terecht, zo wordt doorgaans gedacht. Maar de praktijk laat zien dat de agenda alweer snel gevuld wordt met nieuwe activiteiten. De plannen van de ondernemer na verkoop hebben vanzelfsprekend invloed op de persoonlijke financiën.
Het gebeurt geregeld dat bij de verkoop van een onderneming wordt afgesproken dat de oud-ondernemer aan de onderneming (parttime) verbonden blijft als directielid tegen een managementvergoeding. Veelal zien we dat het uiteindelijke aankoopbedrag mede afhankelijk is van de bedrijfsresultaten binnen deze periode (earn-out). Bij tegenvallende bedrijfsresultaten kan dit overigens ook betekenen dat de uiteindelijke verkoopprijs lager uitvalt dan eerdere uitgangspunten.

Bij jongere verkopers zien we het vaker gebeuren dat zij doorgaan met ondernemen, al dan niet in dezelfde sector. Oud-ondernemers investeren doorgaans gemiddeld meer in andere bedrijven als geldschieter en coach op individueel niveau of door te participeren in private equity (verzameling van niet beursgenoteerde ondernemingen).

Verschillende routes naar financiële reisdoelen
Wij adviseren onze relaties om voldoende vermogen te reserveren op de spaarrekening om van te kunnen leven in de eerste jaren. Het vermogen dat voor de lange termijn kan worden uitgezet wordt dan geïnvesteerd in, bij de ondernemer, passende beleggingsvormen. Denk aan bijvoorbeeld een vorm van vermogensbeheer, hypothecaire financieringen met ruime dekking, zakelijk vastgoed, private equity enz.  Desgewenst kan hiernaast een deel worden gereserveerd voor ondernemersactiviteiten. Dat geeft de ondernemer de vrijheid om zelf te ondernemen of individueel te participeren.

Bij alle keuzes die gemaakt worden blijft het vermogensplan (zie onze vorige column) koersbepalend voor risico, rendement en looptijd. Uiteraard kan met de praktische invulling van investeringen worden geschoven, mits passend bij de risico-indeling. Per slot van rekening streeft iedere (oud)ondernemer ernaar om zijn financiële reisdoelen te behalen …

 

Deze column wordt vervolgd

Disclaimer
De verstrekte informatie mag u nimmer opvatten als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en in samenspraak met uw adviseur om uw persoonlijke situatie te bespreken.

De sores van vermogenden

Veelal wordt er gedacht: ‘als ik veel geld had dan zou ik het wel weten.’ Maar is dat ook zo? Natuurlijk, iedereen heeft zo zijn wensen die hij dan zou kunnen vervullen. In de praktijk wordt het vaak toch heel wat complexer wanneer er daadwerkelijk een groot vermogen beschikbaar komt. In deze columnserie; ‘de sores’ van miljonairs.

De verkoop van een bedrijf, een grote beloning, schade-uitkering of geldprijs, een ontvangen erfenis. Er kunnen verschillende omstandigheden zijn die ervoor zorgen dat we van de ene op de andere dag over een groot vermogen beschikken.

Wilde plannen
Een groot deel van mijn relaties is (oud-) ondernemer. Vooral rond een bedrijfsverkoop of overdracht trekt men aan de bel. Als gevolg hiervan stroomt er veel geld op hun rekeningen binnen, doorgaans gaat het daarbij om zeer grote bedragen. Hoe gaan we daar op een goede manier mee om? Het is immers kapitaal waar een leven lang hard werken aan vooraf ging!

Er is dan sprake van financiële onafhankelijkheid (iets waar velen naar streven). Men hoeft niet meer te werken voor inkomen en doet het slechts omdat het leuk is of voldoening geeft . Zo kan er ook gekozen worden om iets heel anders te ondernemen of zich in te zetten voor familie, goede doelen of vrijwilligerswerk. Maar zorg als eerste voor een goed doordacht plan voordat er stappen worden gezet. Ineens thuis zitten betekent dat er niets meer om handen is. Een huwelijk zou dan zomaar onder grote druk kunnen komen. Helaas blijkt dit nogal eens in de praktijk. Voorkom dit en blijf te allen tijde met beide benen op de grond staan.

Helder overzicht en een doelgericht plan
Omdat er een totaal ander financieel toekomstperspectief ontstaat, is het van groot belang om allereerst een goed beeld te hebben van de nieuwe situatie. Maak de balans op van het financieel totaalplaatje zoals het er nu uitziet, maar ook de wensen voor de komende tijd en de verdere toekomst. Een goed gesprek met een financieel planner kan hierbij uitstekend helpen. Deze zal in het gesprek de nodige vragen stellen om zo een compleet beeld te krijgen. Als het goed is stapt een financieel planner met deze informatie in de schoenen van de relatie om zodoende in alle facetten optimaal mee te kunnen denken.

Financiële aandachtspunten zijn onder meer:
• Wensen en doelstellingen van beide partners;
• Ontwikkeling van het inkomen;
• Ontwikkeling en de structuur van het vermogen;
• Financiële impact bij bepaalde keuzes;
• Betere kansen voor de kinderen creëren;
• Fiscaal optimaal en passende vermogensoverdracht aan kinderen en kleinkinderen;
• Schenkingen aan bijvoorbeeld charitatieve
instellingen;
• Financiële situatie bij overlijden van beiden;
• Actueel testament;
• Beleggingshorizon;
• Rendementswensen, passend bij de risicoacceptatie;
• Naast financieel rendement ook maatschappelijk – sociaal investeren?

De wensen en doelstellingen van onze relaties vormen altijd het primaire uitgangspunt. Fiscaal en juridisch worden deze vervolgens zo optimaal mogelijk vertaald in een plan van aanpak. Maar ook de sociale impact die de nieuwe situatie kan hebben verdient de nodige aandacht. Centraal staan vragen als: wat wil je echt en wat is belangrijk voor je?

Keuzes maken
Naast het opstellen van een financieel totaaloverzicht waarmee een helder beeld ontstaat van de situatie, helpt een financieel planner ook om de juiste keuzes te maken en deze uit te voeren. Bijvoorbeeld door simulatie van de financiële consequenties wanneer (deels) gestopt wordt met werken. Misschien is er de wens om een belangrijk deel te beleggen, maar hoe? Er zijn tenslotte zeer uiteenlopende mogelijkheden van beleggen en vele vormen van dienstverlening. Wellicht is het opzetten van een familiebank een passende optie voor een ander gedeelte? Is het verstandig om de hypotheek nu af te lossen? Mogelijk kan een optimaal schenkingsplan in het kader van vermogensoverdracht aan (klein)kinderen voorzien in behoefte.

Het is van belang dat de planner hierbij samenwerkt met de adviseurs van deze relatie. Denk hierbij aan de accountant, fiscalist, vermogensspecialist, notaris en eventueel andere financieel specialisten.

Doen
Als de planning gereed is, is de route in feite uitgezet; dan weten we precies waar we staan. Hiermee kunnen we goed voorbereid en gericht aankoersen op het bereiken van de doelstellingen. Nog één belangrijke tip: wacht hierna niet te lang, maar start met de uitvoering, anders blijft het bij een plan!

Disclaimer
De verstrekte informatie mag u nimmer opvatten als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en in samenspraak met uw adviseur om uw persoonlijke situatie te bespreken.

Eerst zaaien om straks te kunnen oogsten

Het is volop lente! Hoewel ieder seizoen zijn eigen charme heeft , heeft de lente toch wel iets extra’s; de natuur ontwaakt uit haar winterslaap, het frisse gras, de voorjaarszon, bloesems aan de bomen en huppelende lammetjes in wei; dat is genieten. In dit seizoen worden de akkers geploegd, gezaaid en onkruid verwijderd om in een volgend seizoen te kunnen oogsten. Op het financiële vlak is het niet veel anders.

Groeien
Wanneer we sparen voor later, doen we eigenlijk hetzelfde. We zetten maandelijks een bedrag op de spaarrekening (zaaien) zodat we op een later moment voldoende vermogen hebben om ermee te kunnen doen waarvoor we hebben gespaard (oogsten). Spaardoelen die men kan hebben, zijn heel verschillend. Denk bijvoorbeeld aan aflossing van de eigen woning of het schip, aanvullend pensioeninkomen of gewoon ‘een appeltje voor de dorst’. Het hebben van voldoende vermogen op latere leeftijd is niet vanzelfsprekend. In ieder geval komt dat niet vanzelf. Daar dienen we op tijd – het liefst zo vroeg mogelijk – geld voor te reserveren. Immers: hoe langer we kunnen sparen, hoe lager het bedrag hoeft te zijn dat we jaarlijks opzij leggen.

Het rendement op sparen is momenteel circa 0 procent. Ondanks dat blijft het verstandig om een spaarbuffer achter de hand te houden. Bij grotere vermogens die langere tijd niet nodig zijn, kan het juist zinvol zijn om dat deel te beleggen in bijvoorbeeld effecten, private equity, vastgoed of leningen met onderpand. Wellicht is een familiebankconstructie een passende oplossing; hierbij helpt u tevens uw kinderen met een financiering voor hun woning, schip of onderneming. Laat u hierbij altijd adviseren
door een deskundige!

Onderhoud
Ook het onderhoud van grotere vermogens is enigszins vergelijkbaar met de lente. Voor een goed resultaat zullen we regelmatig ons tuingereedschap moeten gebruiken, anders verstikt het prille groen door onkruid en wildgroei.

Zo ook bij een effectenportefeuille. Wanneer deze goed gebalanceerd is opgebouwd, dan zullen de financiële markten vervolgens haar werk doen. Door koersbewegingen raakt de portefeuille in onbalans. Bij zorgvuldig onderhouden portefeuilles blijft het neerwaartse risico beperkt en wordt het opwaarts potentieel benut. Het onderhoud bestaat onder meer uit herbalanceren, gestructureerd winstnemen en het veiligstellen van vermogens. Zo kunnen vermogensdoelen uiteindelijk worden geoogst.

Hovenier voor uw vermogen
Als doe-het-zelf belegger (execution only) voert u dit onderhoud uiteraard zelf uit. Wanneer u gebruik maakt van vermogensbeheer (hovenier) dan heeft u hier geen omkijken naar. Dit is de taak van de vermogensbeheerder. U ontvangt dan bij de periodieke gesprekken steeds terugkoppeling over de gemaakte resultaten, zijn marktvisie en aanpak. Er zijn veel vermogensbeheerders actief in Nederland,
ieder met een eigen stijl en manier van aanpak. Wanneer u een vermogensbeheerder kiest die ook financieel verder kijkt dan alleen de effectenportefeuille en past bij uw levensmotto, dan kunt u daar veel gemak, financieel voordeel en plezier van hebben.

Geniet van de lente. Begin op tijd met zaaien en zorg voor onderhoud! Duisenburgh Vermogensregie helpt u graag de seizoenen door.

Disclaimer
De verstrekte informatie mag u nimmer opvatten als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en in samenspraak met uw adviseur om uw persoonlijke situatie te bespreken.

Als ‘het schip’ eenmaal binnen is, laat het dan voor u werken!

Jack Verkamman, partner bij Duisenburgh Vermogensregie, komt in zijn adviespraktijk heel verschillende, vermogende ondernemers en particulieren tegen. Omdat iedere relatie anders is en andere behoeften heeft, leveren we altijd maatwerk, in nauwe samenwerking met de accountant, notaris en fiscalist.

Wat de meeste relaties wél gemeenschappelijk hebben, is dat ze (oud)- ondernemer zijn. Verkamman: „Als ondernemers onder elkaar schakelt het gemakkelijk: we voelen elkaar aan en staan náást elkaar.”

‘Overvallen door een overnamebod’
Verkamman geeft aan dat de laatste jaren opvallend veel ondernemers bij hem aankloppen om het vrijgekomen vermogen van hun verkochte bedrijf professioneel te laten beheren of regisseren. “Onlangs ontmoette ik zo ook een maritiem ondernemer die ‘overvallen’ was door een bod op zijn bedrijf. Een naburige collega wilde zijn bedrijf graag overnemen. ‘Hoewel ik nog enthousiast bezig was, kon ik deze kans niet laten gaan. Bovendien zijn mijn kinderen niet geinteresseerd in bedrijfsopvolging’, vertelde hij. Zo kwam er een fors bedrag op zijn bankrekening terecht. Opeens had hij een luxeprobleem.”

Creatieve oplossingen
“Via zijn accountant is hij met ons in contact gekomen.” Een luxeprobleem is onder meer de negatieve rente op het spaarvermogen, vertelt Verkamman verder. “We berekenden dat het vermogen van deze ondernemer meer dan 25.000 euro aan rente zou gaan kosten op jaarbasis. Daar komen waardeverminderingen door hoge inflatie en belastingen nog bij!” Zo’n probleem intrigeert Verkamman; hij komt altijd wel met creatieve oplossingen, waarbij hij product- en bankonafhankelijk werkt. Verkamman: “Bij ons geen snelle productverkoop, maar de beste oplossingen voor elke klant!” Voor deze ondernemer maakte hij een vermogensplan waarin al diens wensen zijn vertaald. “Zo is het vermogen divers uitgezet: onder meer financieringen met zekerheden, effecten, long-short strategieën, edelmetalen en een familiebank, met als primaire doelstelling een gepast inkomen voor de komende jaren en bij pensioen. Ook voorziet dit plan in schenkingen aan goede doelen, vermogensoverdracht naar kinderen en een testament. Resultaat: concrete uitvoering, overzicht en financieel comfort!”


Uniek en actueel
De ondernemer en Jack Verkamman kozen onder meer voor een unieke vorm van vermogensbeheer: vermogensbeheer met extra bescherming. “Hierbij worden neerwaartse beursrisico’s, ook crashes, voor een belangrijk deel afgedekt, waardoor waardedalingen aanzienlijk worden beperkt. Zeker in de huidige markten een plezierige gedachte! Zo komt de portefeuille bij herstel ook sneller in de plus. Dit resulteert in een hoger totaalrendement en aanzienlijk meer rust.”

Disclaimer
De verstrekte informatie mag u nimmer opvatten als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en in samenspraak met uw adviseur om uw persoonlijke situatie te bespreken.

Bibberen op de beurs

De verschrikkelijke oorlog Rusland – Oekraïne houdt eenieder wereldwijd bezig. Al wekenlang volgen buitengewoon trieste nieuwsberichten elkaar op. Ook is er veel onzekerheid hoe het verloop zal zijn en hoe lang de oorlog voortduurt. Financiële markten wereldwijd zijn eveneens geraakt door het kanongebulder en de onzekerheid omtrent gevolgen van deze oorlog.

Terugblik
Wie had twee jaar terug kunnen bedenken dat de wereld er zo anders uit zou zien zoals nu het geval is? Voorafgaand aan de deze oorlog zette het coronavirus de wereld op haar kop. Naast de soms zeer ernstige medische gevolgen werd ook de economie grotendeels lamgelegd door de lockdowns. Steunprogramma’s en renteverlagingen van centrale banken resulteerden in forse herstelbewegingen op de financiële markten. Iets eerder werden financiële markten geteisterd door (dreigende) handelsoorlogen, brexit en de Amerikaanse verkiezingsstrijd. Deze gebeurtenissen zorgden voor forse bewegingen op financiële markten’. Hoe hebben ‘beursbibbers’ u beziggehouden?

Aanvankelijk gingen de gemiddelde analistenverwachtingen voor 2022 uit van hogere aandelenkoersen, maar ook iets hogere rentestanden. Economische rugwind was onder meer te verwachten door coronaherstel en goede werkgelegenheid. Bovendien was het gemiddeld spaarsaldo flink toegenomen. Al met al gunstige omstandigheden voor aandelenmarkten. Bovendien hadden beleggers door de lage rentestand weinig alternatieven. De grootste onzekerheden hierbij vormden de verstoringen in de productieketens, stagnerende logistiek en tekorten op grondstoffen- en arbeidsmarkt dus hogere inflatie. Als verwacht bouwen de centrale banken inmiddels hun opkoopprogramma’s af en zijn er renteverhogingen aangekondigd.

Op koers blijven
Veel beleggers hebben moeite om ‘het roer recht te houden’ vooral vanwege de hoge inflatiecijfers, op dit moment. Het is onmogelijk om nu in te schatten hoe de oorlog zich verder zal ontwikkelen. Al denken analisten in diverse scenario’s. Posities innemen op welke afloop dan ook zou puur speculeren zijn. Waar u wel vanuit kunt gaan, is dat deze situatie inclusief economische gevolgen, wel eens lang zou kunnen duren. Gedurende die tijd kunnen door sancties en verstoringen van aanvoerketens de prijzen blijven stijgen. Niet alleen die van aardgas en olie, maar van veel producten. Dit heeft impact op de economie en inflatie.

Emotie en beleggen
Ik word weleens gebeld door ongeruste mensen die elders beleggen; zij vertellen soms over slapeloze nachten en paniekverkopen wanneer de beurs een forse daling doormaakte. Het is in ieder geval niet raadzaam dat door emotie gedreven beleggers een groot vermogen zelf beleggen; de combinatie emotie en beleggen kost immers altijd veel geld! Zorg voor een doordacht vermogensplan en wijk daarvan niet af. Wel is bijsturing in de lijn van het plan geregeld nodig om op koers te blijven. Beleggen is een vak; deskundigheid, aandacht en actie zijn van groot belang om de doelstellingen te kunnen bereiken.

Wat te doen
Wanneer u belegt in effecten is het belangrijk dat het geld voor langere termijn niet nodig is en dat er naast het te beleggen vermogen voldoende reserves zijn om tegenvallers op te vangen.

Binnen de effectenportefeuille is goede spreiding zeer relevant. In het bijzonder als het gaat om de beleggingscategorieën (assets). De samenstelling van deze spreiding dient altijd overeen te komen met uw risicoprofiel en persoonlijke situatie. Denk hiernaast ook aan goede spreiding over verschillende sectoren en aandelen/obligatietitels.

Enkele strategieën
– In onzekere tijden kan het belang in aandelen en vastgoed tijdelijk (iets) worden teruggebracht ten
gunste van cash of laag-risicobeleggingen. Maar zorg ervoor dat u ‘de boot niet mist’ wanneer financiële markten herstellen.

– Al eerder had Duisenburgh het renterisico beperkt door te beleggen in obligaties met kortere looptijden en inflation linked bonds, aangevuld met laag-risico alternatieven.
– Relatief meer beleggen in (staats)obligaties. Deze aanpak werkt nu helaas niet; de rente staat momenteel rond nul procent. Oplopende inflatie zorgt voor hogere rentes, hierdoor zullen obligatiekoersen juist dalen.
– Afdekken van koersdalingen met gekochte putopties (nadeel: prijzig, zeker als beurzen fors bewegen. Wanneer er geen grote daling komt, kost dit rendement).
– Callopties schrijven; de ontvangen optiepremie geeft enige compensatie bij beperkte koersdalingen. (keerzijde: bij crashes zal dit onvoldoende zijn, bij forse koersstijgingen kost het rendement).
– Goud en zilver kunnen fors meer waard worden in tijden van onzekerheid. Daar tegenover staat dat de werking als ‘vluchthaven’ meestal snel verdwijnt wanneer het vertrouwen terugkomt. Ook ontvangt men geen rente of
dividendinkomsten.

Rust
Vermogensbeheer met extra bescherming kan een passende oplossing zijn. Hierbij worden neerwaartse beursrisico’s, ook crashes, voor een belangrijk deel afgedekt waardoor dalingen van het portefeuillevermogen aanzienlijk minder zijn. Bij herstel van de financiële markten komt de portefeuille hierdoor eerder in de plus dan bij traditioneel vermogensbeheer. Uiteindelijk resulteert dit in een beter totaalrendement en aanzienlijk meer ‘rust’. Al vanaf een inleg van 500.000 euro bieden wij een vorm van vermogensbeheer met bescherming.

Hoe hebben ‘beursbibbers’ u beziggehouden? Het kan anders!
Het bovenstaand is uitdrukkelijk geen beleggingsadvies voor uw portefeuille of situatie. Laat u deskundig informeren over de mogelijkheden en risico’s in het bijzonder.

Einde jaar in zicht; maak de balans op, tijd voor actie!

Het lijkt nog even weg maar over zo’n 6 weken wordt het jaar 2021 afgesloten. Kortom, een goed moment om uw financiën tegen het licht te houden. Ook voor u zijn er wellicht interessante besparingen te realiseren. Doe uw voordeel met onze BOX 3 eindejaar tips!

BOX 3
Al enige jaren is de overheid op zoek naar een meer rechtvaardige belastingheffing op spaarvermogens maar dat blijkt ondanks de felle kritiek van fiscalisten en het recente advies van de Advocaat-Generaal nog lastig uitvoerbaar in de praktijk. Vooruitlopend op een beter plan gelden voor 2022 de volgende vrijstellingen en tarieven.

Wijze van belastingheffing
– Hoe uw vermogen daadwerkelijk is samengesteld en wat het rendement ervan is doet er niet toe; de belastingpercentages zijn voor iedereen gelijk.

– Het heffingsvrij vermogen wordt € 50.650,- per fiscaal partner. Vermogens boven deze vrijstelling zijn fiscaal belastbaar.

TARIEVEN BOX 3

Een greep uit onze eindejaarstips 2021

Dit kunt u zelf doen
1.) Blij maken  (uw kinderen en goede doelen)

 • Belastingvrij schenken: dit jaar maximaal € 6.604 per kind. Het maximum geldt voor beide ouders samen, ook als u gescheiden bent. Voorts is belastingvrij: € 3.244 aan  kleinkinderen of aan derden. Deze bedragen zijn dit jaar eenmalig met € 1.000 verhoogd!
 • Schenken: eenmalige vrijstelling voor kinderen tussen 18 en 40 jaar: maximaal € 26.881 of € 55.996 (bij dure studie). Wanneer aangewend voor een eigen woning geldt: maximaal € 105.302. Let op de voorwaarden en bewaar bewijsstukken goed!
 • Fiscaal aftrekbare giften aan goede doelen zoals Rode Kruis, KWF, Hartstichting, Reumafonds, Hersenstichting, kerken, sociale-en culturele ANBI’s. Optimaliseren: Wanneer u periodiek minimaal 5 jaar lang vaste bedragen schenkt, is de aftrekdrempel voor dat doel niet van toepassing. Zorg dan wel voor een geldige akte van schenking (notarieel of onderhands).

Belastingvrije schenkingen zorgen voor dubbel belastingvoordeel: u verlaagt uw belastbaar box 3 vermogen en uw erfgenamen betalen t.z.t. minder erfbelasting. Vooral schenkingen aan meerderjarige kinderen zijn interessant omdat dit vermogen dan niet meer wordt meegeteld in box 3 van de ouders.

2.) Het juiste moment (verlaag uw saldo voor 1 januari)

 • Tip 1: Betaal vooraf uw belastingen, eventuele schulden, zorgverzekering, uw krant en andere abonnementen.
 • Tip 2: Geplande grote aankopen nu doen. Betaal voor 2022 uw grote privé aankopen bijvoorbeeld: auto, motorjacht, kunst, juwelen of zonnepanelen. Grote verkopen uitstellen tot na 1 januari 2022, bijvoorbeeld: uw huis, boot of dure schilderijen.
 • Tip 3: Ondernemersvermogen. Wanneer u van plan bent bedrijfsspaargelden naar privé over te hevelen is dit het meest optimaal om dit te doen ná 1 januari. Andersom is het verstandig om benodigde liquiditeiten vanuit privé juist vóór 1 januari over te maken naar uw zakelijke rekening. Zo voorkomt u de relatief hoge belasting in box 3.
 • Let op: er geldt een minimumperiode van 6 maanden; boxhoppen is verboden.
Samen met uw adviseur:

Uw hypotheek

 • Wilt u uw hypotheek oversluiten? Dit jaar doen!  De te betalen boeterente en kosten zijn, afhankelijk van uw inkomen, nog aftrekbaar tegen max. 43% (2022: max. 40%)
 • Extra aflossing op hypotheek. Voordelen: uw belastbaar box 3 vermogen neemt af en lagere maandlasten. Let wel op de hypotheekvoorwaarden. Uw geld zit vast in stenen; dit moet dan wel passen in uw financiële situatie nu en later!
 • Betaal hypotheekrente vooraf: nu aftrekbaar tegen max. 43% (2022: max. 40%) Bijzonder interessant wanneer uw tarief inkomstenbelasting volgend jaar lager wordt door bijvoorbeeld pensioen of werkloosheid. Vooruitbetaling kan voor max. zes maanden. Voordelen: aftrekbaar tegen het hogere tarief van 2021 en u bespaart hierover box 3 belasting. Let op de hypotheekvoorwaarden!
 • Familiebank opzetten: hypotheek verstrekken aan kinderen met fiscale aftrek.
Voor grotere vermogens

Sparen in een spaar-BV  
Als u een echte spaarder bent en dus genoegen neemt met lage of negatieve rendementen kan het bij grotere vermogens interessant zijn om een spaar-bv op te zetten. U zet uw spaargeld dan over van Box 3 naar Box 2 met als groot voordeel dat u alleen belasting verschuldigd bent over het daadwerkelijk behaalde rendement. Al vanaf ca. € 300.000 kan dit een aantrekkelijke overweging zijn, rekening houdend met de kosten voor notaris en accountant.

Groene cijfers
– Groensparen: geen beursrisico’s, veelal geen rente maar wel belastingvoordeel. Tip: wees er op tijd bij i.v.m. beperkte verkrijgbaarheid.

– Groenbeleggen: kansen van de beurs met belastingvoordeel. Zo geniet u van € 60.429 extra vermogensvrijstelling per belastingplichtige en 0,70% heffingskorting.

Koop pensioen en maak een aftrekpost bij een aantoonbaar pensioentekort. Om uw pensioen t.z.t. aan te vullen kunt u een aftrekbaar bedrag afstorten op bijvoorbeeld banksparen. Interessant wanneer toekomstige lijfrente-uitkeringen tegen een lager tarief belastbaar zijn.

Beleggen
Hoewel beleggingen wel fiscaal worden belast in box 3, kunnen lange termijn beleggers inspelen op een hoger rendement. Bij grotere vermogens kan vermogensbeheer met extra bescherming een interessante en laagdrempelige optie zijn.

Een vaste adviseur
Zit u nog goed? Bij beleggen en financiële planning draait het om de inleving en betrokkenheid van de adviseur bij de klant en zijn (financiële)situatie. Hecht u ook waarde aan een vaste adviseur dan nodig ik u uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Maak een goede start in 2022!

Deze column is geen advies voor uw persoonlijke situatie. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Laat u onafhankelijk adviseren over de beste toepassing en scenario’s in uw situatie. Uw financieel adviseur, accountant en notaris staan graag voor u klaar!

Op koers met uw vermogen (deel 27) ‘ Ga niet het schip in met uw vermogen ‘

Niemand wil ‘het schip in gaan’ door fraude met spaargeld of beleggingen. Per slot van rekening is er hard gewerkt om het vermogen bij elkaar te krijgen. Maar helaas komt het voor dat mooie rendementsbeloften door louche aanbieders uiteindelijk stranden in grote kapitaalverliezen of nog erger; in de ‘grote verdwijntruc’ …

Tot en met september is er dit jaar alleen al in Nederland voor meer dan 13 miljoen euro afhandig gemaakt door dergelijke praktijken; fors meer dan vorig jaar. Nu de rente voor grote spaarders negatief is, is men vatbaar voor mooie aanbiedingen. Begrijpelijk dat er gezocht wordt naar hogere rendementen, ook door onervaren beleggers. Maar, zijn die producten en aanbieders wel zuiver? Staan deze onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of De Nederlandse Bank? Wees extra alert wanneer dat niet zo is! De praktijk leert dat dit een signaal kan zijn voor foute boel. Tenslotte is niet alles wat blinkt van echt goud! 

De AFM en Fraudehelpdesk waarschuwen tegen verschillende vormen van oplichting. Waar op letten wanneer u beleggingsproducten afneemt of met een aanbieder in zee gaat:

Geregeld horen wij over opdringerige investeringsaanbiedingen die telefonisch, per e-mail of via social media gegeven worden. Doorgaans zijn het boiler rooms die proberen snel uw vertrouwen te winnen. Gladde verkopers met foute investeringenkansen kosten altijd geld. Hoe aanhoudend ook, breek het gesprek direct af!

Beleg niet in zaken die u niet begrijpt. Oplichters schermen graag met bijzondere expertises. De strategieën die ze gebruiken voor hun beleggingen zijn zeer complex vertellen ze. Laat u niet opjagen of verleiden. Zorg dat u weet waar het geld voor wordt gebruikt en waar het rendement vandaan komt, anders niet instappen!

Direct hoog gegarandeerd rendement: In het bijzonder nu de rente negatief is, zijn velen gevoelig voor hoge contante uitkeringen. Een aanbieding van een nieuw beleggingsproduct dat meteen veel geld oplevert, vraagt om wantrouwen. Een investering heeft steevast enige tijd nodig om rendement te kunnen opleveren.

Snel winst maken. Laat u niet verleiden door een zogenaamde ‘buitenkans’ waarbij snel geld moet worden gestort om niet te laat te zijn. Als verkopers tijdsdruk opvoeren, is dat een duidelijke waarschuwing!

Ook goede vrienden kunnen u in de war brengen! Wanneer ze u vertellen over ‘geweldige investeringen’ en zeer hoge rendementen van een onbekend bedrijf, wees dan alert! Vaak hebben zij dan al enkele uitkeringen gehad en kregen ‘het goede gevoel’. Maar fraudeurs houden bij aanvang de schijn op om vertrouwen te winnen. Veelal worden uitkeringen gedaan uit de inleg van nieuwe beleggers. Enkele jaren geleden viel meesteroplichter Bernard Madoff met deze vorm van fraude (ook wel Ponzi-fraude) door de mand.

Let ook hierop:

 • Gouden tip; vraag uzelf af waarom de aanbieder van die unieke kans u nodig heeft. Kan hij het niet beter zelf doen?
 • Investeren zonder risico en met garantie: Soms schermen aanbieders met ‘garanties’ of ‘rendementszekerheid’. Check wie de garantie toezegt en hoe financieel sterk deze is en weet ook waarom er geen risico is; hoge rendementen gaan nooit samen met dergelijke toezeggingen. Beleggingen zonder risico’s bestaan niet. Een professionele aanbieder benoemt altijd de risico’s.
 • Gelikte brochures en websites: Imago en uitstraling zijn belangrijk voor oplichters. Zo proberen ze vertrouwen te wekken. Maar waar het om gaat is duidelijke informatie over kenmerken en werkwijze, inclusief de risico’s en kosten.
 • Let extra op wanneer beleggingsproducten vanaf € 100.000 worden aangeboden. Doorgaans is er een prospectusvrijstelling van de AFM; deze producten zijn dan niet gecheckt.

Raadpleeg het AFM register of er vergunning is en bekijk de waarschuwingslijst. Check ook of de adviseur bekwaam en geregistreerd is op de DSi website. Ook van belang: is men aanspreekbaar bij klachten en aangesloten bij het Kifid? Voorkom financiële ellende; doe uitsluitend zaken met solide organisaties en bonafide adviseurs. Neem bij twijfel contact op met de AFM.

Actueel zijn schadegevallen door contracts for difference (cfd’s). Dit zijn zeer risicovolle derivaten waarmee beleggers speculeren op bijvoorbeeld een valuta of een grondstof. 80% van de beleggers die in cfd’s handelen verliest geld, zo waarschuwt de AFM.

Hiernaast zien we malafide aanbiedingen voor cryptomunten, soms met mooie rentebeloften maar met extreme risico’s. Om de marketing hiervan te pushen gebruikt men soms de namen van BN’ers. Diegene die het waagt is vrijwel zeker zijn geld kwijt.

Vorige maand kwam de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (Fiod) een criminele organisatie op het spoor die tienduizenden mensen heeft opgelicht. In totaal zou er voor tientallen miljoenen euro’s buit zijn gemaakt door de daders. Het verloren geld terugvorderen is vrijwel niet mogelijk.  

Disclaimer
De verstrekte informatie mag u nimmer opvatten als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en in samenspraak met uw adviseur om uw persoonlijke situatie te bespreken.

Het mirakel van rendement

Een van de intelligentste natuurkundigen uit de geschiedenis wist het al, succesvolle grote beleggers hebben het bewezen en verstandige beleggers doen het zo. We hebben het over de invloed van ‘rendement op rendement’.

Nieuwe beleggers vragen wel eens om het gemaakte beleggingsrendement jaarlijks uit te keren op de bankrekening. Hoewel het vermogen voor langere tijd kan worden uitgezet en er altijd wel ruim voldoende spaargeld is, is dit opmerkelijk; het kost onnodig rendement. Mogelijk dat de ‘tastbaarheid’ van het rendement hierbij een rol speelt. Vanzelfsprekend leggen wij uit wat de gevolgen voor het rendement kunnen zijn. In deze column leest u de achtergronden. Doe er uw voordeel mee!

‘Wereldwonderen’ inspireren. Met name in financieel opzicht kan het ‘achtste wereldwonder’ – zo genoemd door wetenschapper Albert Einstein – veel voor u betekenen. Het gaat hierbij over de invloed van samengestelde rente, ook wel: het rendement-op-rendement effect. Door het rendement-op-rendement effect groeien vermogens zonder dat u zelf extra vermogen hoeft in te leggen. Einstein zei: “Wie het achtste wereldwonder begrijpt, verdient het, wie het niet begrijpt, betaalt het”

De grootste belegger ter wereld, Warren Buffet (nu 91 jaar), kan erover meepraten. Waarschijnlijk het mooiste voorbeeld van hoe rendement-op-rendement kan uitpakken. Al tachtig jaar is hij het overtuigende bewijs dat het werkt. Vanaf het begin heeft hij gemaakte rendementen telkens weer belegd en liet het opgebouwde vermogen steeds staan. Dit zorgde voor bovengemiddelde resultaten. Tenslotte neemt het effect van rendement-op-rendement toe, vanwege de steeds grotere toevoegingen uit deze rendementen.

Sneeuwbaleffect
Rendement-op-rendement wordt gemaakt door routinematig het vermogen voor u te laten werken: wanneer er belegd wordt, zorgt dit voor rendement. Uiteraard kunt u dit rendement jaarlijks opnemen voor consumptie, maar wanneer u het niet nodig heeft, kunt u het gemaakte rendement beter toevoegen aan de beleggingen en zo het vermogen laten groeien; herinvesteren dus. Zodoende wordt dit effect (de jaarlijkse toevoeging uit het rendement)
steeds groter; er ontstaat een sneeuwbaleffect wat zorgt voor exponentiële groei. Zie het onderstaande voorbeeld ‘Vincent en Margriet’.

Het belegde bedrag groeit doordat ieder jaar ook over alle eerdere rendementen, rendement gemaakt wordt. Daarbij geldt: hoe hoger het gemaakte rendement, des te groter het effect. Zo zorgt een goed gespreide aandelenportefeuille op langere termijn voor een aanzienlijk groter sneeuwbaleffect dan bijvoorbeeld bij sparen.

Sneeuwbaleffect in meervoud
Wanneer er jaarlijks een extra storting aan de beleggingen zou worden toegevoegd, dan wordt het effect van rendement op rendement nog groter. Rekenvoorbeeld bij een eerste inleg van 500.000 euro en een jaarlijkse extra storting van 50.000 euro. Wanneer er een gemiddeld jaarrendement van 5,5 procent zou worden gemaakt, is het bedrag bij 10 jaar looptijd toegenomen tot ruim circa 1.533.000 euro. Bij 20 jaar is dit zelfs ruim 3.298.000 euro.

Voorbeeld: de schenkingen van Vincent en Margriet
Broer Vincent en zus Margriet ontvangen ieder een schenking van 800.000 euro netto. Beiden laten hun vermogen beheren door Duisenburgh Vermogensregie. Margriet kiest ervoor om het jaarlijks gemaakt rendement op te nemen.
Vincent daarentegen wil het jaarlijks rendement herbeleggen. Hij kiest dus voor het ‘rendementop-rendement effect’. In dit voorbeeld rekenen we met gemiddelde jaarrendementen van 6 procent voor beiden.

Na 12 maanden hebben beiden 6 procent rendement gemaakt, ofwel 48.000 euro. Margriet ontvangt dit bedrag op haar bankrekening, haar belegd vermogen blijft hiermee op 800.000 euro staan. Vincent laat het toevoegen aan het belegd vermogen. Zijn saldo is nu 848.000 euro. Bij het tweede jaar en de jaren daarna wordt het verschil steeds groter: het effect van rendement-oprendement (zie tabel en grafiek).

Hoewel Vincent en Margriet hetzelfde startbedrag hadden en hetzelfde rendement genoten, zien we bij de situatie van Vincent dat herbeleggen van rendementen een enorme toegevoegde waarde biedt. Dit effect neemt fors toe naarmate de beleggingen langer kunnen staan. Zie het verschil in een 5-jaars tijdvlak: vanaf jaar 5 tot en met 10 is dit 362.098 euro, maar in jaar 15 tot en met 20 is dit al 648.461 euro.

Laat uw vermogen voor u werken
Het hoeft geen winter te zijn voor mirakelse sneeuwbaleffecten; dit werkt alle seizoenen door. Doe er uw voordeel mee! Het bovengenoemde is nadrukkelijk geen advies voor uw persoonlijke situatie. Beleggen is een vak; deskundigheid, aandacht en tijdige actie zijn van groot belang om doelstellingen te kunnen bereiken. De waarde van beleggingen fluctueert, u kunt (tussentijds) een deel van uw inleg verliezen. Laat u daarom deskundig en onafhankelijk adviseren.

Disclaimer
De verstrekte informatie is geen persoonlijk advies. Het is altijd belangrijk om uw persoonlijke situatie te bespreken met uw adviseur, zodat u volledige en juiste informatie krijgt.

Sponsoring Fort Buitensluis

Bondgenoot Jack Verkamman stelt zich voor

Sinds augustus vorig jaar woon ik met mijn vrouw Jeannette en onze dochter Alice met veel plezier aan de Fortlaan. Oorspronkelijk komen we van Barendrecht waar ook onze kinderen zijn opgegroeid. Toen het unieke stekkie aan de Fortlaan werd aangeboden waren we meteen verkocht en daar hebben we zeker geen spijt van! Wat een heerlijke en rustige omgeving, mooie natuur met de dynamiek van de dorpshaven en het Fort. Aan onze levensloopbestendige woning is mijn kantoor gevestigd.

Waar is uw bedrijf gevestigd, en wat zijn de unieke eigenschappen van uw bedrijf?

Wij zijn gevestigd aan Fortlaan 19 maar hebben ook een kantoor in Yerseke en spreekruimten elders onder het motto; ‘altijd dichtbij de klant’. Vermogensadvisering in brede zin van het woord, is al vele jaren mijn vakgebied. Als ondernemer ben ik sinds 2014 aangesloten bij Duisenburgh Vermogensregie Nederland zodat o.a. continuïteit, kennis, AFM en compliance toezicht gewaarborgd zijn. Naast effectenportefeuilles onder advies of een vorm van vermogensbeheer, kijken wij verder, zo denken wij ook mee bij investeringen in bijvoorbeeld hypothecaire financieringen van ondernemersprojecten of vastgoed. Als DSi vermogensspecialist en FFP financieel planner denk ik financieel in de breedte met mijn klanten mee. Het gaat primair niet om een product maar om het klantbelang!

Wat is uw verbinding met Fort Buitensluis?

Sinds kort zijn wij woonachtig als ‘buren’ van het Fort. Zelfs onze staatnaam is ernaar vernoemd. Natuurlijk dragen wij het initiatief van renovatie en herontwikkeling een warm hart toe. Het Fort is als waterfort een bijzonder stuk erfgoed van de Hoeksche Waard waar we zuinig op moeten zijn en waar veel meer uit te halen valt.

Waarom vindt u het belangrijk om Fort Buitensluis te sponsoren?

Sponsoring van het project is voor ons een stukje maatschappelijke betrokkenheid voor iets waar we zuinig op moeten zijn. Er is veel geld nodig om de ambities te verwezenlijken en het is mooi wanneer we daar een ‘steentje’ aan kunnen bijdragen (onder het motto ‘vele steentjes maken een heel Fort’)

Wat zijn uw verwachtingen van het gerenoveerde Fort?

Wat zou het prachtig zijn wanneer het Fort straks gebruikt kan worden als toeristische trekpleister met rondleidingen, als uitzichtpunt over het water en als trouwlocatie.

Ook sponsor worden? Bekijk hier de mogelijkheden.

Beurzen op recordhoogten; nu cashen?

Aandelenbeurzen zijn sinds de dip van maart/april 2020 fors opgelopen. Sommige beleggers worden zelfs ongerust en zijn bang voor een nieuwe beurscrash. Daarnaast kost sparen steeds meer geld. We merken de afgelopen tijd een toename van het aantal lezersvragen…

Cash gaan? Het lijkt een logische gedachte wanneer men bang is voor nieuwe dalingen van de aandelenmarkten om dan alles op de spaarrekening te zetten. Maar als er al rente ontvangen wordt, is deze vandaag de dag vrijwel nihil en spaarvermogens boven de 100.000 – 150.000 euro kosten zelfs rente.
Hoewel waardeverlies bij sparen beperkt lijkt, is dit geen goed idee! Een groot belang in spaargelden vergroot echter het risico dat de langetermijn-belegger zijn/haar financiële doelen niet gaat behalen.

De bekende vragen

In deze periode word ik meer dan anders geraadpleegd door vooral ondernemers die een flink bedrag aan de kant hebben staan. Zij worden geconfronteerd met negatieve spaarrentes van doorgaans 0,50 procent bij hun bank. “Voelt als een boete, dit wil ik niet”, wordt veelal opgemerkt. “Weet u een goed alternatief voor mijn vermogen?” is de vraag
die daarna gesteld wordt. Overigens is het dan vooral van belang dat het vermogen voor langere tijd kan uitstaan; het moet passen. Ook wanneer ik lezingen geef en op bijeenkomsten krijg ik vrijwel altijd een aantal ‘bekende’ vragen. Naast de vraag om de ‘gouden tip’, is een andere bekende precies het tegenovergestelde: ‘verwacht u een beurskrach?’ Deze vragen komen u waarschijnlijk ook wel bekend voor. Dat er een nieuwe koerscorrectie
komt, kan ik u wel garanderen. Maar wanneer weet niemand, al zijn er soms wel wat signalen en zien we het enigszins aankomen; er gaat geen wekker af. Cyclische bewegingen horen nu eenmaal bij beleggen in aandelen. Zowel omhoog als omlaag. In het afgelopen jaar hebben we dat in het bijzonder gezien; na de ‘coronaschrik’ zorgden de ongekende
steunmaatregelen van centrale banken en overheden wereldwijd, voor buitengewoon snel koersherstel.

Slapend rijk worden

Er komt pas een beurscrash als er iets gebeurt wat we niet voorzien hadden. Dan kan er paniek ontstaan. Als gezegd; wanneer dat gebeurt weet niemand (we zouden slapend rijk worden). Mogelijk gebeurt er voorlopig niets en blijven de koersen nog jarenlang op hoge niveaus. Dit is overigens niet ondenkbaar wanneer de rentestanden op een relatief laag
niveau blijven en de economie weer opengaat. Een oplevende economie geeft vervolgens ruimte om de steunmaatregelen geleidelijk af te bouwen. Dan zal overigens ook duidelijk worden hoe de gesteunde bedrijven er daadwerkelijk voor staan. Ondernemers met initiatieven en innovaties zullen in veel gevallen het verschil maken.

Een andere actuele vraag is: “Is het handig om nu uit aandelen te gaan en bij een beurscrash weer in te stappen?” Nu op spaarrekening zetten kost u rente en dan maar hopen om bij lage beurskoersen te kunnen instappen. Wees u ervan bewust dat u veel lef moet hebben om bij een crash in te stappen. Immers op zo’n moment is het sentiment zeer negatief, er is verwarring, grote onzekerheid en veel spanning. Voorpagina’s van kranten kleuren rood, men denkt op zo’n moment dat het nooit meer goed komt; toppunt van emotie. Tegendraads handelen gaat dan beslist niet vanzelf!
Daarnaast betekent ‘uit de markt stappen’ in de praktijk dat ook de goede dagen worden gemist. Juist die goede dagen heeft u nodig om het hogere rendement van aandelen te realiseren.

Gouden tips

Natuurlijk hebben we ‘gouden tips’ voor u om kansrijk te beleggen:

 • Zorg eerst voor een gezonde risicorendement verhouding van uw financiële situatie.
 • Maak vooraf een vermogensplan en houd uw strategie vast tijdens het beleggen.
 • Een juiste vermogensverdeling; de assetmix bepaalt circa 80 procent van het rendement!
 • Niet alle eieren in één mandje; optimale spreiding over assets, regio’s, sectoren en titels. Bij obligaties geldt daarnaast spreiding over ratings en looptijden.
 • Schakel emotie uit; emoties kosten altijd geld!
 • Blijf op koers: onderhoud uw portefeuille (herbalanceren en winsten afromen).
 • Geduld: succes bij beleggen in aandelen is gebaseerd op tijd. Beleg uitsluitend met geld dat voorlopig niet nodig is (minimaal 7-10 jaar).
 • Let op wanneer ‘beloofd rendement’ te mooi is om waar te zijn; dan is dat ook zo!
 • Denk steeds in risico én rendement.

Verstandig vermogen opbouwen

Door gefaseerde aankopen of door periodiek te beleggen, is het risico van een eventueel verkeerd instapmoment fors te reduceren.

Bescherming

 • Er zijn diverse strategieën die u kunt toepassen om vermogen in aandelen te beschermen. Koersrisico’s kunnen bijvoorbeeld afgedekt worden door opties en futures.
 • Speciaal in deze bijzondere tijd biedt vermogensbeheer met bescherming extra meerwaarde. Omdat waardedalingen hierdoor beperkt blijven, is het rendement op de middellange- en lange termijn aantoonbaar
  hoger dan bij de indexprestaties van de financiële markten. Het gemak en de gemoedsrust krijgt u erbij.

Het bovengenoemde is nadrukkelijk geen beleggingsadvies voor uw persoonlijke situatie.
Beleggen is een vak; deskundigheid, aandacht en actie zijn van groot belang om de doelstellingen te kunnen bereiken. Laat u deskundig en onafhankelijk adviseren!

DSI senior vermogensadviseur en financieel planner bij Duisenburgh Vermogensregie Verkamman heeft veel meer te bieden dan alleen beleggen. Zelf zegt hij daarover: Kies een partij waar uzelf centraal staat en niet een bank of beheerder.